(HBĐT)-Cùng với tập trung chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, Huyện ủy Cao Phong chú trọng đến chất lượng xây dựng các văn kiện, đặc biệt là báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.


Huyện Cao Phong đã hoàn thành tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Ảnh: Chi bộ trạm y tế xã Nam Phong tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trong tháng 2.

Huyện ủy Cao Phong đã ban hành Kế hoạch số 255-KH/HU, ngày 13/9/ 2019 về lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Đồng thời thành lập các tiểu ban giúp việc đại hội, tổ công tác, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo huyện chỉ đạo, đôn đốc đại hội Đảng bộ các cấp. Đảng bộ huyện có 28 tổ chức cơ sở Đảng (16 Đảng bộ, 12 chi bộ cơ sở); 183 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, với trên 3.600 đảng viên. Đến nay, đã hoàn thành đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẵn sàng tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp vào thời điểm thích hợp.

  Về xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm đang được chỉ đạo theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW. Đồng chí Đinh Đức Lân, Phó Bí thư TT Huyện ủy cho biết: BTV Huyện ủy đã tiến hành họp, cho ý kiến, tổ chức 2 cuộc hội thảo lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo báo cáo lần 3 trình xin ý kiến BCH, gửi cấp cơ sở tham gia đóng góp để hoàn chỉnh.

Về dự thảo báo cáo chính trị đã thống nhất đánh giá: Với sự đoàn kết của toàn Đảng bộ, cố gắng của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, trong nhiệm kỳ 2015-2020, các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra cơ bản đạt và vượt. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt 11,24%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng định hướng; các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện giữ vững, phát huy được lợi thế. Hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH được quan tâm đầu tư xây dựng, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Chương trình MTQG xây dựng NTM đạt kết quả quan trọng; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 3%/năm. QP-AN, TTATXH được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến...

Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện cũng thẳng thắn nêu những khó khăn, yếu kém như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, tỷ trọng CN-TTCN, xây dựng, dịch vụ, du lịch trong nền kinh tế của huyện còn thấp; cơ cấu lao động trong nông, lâm nghiệp, thủy sản còn cao (chiếm gần 70%). Việc liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của huyện chưa chặt chẽ, thiếu tính ổn định, bền vững. Tỷ lệ đô thị hóa; độ che phủ rừng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn chưa đạt mục tiêu đề ra. Năng lực lãnh đạo của một số tổ chức cơ sở Đảng, công tác quản lý đảng viên hạn chế, số đảng viên xin ra khỏi Đảng cao; kết quả công tác phát triển Đảng không đạt chỉ tiêu đại hội…

Trên cơ sở đó, dự thảo đã đưa ra 3 bài học kinh nghiệm là phải quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đặc biệt quan tâm tới công tác cán bộ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp đến là phải tập trung quyết liệt, năng động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời vận dụng linh hoạt chủ trương, chính sách của cấp trên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thứ 3 phải giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển KT- XH với đảm bảo QP-AN, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, qua đó tạo môi trường ổn định, phát triển. Báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, chỉ ra những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, đề cao tự phê bình và phê bình. Dự thảo báo cáo rút ra 4 bài học kinh nghiệm, 6 vấn đề cơ bản cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. BTV Huyện ủy Cao Phong cũng đã xây dựng dự thảo nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết để hoàn thiện trước ngày 10/6/2020.

Lê Chung


Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Kinh nghiệm từ tổ chức thành công đại hội chi bộ điểm

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lạc Sơn hiện có 21 chi bộ, 29 Đảng bộ trực thuộc. Được lựa chọn tổ chức đại hội điểm cho loại hình chi bộ cơ sở, Chi bộ trường THPT Lạc Sơn đã tổ chức thành công đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau đại hội điểm, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức họp bàn rút kinh nghiệm. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Hành khẳng định: Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, đại hội chi bộ điểm đã thành công tốt đẹp, đặt tiền đề cho các chi, Đảng bộ cơ sở tiếp tục tổ chức tốt đại hội trong thời gian tới. 

Ghi nhận từ đại hội Đảng cấp cơ sở: Phát huy dân chủ, trách nhiệm tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Đến nay, các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã cơ bản hoàn thành tổ chức đại hội Đảng các cấp. Theo ghi nhận bước đầu, đại hội Đảng cấp cơ sở đã phát huy dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, đổi mới, lựa chọn vào cấp ủy khóa mới những đồng chí đủ đức, đủ tài, năng lực, uy tín, đồng thời tích cực đóng góp vào dự thảo báo cáo cấp ủy cấp trên, đáp ứng yêu cầu theo Chỉ thị số số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Huyện Đà Bắc chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp gắn với các nhiệm vụ phát triển KT-XH

(HBĐT) - Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm đúng theo yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. BTV Huyện ủy Đà Bắc đã đánh giá rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp gắn với chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị địa phương.

Đại hội Đảng bộ xã Đông Lai lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HBĐT) - Ngày 25/3, Đảng bộ xã Đông Lai (Tân Lạc) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cơ sở được Đảng bộ huyện Tân Lạc lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để các Đảng bộ trực thuộc học tập, rút kinh nghiệm tổ chức tốt đại hội thời gian tới.

Tổ chức thành công Đại hội điểm Đảng bộ xã Văn Nghĩa 

(HBĐT) - Trong 2 ngày 24 - 25/3, Đảng bộ xã Văn Nghĩa (trực thuộc Đảng bộ huyện Lạc Sơn) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 139 đảng viên. Đây là Đảng bộ được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức đại hội các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện. 

Đảng bộ huyện Lạc Sơn chuẩn bị kỹ lưỡng trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Để làm tốt công tác chuẩn bị trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp, Huyện ủy Lạc Sơn đã ban hành Kế hoạch số 236-KH/HU, ngày 6/9/2019 quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, xây dựng kế hoạch chi tiết công tác chuẩn bị đến cấp ủy từ huyện đến cơ sở.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục