(HBĐT) - Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đầu năm đến nay, tỉnh Hậu Giang tập hợp hơn một nghìn ý kiến và hơn 600 phiếu ý kiến đóng góp của nhân dân, liên quan các lĩnh vực đời sống xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Qua đó, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.


Công tác hòa giải ở cơ sở được tỉnh chú trọng, chỉ đạo kịp thời, không để kéo dài thời gian, gây mâu thuẫn, mất đoàn kết. Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp nhận 193 vụ, hòa giải thành công 186 vụ, đạt 96,37%, góp phần hạn chế đơn thư vượt cấp. Đến nay, 100% số ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được quy ước về ấp, khu vực văn hóa và nếp sống văn minh; giữ gìn an ninh, trật tự, bài trừ các hủ tục, mê tín, dị đoan, tệ nạn xã hội.       Đổ bê-tông tuyến đường từ thôn Răng đi Ao Giang, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động (Bắc Giang).

Để tiếp tục mở rộng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giai đoạn mới, theo tinh thần Kết luận 120 - KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tỉnh Hậu Giang đang xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; mở rộng và phát huy dân chủ trong Đảng, trong xã hội tham gia xây dựng Đảng, góp ý cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; tiếp tục chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tiếp dân; niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính, nội quy, quy chế của cơ quan. Cùng với đó, tổ chức đối thoại và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, đặc biệt là tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với người lao động; nâng cao nhận thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

* Tỉnh Bắc Giang xác định mục tiêu đến năm 2030, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông sẽ tương đối hoàn chỉnh, hiện đại, với ít nhất 90% số tuyến quốc lộ, 80% số tuyến đường tỉnh, 100% số tuyến đường huyện đạt cấp 5 trở lên và ít nhất 80% số tuyến đường xã, đường thôn, xóm được cứng hóa. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp hệ thống đường thủy, các bến, bãi, cơ sở hạ tầng, dịch vụ giao thông nhằm nâng cao năng lực vận tải theo hướng hiện đại. Trước mắt từ nay đến năm 2020, tỉnh sẽ huy động hơn bảy nghìn tỷ đồng ngoài ngân sách tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, tỉnh Bắc Giang tích cực triển khai các giải pháp: nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông; công bố quy hoạch công khai, rộng rãi; chính quyền các địa phương chịu trách nhiệm quản lý. Tiếp tục thu hút mạnh và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Sử dụng ngân sách nhà nước cho công tác quy hoạch; tăng cường huy động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư; khuyến khích mở rộng hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm; ưu tiên bố trí, huy động các nguồn lực thực hiện công tác quản lý, bảo trì, nâng cao hiệu quả, năng lực khai thác. Bên cạnh đó, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư kết cấu hạ tầng như, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm thông thoáng, thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành giao thông vận tải, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, tư vấn, thẩm định, cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.


                                                                                         Theo Nhandan

Các tin khác


Đã có văn bản đề nghị UBND huyện Đà Bắc về việc cưỡng chế hộ vi phạm hành lang giao thông đường 433, khu vực xã Toàn Sơn

(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được đơn của ông Đinh Công Dung, trú tại xóm Tra, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc phản ánh việc: Đầu năm 2017, trên địa bàn xã Toàn Sơn có 4 hộ (trong đó có gia đình ông Dung) dựng lều lán, nhà ở, trồng cây vi phạm hành lang an toàn giao thông đường 433.

Truyền thông “Chia sẻ để Yêu thương” tại huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Tối 17/4, BQL Chương trình ChildFund phối hợp với huyện Kim Bôi, xã Hợp Đồng tổ chức chương trình truyền thông "Chia sẻ để Yêu thương” tại xã Hợp Đồng (Kim Bôi). Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo huyện Kim Bôi, BQL Chương trình ChildFund và hàng nghìn người dân xã Hợp Đồng và các xã lân cận.

PRÉVOIR Việt Nam khai trương văn phòng kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 15 tháng 4 năm 2018, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prévoir Việt Nam ("Prévoir Việt Nam”) chính thức khai trương Văn phòng kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ ("BHNT”) tại số 351, đường Trần Hưng Đạo, xóm 8, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Đây là cột mốc quan trọng trong chiến lược phân phối của Prévoir Việt Nam nhằm đưa bảo hiểm đến gần với người dân tại các địa phương trong cả nước.

Thu nhập, hộ nghèo - “bài toán khó” trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Đà Bắc

(HBĐT)-Trong khi nhiều xã tại các huyện, thành phố trong tỉnh được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (NTM) thì tại huyện Đà Bắc xây dựng NTM vẫn là "bài toán khó” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Đến nay, toàn huyện chưa có xã nào về đích xây dựng NTM. Nguyên nhân thì nhiều, song thu nhập và hộ nghèo là "rào cản” chính trong công cuộc xây dựng NTM của huyện.

Năm 2018, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 14,9%

(HBĐT) - Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Hòa Bình năm 2018.

Chung tay phòng, chống bạo lực gia đình

(HBĐT) - Theo số liệu của Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, năm 2017, toàn tỉnh có 235 vụ bạo lực gia đình (BLGĐ), giảm 5 vụ so với năm 2016. Trong đó có 148 vụ bạo lực về tinh thần, 73 vụ bạo lực về thân thể, 8 vụ bạo lực về kinh tế, 6 vụ bạo lực về tình dục.