(HBĐT) - Vừa qua, cử tri huyện Cao Phong đề nghị: UBND tỉnh nghiên cứu xem xét ban hành quy định chính sách đối với Trưởng xóm có thời gian công tác lâu năm khi nghỉ công tác.

Vấn đề cử tri nêu, UBDN tỉnh có ý kiến như sau:

Hiện nay, chưa có quy định của Đảng, Nhà nước về chính sách đối với Trưởng thôn, xóm, Tổ trưởng tổ dân phố có thời gian công tác lâu năm khi nghỉ công tác. Riêng đối với chức danh Trưởng thôn, xóm, Tổ trưởng tổ dân phố nếu do sáp nhập mà nghỉ công tác thì được hỗ trợ, khi về nghỉ như sau: Tại phần III, Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 12/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai, thực hiện nhập, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố trên phạm vi tỉnh Hòa Bình, có quy định chính sách hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm, tổ dân phố nghỉ việc sau khi sáp nhập:

- Hỗ trợ 01 (một) tháng mức phụ cấp hiện hưởng cho người có thời gian đảm nhiệm chức danh dưới 5 năm (dưới 60 tháng).

- Hỗ trợ 2 (hai) tháng mức phụ cấp hiện hưởng cho người có thời gian đảm nhiệm chức danh từ đủ 5 năm (đủ 60 tháng) đến dưới 10 năm (dưới 120 tháng).

- Hỗ trợ 3 (ba) tháng mức phụ cấp hiện hưởng cho người có thời gian đảm nhiệm chức danh từ đủ 10 năm trở lên”.


                                                                             L.N (TH)


Các tin khác


Quy định quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá

(HBĐT) - Ông Trần Văn Tiến (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết người được đặc xá có những quyền và nghĩa vụ gì?

Quy định về cố ý, vô ý phạm tội

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Lệ (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định trường hợp nào là cố ý, vô ý phạm tội?

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Thủy (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục