(HBĐT) - Cử tri Hòa Bình kiến nghị: Ngành Y tế cần có chế tài xử lý mạnh hơn nhằm chấn chỉnh lại y đức của đội ngũ y, bác sỹ. Tình trạng người bệnh phải lót tay bác sỹ vẫn thường xuyên diễn ra, gây tâm lý bức xúc cho người dân.

Bộ Y tế trả lời:

Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đổi mới phong cách làm việc và tinh thần trách nhiệm của cán bộ y tế.

Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện tốt Quy định về 12 Điều Y đức, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như Thông tư số 07/2014/TT-BYT quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. Ngày 4/6/2015, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2151, phê duyệt Kế hoạch "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Bộ Y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đã có sự thay đổi cơ bản về tổ chức quy trình khám chữa bệnh theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế, đặc biệt đã có sự đổi mới về phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Kết quả này đã được người dân ghi nhận. Theo kết quả đánh giá độc lập, tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế đã ngày càng tăng, trung bình trên 80% người được hỏi hài lòng với dịch vụ y tế họ nhận được ở cơ sở khám chữa bệnh, với dịch vụ khám, chữa bệnh ngày càng tăng (trung bình đạt khoảng trên 80%).

Tuy nhiên, bên cạnh việc nhiều bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tốt các quy định của Bộ Y tế về nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đỏi mới phong cách, thái độ làm việc của nhân viên y tế, thì vẫn còn một số cá nhân vẫn có thái độ vàcách ứng xử không đúng mực đối với người bệnh. Thông qua phản ánh của đường dây nóng, Bộ Y tế đã yêu cầu các cơ sở y tế xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm, như đình chỉ, chuyển công tác khác, cắt thi đua hoặc có hình thức kỷ luật cảnh cáo, khiển trách, thậm chí buộc thôi việc. Theo báo cáo về kết quả xử lý cán bộ theo ý kiến phản ánh của người bệnh qua đường dây nóng, trong 03 năm (từ năm 2014-2016) có 26.719 cán bộ bị nhắc nhở; 593 cán bộ bị khiển trách; 456 cán bộ bị cắt thi đua; 86 cán bộ bị điều chuyển vị trí công tác sang bộ phận khác; 22 cán bộ bị nghỉ việc; 13 cán bộ bị cách chức. Trong năm 2017, đã khiển trách 210 trường hợp; điều chuyển sang bộ phận khác 8 trường hợp; cho nghỉ việc 12 trường hợp; cắt thi đua 74 trường hợp.

Để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ nâng cao đạo đức nghề nghiệp, ngành Y tế quyết tâm triển khai thực hiện tốt các nội dung.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, trong đó quan tâm tập huấn về kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho tất cả các đối tượng thường xuyên tiếp xúc với người bệnh, những nơi quá tải, nhạy cảm… kể cả nhân viên bảo vệ, thu ngân, phát thuốc.

- Tăng cường cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin, thực hiện quy trình ISO, công khai, minh bạch về viện phí, giá cả các dịch vụ để người dân được biết, được kiểm tra, giám sát.

- Đổi mới cơ chế tài chính, thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở KCB.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất (theo hình thức "vi hành”), kiểm tra chéo giữa các đơn vị theo các tiêu chí đã thống nhất, xây dựng, chỉnh sửa bộ công cụ đánh giá kết quả "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

- Nghiêm túc trong việc xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp của các viên chức y tế. Kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ thoái hóa, biến chất, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp.

- Thường xuyên quan tâm, tìm mọi nguồn kinh phí nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ y tế.

Bộ Y tế đề nghị cử tri, người dân, người bệnh quan tâm, giúp đỡ cùng ngành Y tế triển khai thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết không đưa tiền, quà biếu cho cán bộ y tế trong quá trình KCB; nếu phát hiện trường hợp cán bộ y tế có thái độ và hành vi vi phạm quy định (như gợi ý, nhận tiền, quà biếu, gây khó khăn cho người bệnh trong quá trình KCB bệnh,...) , đề nghị cử tri thông tin cho cơ quan quản lý biết để xử lý theo pháp luật.

Bộ Y tế cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố, Giám đốc Sở Y tế quan tâm, phối hợp, giúp ngành Y tế triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao y đức.

L.N (TH)


Các tin khác


Quy định về nâng ngạch công chức

(HBĐT) - Bà Lê Thị Loan (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về nâng ngạch công chức? Trả lời: Theo khoản 8, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14, quy định về nâng ngạch công chức như sau:

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thư viện

Bà Bùi Thị Loan (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động thư viện?

Quy định độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ

(HBĐT) - Ông Trần Văn Hùng (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết quy định pháp luật về độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ (DQTV) trong thời bình?

Các trường hợp chịu trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức về quản lý đất

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết người đứng đầu của tổ chức chịu trách nhiệm đối với việc quản lý đất trong các trường hợp nào?

Quy định về vận chuyển vật liệu nổ quân dụng

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Thiện (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc vận chuyển vật liệu nổ quân dụng (VLNQD) được quy định như thế nào?

Xử phạt hành vi nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thu (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức theo quy định của pháp luật về đất đai thì bị xử phạt như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục