(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Dũng (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết tiêu chí quản lý rừng bền vững được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo Bộ tiêu chí quản lý rừng bền vững ban hành kèm theo Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quy định về quản lý rừng bền vững, tiêu chí quản lý rừng bền vững thực hiện theo 7 nguyên tắc sau:

- Chủ rừng tuân thủ các quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

- Chủ rừng tôn trọng quyền của cộng đồng dân cư và người dân địa phương.

- Chủ rừng đảm bảo quyền và điều kiện làm việc của người lao động.

- Quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng bền vững.

- Quản lý và bảo vệ môi trường trong các hoạt động lâm nghiệp.

- Duy trì, bảo tồn và nâng cao đa dạng sinh học.

- Rừng được theo dõi, giám sát, đánh giá theo phương án quản lý rừng bền vững.

V.H (TH)


Các tin khác


Quy định nội dung công khai, minh bạch trong phòng, chống tham nhũng

(HBĐT) - Bà Bùi Thu Hiền (Kỳ Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về những nội dung phải công khai, minh bạch trong phòng, chống tham nhũng?

Xử phạt vi phạm quy định về sử dụng điện để khai thác thủy sản

(HBĐT) - Ông Đinh Văn Tiến (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về sử dụng điện để khai thác thủy sản bị xử phạt như thế nào?

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thảo (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi vi phạm quy định về xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân bị xử phạt như thế nào?

Quy định thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thoa (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa được quy định như thế nào?

Quy định nguyên tắc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Hải (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước được thực hiện theo những nguyên tắc nào?

Xử phạt vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại hộ gia đình

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Trang (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại hộ gia đình thì bị xử phạt như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục