(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Dũng (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết tiêu chí quản lý rừng bền vững được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo Bộ tiêu chí quản lý rừng bền vững ban hành kèm theo Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quy định về quản lý rừng bền vững, tiêu chí quản lý rừng bền vững thực hiện theo 7 nguyên tắc sau:

- Chủ rừng tuân thủ các quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

- Chủ rừng tôn trọng quyền của cộng đồng dân cư và người dân địa phương.

- Chủ rừng đảm bảo quyền và điều kiện làm việc của người lao động.

- Quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng bền vững.

- Quản lý và bảo vệ môi trường trong các hoạt động lâm nghiệp.

- Duy trì, bảo tồn và nâng cao đa dạng sinh học.

- Rừng được theo dõi, giám sát, đánh giá theo phương án quản lý rừng bền vững.

V.H (TH)


Các tin khác


Quy định đối tượng giao rừng phòng hộ không thu tiền sử dụng rừng

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Khiêm (Kỳ Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết những đối tượng nào được Nhà nước giao rừng phòng hộ không thu tiền sử dụng rừng?

Quy định về quyền và nghĩa vụ của nhóm người sử dụng đất

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hải (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết nhóm người sử dụng đất có chung quyền sử dụng đất thì có các quyền và nghĩa vụ gì?

Quy định xử phạt tội lập quỹ trái phép

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Loan (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết người phạm tội lập quỹ trái phép bị xử phạt như thế nào?

Chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân xuất ngũ

(HBĐT) - Ông Đinh Văn Hùng (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân xuất ngũ được hưởng những quyền lợi gì?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục