(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (Kỳ Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã có những nhiệm vụ gì?

Trả lời:
Theo Khoản 4, Điều 22, Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã có những nhiệm vụ sau:
- Tham mưu giúp UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai;
- Thực hiện việc truyền phát tin chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai của các cấp đến cộng đồng;
- Chỉ huy ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai trong phạm vi cấp xã;
- Chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai của địa phương;
- Kiểm tra, đôn đốc tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai;
- Chủ trì tham mưu giúp UBND xã thành lập, tổ chức đào tạo, tập huấn và duy trì lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã với nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ và sự tham gia của Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên và các tổ chức đoàn thể khác tại địa phương;
- Thực hiện các nội dung về Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định;
- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai hàng năm.

V.H (TH)

Các tin khác


GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

(HBĐT) - Quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

Các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hải (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định các hành vi nào bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động (KLLĐ)?

Quy định về số lượng người lao động tham gia đối thoại

(HBĐT) - Ông Nguyễn Hùng (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định số lượng người lao động (NLĐ) tham gia cuộc đối thoại như thế nào?

Xử phạt vi phạm quy định về sử dụng nhà giáo

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Liên (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi vi phạm quy định về sử dụng nhà giáo bị xử phạt như thế nào?

Xử phạt vi phạm quy định về sử dụng nhà giáo

Nguyễn Thị Liên (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi vi phạm quy định về sử dụng nhà giáo bị xử phạt như thế nào? Trả lời:

Quy định về sử dụng người lao động cao tuổi

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Nam (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc sử dụng người lao động cao tuổi (NLĐCT) được quy định như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục