(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (Kỳ Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã có những nhiệm vụ gì?

Trả lời:
Theo Khoản 4, Điều 22, Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã có những nhiệm vụ sau:
- Tham mưu giúp UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai;
- Thực hiện việc truyền phát tin chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai của các cấp đến cộng đồng;
- Chỉ huy ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai trong phạm vi cấp xã;
- Chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai của địa phương;
- Kiểm tra, đôn đốc tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai;
- Chủ trì tham mưu giúp UBND xã thành lập, tổ chức đào tạo, tập huấn và duy trì lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã với nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ và sự tham gia của Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên và các tổ chức đoàn thể khác tại địa phương;
- Thực hiện các nội dung về Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định;
- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai hàng năm.

V.H (TH)

Các tin khác


Quy định xử phạt tội đăng ký hộ tịch trái pháp luật

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Toán (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người thực hiện việc đăng ký hộ tịch trái pháp luật thì bị xử phạt như thế nào?

Quy định sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp trong rừng phòng hộ

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Thanh (Mai Châu) hỏi:  Đề nghị cho biết việc sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp trong rừng phòng hộ đối với đất chưa có rừng được quy định như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục