(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết tổ hợp tác (THT) chấm dứt hoạt động trong những trường hợp nào?

Trả lời:
Theo Điều 14, Nghị định số 77/2019/NĐ-CP, ngày 10/10/2019 của Chính phủ quy định về THT, THT chấm dứt hoạt động trong trường hợp sau đây:
- Hết thời hạn ghi trong hợp đồng hợp tác;
- Mục đích hợp tác đã đạt được;
- Không duy trì số lượng thành viên tối thiểu theo quy định;
- Theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Theo quy định của hợp đồng hợp tác và pháp luật có liên quan;
- Theo thỏa thuận của các thành viên tổ hợp tác.
Việc chấm dứt hoạt động của THT theo thỏa thuận của các thành viên phải được 100% tổng số thành viên THT tán thành, thể hiện bằng biên bản họp THT, có chữ ký xác nhận của tổ trưởng THT (hoặc người được các thành viên THT ủy quyền) và các thành viên THT, trừ trường hợp hợp đồng hợp tác quy định khác.

V.H (TH)

Các tin khác


Quy định về quyền của tổ hợp tác

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Long (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết tổ hợp tác có những quyền gì?

Giải đáp pháp luật: Xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hà (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ bị xử phạt như thế nào?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT:Quy định địa điểm không uống rượu, bia

(HBĐT)-Ông Nguyễn Văn Lâm (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những địa điểm nào không uống rượu, bia?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT: Quy định về chủ rừng

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Tiến (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết những đối tượng nào được quy định là chủ rừng?

Xử phạt vi phạm quy định về khai thác, cung cấp thông tin tín dụng

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hải (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về khai thác, cung cấp thông tin tín dụng bị xử phạt như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục