(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết tổ hợp tác (THT) chấm dứt hoạt động trong những trường hợp nào?

Trả lời:
Theo Điều 14, Nghị định số 77/2019/NĐ-CP, ngày 10/10/2019 của Chính phủ quy định về THT, THT chấm dứt hoạt động trong trường hợp sau đây:
- Hết thời hạn ghi trong hợp đồng hợp tác;
- Mục đích hợp tác đã đạt được;
- Không duy trì số lượng thành viên tối thiểu theo quy định;
- Theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Theo quy định của hợp đồng hợp tác và pháp luật có liên quan;
- Theo thỏa thuận của các thành viên tổ hợp tác.
Việc chấm dứt hoạt động của THT theo thỏa thuận của các thành viên phải được 100% tổng số thành viên THT tán thành, thể hiện bằng biên bản họp THT, có chữ ký xác nhận của tổ trưởng THT (hoặc người được các thành viên THT ủy quyền) và các thành viên THT, trừ trường hợp hợp đồng hợp tác quy định khác.

V.H (TH)

Các tin khác


Các hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng lực lượng dự bị động viên

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Thành (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị cấm trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên (DBĐV)?

Quy định về nâng ngạch công chức

(HBĐT) - Bà Lê Thị Loan (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về nâng ngạch công chức? Trả lời: Theo khoản 8, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14, quy định về nâng ngạch công chức như sau:

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thư viện

Bà Bùi Thị Loan (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động thư viện?

Quy định độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ

(HBĐT) - Ông Trần Văn Hùng (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết quy định pháp luật về độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ (DQTV) trong thời bình?

Các trường hợp chịu trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức về quản lý đất

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết người đứng đầu của tổ chức chịu trách nhiệm đối với việc quản lý đất trong các trường hợp nào?

Quy định về vận chuyển vật liệu nổ quân dụng

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Thiện (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc vận chuyển vật liệu nổ quân dụng (VLNQD) được quy định như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục