(HBĐT) - Mô hình tổ chức HTX kiểu mới được xây dựng trong Luật năm 2012 là tổ chức do các thành viên tự nguyện hợp tác nhằm tương trợ lẫn nhau, đáp ứng nhu cầu chung về sản phẩm, dịch vụ cho chính mình.

Đây là phương thức mới góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của kinh tế hộ thành viên, đặc biệt là kinh tế hộ nông dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô vừa và nhỏ trong điều kiện cơ chế thị trường. Luật HTX năm 2012 nhằm mục tiêu khuyến khích và phát triển mạnh mẽ mô hình HTX kiểu mới, đồng thời định hướng phát triển các HTX hiện có hoạt động theo đúng bản chất; bảo đảm quyền và lợi ích của hàng chục triệu hộ nông dân, hàng chục triệu người tiêu dùng, hộ kinh doanh cá thể. Sau 5 năm thực hiện Luật HTX năm 2012, nhiều HTX đã lấy lại đà tăng trưởng, góp phần quan trọng phát triển KT -XH các địa phương. Tuy nhiên, việc triển khai thi hành Luật HTX trên địa bàn tỉnh vẫn ngổn ngang khó khăn cần tháo gỡ.


HTX Mường Động (Kim Bôi) chuyên sản xuất và cung cấp các loại quả có múi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được người tiêu dùng tin tưởng.

Thực trạng phát triển kinh tế hợp tác, HTX

Từ khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực thi hành, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách cụ thể để lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác, HTX. Toàn tỉnh đã thành lập mới được 80 HTX, chuyển đổi đăng ký lại theo Luật 89 HTX, giải thể 74 HTX, chuyển đổi 53 HTX sang hoạt động tổ hợp tác và doanh nghiệp. Đến hết năm 2016, toàn tỉnh có 277 HTX, giảm 16,5% so với năm 2013, trong đó có 155 HTX hoạt động hiệu quả, tổng doanh thu đạt trên 389 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân trên 435 triệu đồng /HTX/năm; nộp ngân sách Nhà nước gần 9 tỷ đồng, thu hút khoảng 10.030 thành viên và người lao động, thu nhập bình quân đạt khoảng 3 triệu đồng /người/tháng. Toàn tỉnh hiện có trên 196 tổ hợp tác với gần 3.000 thành viên, thu nhập bình quân đạt từ 1 triệu đồng /người/ tháng trở lên, nộp ngân sách Nhà nước năm 2016 đạt trên 1, 2 tỷ đồng. Công tác quản lý Nhà nước đối với kinh tế hợp tác, HTX tại các cấp, các ngành có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế hợp tác, HTX đã được quan tâm thực hiện, nhiều chính sách đi vào cuộc sống và hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của các HTX. Trong tỉnh đã hình thành một số HTX sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm. Bước đầu hình thành các mô hình hợp tác, liên kết giữa HTX, tổ hợp tác với doanh nghiệp. Đặc biệt đã có mối liên kết 4 nhà là Nhà nước - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp và HTX.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn nhiều HTX không phát huy được hiệu quả, ngừng hoạt động nhiều năm cần phải tiến hành giải thể. Năng lực quản trị của các HTX, tổ hợp tác còn yếu. Quy mô của hầu hết các HTX về vốn và phạm vi hoạt động còn nhỏ, công nghệ chưa phát triển, thị trường hẹp, năng lực cạnh tranh yếu. Hoạt động của các HTX chưa có sự liên kết, kết nối chặt chẽ.

Đa số các HTX chưa có trụ sở làm việc, thiếu đất sản xuất, thiếu vốn hoạt động, khó khăn trong tiếp cận các nguồn vốn tín dụng. Tổ hợp tác phát triển còn mang tính tự phát, tổ chức chưa chặt chẽ, thiếu ổn định. Các hình thức liên kết, hợp tác chậm phát triển, không bền vững và gặp nhiều khó khăn. Công tác quản lý Nhà nước thời gian qua còn nhiều yếu kém như: Cán bộ theo dõi kinh tế hợp tác kiêm nhiệm, công tác tuyên truyền, hướng dẫn, thống kê, báo cáo, thanh tra kiểm tra đối với HTX chưa thực sự hiệu quả. Việc thực thi các chính sách hỗ trợ HTX hiện nay còn nhiều bất cập, thiếu nguồn lực để thực hiện. Công tác xúc tiến thương mại còn nhiều hạn chế, chính sách tạo điều kiện cho các HTX tham gia chương trình mục tiêu, chương trình phát triển KT -XH địa phương chưa được quan tâm đúng mức...

Cần những giải pháp đồng bộ

Sau 5 năm triển khai Luật HTX năm 2012, thực tế tại các HTX đã bộc lộ rõ những "lỗ hổng” cơ chế, chính sách phát triển HTX. Gần đây, tại diễn đàn sơ kết 5 năm thực thi Luật HTX năm 2012 phản ánh từ nhiều HTX trong tỉnh cho thấy mặc dù Luật phần nào giải quyết một số vấn đề mô hình HTX kiểu cũ nhưng hầu hết các HTX đều gặp không ít khó khăn trước và sau chuyển đổi HTX theo Luật.

Đơn cử về chính sách giao đất, cho thuê đất gặp nhiều khó khăn do quỹ đất công ích tại các địa phương hạn hẹp. Toàn tỉnh mới có 34 HTX, chiếm trên 12% tổng số HTX đã được giao đất cho thuê đất để làm trụ sở và đất để SX -KD thực hiện thí điểm các mô hình sản xuất.

Đối với chính sách ưu đãi về tín dụng, các HTX gặp khó khăn khi tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi do không có tài sản thế chấp. Năm 2016 có khoảng 28 HTX được vay vốn từ các ngân hàng thương mại và ngân hàng CSXH với tổng dư nợ 5.782 triệu đồng, chiếm 0,03-0,05% tổng dư nợ. Hay chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của HTX với doanh nghiệp. Thực tế các hình thức liên kết hợp tác này phát triển chậm, thiếu tính bền vững. Tỷ trọng giá trị sản phẩm được sản xuất, chế biến tiêu thụ qua hợp đồng vẫn còn rất thấp, chỉ từ 5-10%. Các doanh nghiệp chưa quan tâm nhiều đến phát triển liên kết trực tiếp với HTX, làm hạn chế khả năng đầu tư liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Hiện nay mới có HTX dịch vụ nông nghiệp Phúc Linh, huyện Cao Phong được hỗ trợ tham gia dự án:”Xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm cao Cao Phong” của Liên minh HTX Việt Nam....

 

HTX nông, lâm nghiệp Thống Nhất (TP Hòa Bình) thực hiện tốt các dịch vụ hỗ trợ xã viên.

Trao đổi về những rào cản chính sách đang "bủa vây” HTX, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Thông qua Luật đã khó nhưng đưa Luật phát huy hiệu quả trong cuộc sống còn khó hơn, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt phải có sự chỉ đạo, thực hiện quyết liệt mang tính tập trung, thống nhất của các cấp chính quyền và các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể. Để thực hiện có hiệu quả trong triển khai luật, các văn bản liên quan, tư vấn hỗ trợ cho việc chuyển đổi luật đối với các HTX thì đòi hỏi cấp có thẩm quyền, các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh, các huyện, thành phố cần tiếp tục có chủ trương và phối hợp với Liên minh HTX tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể với phương châm "cầm tay chỉ việc”, tháo gỡ vướng mắc để đưa luật nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng về Luật HTX và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế của HTX; tạo điều kiện để các HTX tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất thấp. Xây dựng và triển khai nhân rộng mô hình các HTX kiểu mới, hoạt động hiệu quả theo liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm gắn với phát triển chuỗi giá trị... Do vậy trong thời gian tới cần kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX bảo đảm đủ tầm, đủ lực đưa Luật HTX năm 2012 vào cuộc sống. Đặc biệt gắn triển khai Luật HTX với xây dựng NTM, xây dựng HTX điển hình tiên tiến và đưa phong trào HTX trên địa bàn tỉnh phát triển đúng tiềm năng, mục tiêu theo chủ trương của Đảng và các chính sách của Nhà nước đã đề ra về phát triển kinh tế tập thể. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, kỳ vọng sẽ tạo động lực mới để các HTX phát triển trong thời gian tới.

 


                                                                                              P.V

Tăng cường công tác tuyên truyền về Luật HTX năm 2012

        
Trần Văn Thành, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

Từ khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực thi hành, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật được các ngành, các cấp trong tỉnh triển khai hiệu quả bằng nhiều hình thức đa dạng. Đến nay, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, bản chất, giá trị, các nguyên tắc và sự cần thiết của kinh tế tập thể đã được nâng lên, tạo nên cơ sở vững chắc giúp thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển.

Để Luật HTX năm 2012 thực sự đi vào cuộc sống, thời gian tới, Liên minh HTX sẽ xây dựng các tài liệu tuyên truyền thực hiện Luật HTX và các chính sách khuyến khích phát triển HTX trên toàn tỉnh. Phối hợp với các đơn vị truyền thông địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật về HTX bằng nhiều hình thức thích hợp để tạo sức lan toả mạnh mẽ. Bổ sung thêm đối tượng truyền thông như các chủ trang trại, người lao động làm việc thường xuyên tại các trang trại trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát động phong trào thi đua trong các HTX. Tổ chức triển khai có hiệu quả công tác giáo dục pháp luật đối với cán bộ quản lý, thành viên HTX.

Mong muốn được hỗ trợ về cơ chế chính sách để phát triển

Nguyễn Thị Bình, Giám đốc HTX nông nghiệp bản Dao, xã Thống Nhất, TP Hòa Bình

HTX nông nghiệp bản Dao có 86 thành viên là các hộ gia đình trong bản gắn bó với HTX hơn chục năm nay. HTX chủ yếu thực hiện các dịch vụ hỗ trợ nông dân về giống, vốn, vật tư nông nghiệp và năng động tìm kiếm đầu ra tiêu thụ sản phẩm cho nông dân với các sản phẩm chủ lực là mía, ngô và sả. Mặc dù các chính sách hỗ trợ đối với các HTX trên địa bàn tỉnh đã được xây dựng khá nhiều, song việc triển khai thực hiện để đưa các chính sách hỗ trợ đến với HTX còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn. Do đó, HTX mong muốn được tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, địa bàn, thị trường để thu hút doanh nghiệp, các nhà đầu tư, cơ quan quản lý, nhà khoa học, tư vấn dịch vụ, ngân hàng cùng với nông dân tham gia xây dựng chuỗi giá trị trong mô hình liên kết. Đặc biệt là hỗ trợ HTX trong công tác xúc tiến thương mại để HTX tiêu thụ nông sản làm ra dễ dàng hơn và không bị tư thương ép giá.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể

Lê Đức Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi

Luật HTX đã đóng vai trò quan trọng trong việc huy động và phát huy được nội lực, sức mạnh tổng hợp của các thành viên vào xây dựng và phát triển KT -XH góp phần đổi mới nhận thức và phương pháp quản lý của Nhà nước đối với HTX. Do đó, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước là phải tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích việc hình thành và phát triển HTX trên cơ sở tự nguyện, không sử dụng phương pháp hành chính hoặc chạy theo thành tích để thành lập, phát triển HTX. Cần nâng cao hơn nữa vai trò của các cấp uỷ, chính quyền địa phương, đặc biệt là việc bố trí bộ phận, cán bộ chuyên trách theo dõi kinh tế hợp tác, HTX ở cấp huyện, cấp xã. Chính quyền địa phương cần chú trọng hơn nữa về công tác quản lý đối với kinh tế hợp tác, HTX theo hướng đề ra các giải pháp, cân đối các nguồn lực để hỗ trợ phát triển HTX. Cần huy động cả hệ thống chính trị vào việc chung tay giám sát quá trình thi hành Luật HTX và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh teá hôïp taùc, HTX. 


Các tin khác


Nhức nhối tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông

(HBĐT) - Nhiều năm nay, tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông (ATGT) diễn ra phổ biến trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan đô thị và an toàn giao thông đường bộ. Lực lượng chức năng đã vào cuộc xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm, tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra ở nhiều nơi.

Sân chơi mùa hè cho trẻ - cần nhiều hơn nữa điểm vui chơi lành mạnh, bổ ích

(HBĐT) - Kỳ nghỉ hè đã đến. Sau một năm học tập căng thẳng, nghỉ hè là khoảng thời gian để trẻ tạm gác việc học hành, được vui chơi, thư giãn. Để con trẻ có sân chơi bổ ích, lành mạnh, an toàn trong dịp hè là mong muốn của các bậc phụ huynh.

Gia cố những “mắt xích yếu” trong công tác phòng, chống thiên tai

(HBĐT) - Vài năm gần đây và đặc biệt là trong năm 2017, thiên tai đã gây ra hậu quả khủng khiếp trên địa bàn tỉnh ta. Mặc dù công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) luôn được quán triệt nghiêm túc với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nhưng thực tế đã cho thấy một số "mắt xích yếu” cần phải được gia cố lại để tăng cường hơn nữa khả năng ứng phó của con người trước diễn biến thiên tai ngày càng khó lường và khốc liệt.

Hướng đi nào cho Đội công tác xã hội tình nguyện ?

(HBĐT)-Được thành lập vào năm 2006 và năm 2009, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 24 Đội công tác xã hội tình nguyện (CTXHTN) với 90 tình nguyện viên (TNV). Với chặng đường trên, dưới 10 năm hoạt động, có đội được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận hiệu quả, nhưng cũng có ý kiến cho rằng, mô hình Đội CTXHTN thực sự không cần thiết. Thành lập thêm hay giải thể là việc của cấp có thẩm quyền (UBND tỉnh), nhưng trước hết cần nhìn nhận rõ những mặt được và cả những hạn chế, làm lu mờ vai trò của Đội CTXHTN.

An toàn lao động – SOS

(HBĐT) - "Mặc dù đã vào cuộc nhưng số vụ tai nạn lao động (TNLĐ), số người chết vẫn tăng. Trong đó, tai nạn chủ yếu xảy ra trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và xây dựng.” Vấn đề đáng báo động này được đưa ra tại hội nghị triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ 2, năm 2018. Vậy đâu là nguyên nhân và giải pháp nào để giảm thiểu, ngăn ngừa TNLĐ?

Phát triển chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp - chìa khoá để thành công

(HBĐT) - Thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, thời gian qua, tỉnh ta đã có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy sản xuất theo chuỗi với hình thức hợp đồng tiêu thụ nông sản giữa nông dân, tổ hợp tác, HTX với các doanh nghiệp. Đây được xem là bước đi phù hợp để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho nông sản trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu và toàn diện.