(HBĐT) - Đánh giá của Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm phục vụ hành chính công (TTPVHCC) tỉnh cho thấy: Trong tháng 8/2018, toàn tỉnh phát sinh 5.060 TTHC, đã giải quyết xong 5.169 hồ sơ (bao gồm cả hồ sơ kỳ trước chuyển sang); 3.586 hồ sơ giải quyết sớm, chiếm tỷ lệ 69,37%; 970 hồ sơ giải quyết đúng hạn, chiếm tỷ lệ 18,76%; 1.772 hồ sơ đang giải quyết trong hạn; 613 hồ sơ quá hạn, chiếm tỷ lệ 11,86%; 420 hồ sơ đang tạm dừng chờ bổ sung thành phần hoặc điều chỉnh thành phần.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch. 

Cụ thể, tại TTPVHCC đã có 253 TTHC phát sinh giao dịch với tổng số hồ sơ giao dịch kỳ trước chuyển sang là 629 hồ sơ; tiếp nhận mới trong kỳ 1.752 hồ sơ; đã trả và chờ kết quả đối với 1.723 hồ sơ (giải quyết sớm so với thời gian hẹn 1.089 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 63,2%; giải quyết đúng hẹn 625 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 36,27%); tạm dừng 191 hồ sơ yêu cầu bổ sung thành phần hoặc điều chỉnh; từ chối 35 hồ sơ vì không đủ điều kiện giải quyết; có 466 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết; 10 hồ sơ quá hạn, gồm 1 hồ sơ chưa giải quyết, 9 hồ sơ đã giải quyết xong; có 394 hồ sơ được tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện, chiếm tỷ lệ 22,4% trong số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ.

Tại Trung tâm hành chính công các huyện, thành phố (bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa), có 86 TTHC của 11 huyện, thành phố đã phát sinh giao dịch với 3.308 hồ sơ giao dịch trong kỳ báo cáo, đã trả và chờ trả kết quả đối với 3.446 hồ sơ (giải quyết sớm so với thời hạn 2.497 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 72,46%; giải quyết đúng hạn 345 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 10,01%); tạm dừng 229 hồ sơ yêu cầu bổ sung thành phần hoặc điều chỉnh; có 1.306 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết; 745 hồ sơ quá hạn…

Trong thời gian từ ngày 1/6/2018 đến hết ngày 15/6/2018, có 5 huyện giải quyết quá hạn nhiều TTHC nhất là: Cao Phong, Đà Bắc, Lương Sơn, Yên Thủy và Lạc Thủy. Cụ thể: huyện Cao Phong quá hạn 305 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 68,09%. Quá hạn do nguyên nhân thao tác chậm trên phần mềm 88 hồ sơ, gồm 65 hồ sơ thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện (VP ĐKĐĐ); 14 hồ sơ thuộc lĩnh vực kinh tế hạ tầng; 9 hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp. Quá hạn do nguyên nhân quy trình trên phần mềm chưa đúng, chưa được cập nhật kịp thời 183 hồ sơ thuộc lĩnh vực y tế. Quá hạn do chuyên viên Chi nhánh VP ĐKĐĐ xử lý chậm 34 hồ sơ.

Huyện Đà Bắc quá hạn 43 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 86,57%. Quá hạn do nguyên nhân thao tác chậm trên phần mềm 43 hồ sơ, trong đó 28 hồ sơ thuộc lĩnh vực TN &MT, còn lại các hồ sơ thuộc lĩnh vực khác.

Huyện Lương Sơn quá hạn 365 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn là 42,09%. Quá hạn do nguyên nhân thao tác chậm trên phầm mềm 172 hồ sơ, trong đó có 164 hồ sơ lĩnh vực TN &MT. Quá hạn do người dân chưa thực hiện nghĩa vụ nộp thuế 104 hồ sơ lĩnh vực TN &MT. Quá hạn do Chi cục Thuế giải quyết chậm 4 hồ sơ lĩnh vực TN &MT. Quá hạn do VP ĐKĐĐ tỉnh 37 hồ sơ, quá hạn do chuyên viên Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện xử lý chậm 46 hồ sơ…

Huyện Lạc Thủy quá hạn 126 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 84,56%. Quá hạn do nguyên nhân thao tác chậm trên phần mềm 96 hồ sơ, trong đó 87 hồ sơ thuộc lĩnh vực TN &MT…

Huyện Yên Thủy quá hạn 103 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 84,95%. Quá hạn do nguyên nhân thao tác chậm trên phầm mềm 63 hồ sơ…

Nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Sở TT &TT phối hợp với UBND các huyện, thành phố cập nhật bộ TTHC đã được công bố vào phần mềm một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã để thực hiện theo đúng quy định. Tách riêng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng TN &MT và chi nhánh VP ĐKĐĐ trên phần mềm một cửa điện tử của UBND các huyện, thành phố để thuận tiện cho việc theo dõi, tổng hợp. Có phương án hỗ trợ, tập huấn về nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử cho công chức, viên chức của UBND các huyện, thành phố. Sở TN &MT chỉ đạo VP ĐKĐĐ tỉnh và chi nhánh VP ĐKĐĐ các huyện, thành phố giải quyết TTHC đúng quy định, không để xảy ra tình trạng giải quyết quá hạn.

* Trong tháng 8, TTPVHCC tỉnh đã phát phiếu xin ý kiến của 159 tổ chức, cá nhân đến giao dịch TTHC. Kết quả có 94,96% phiếu đánh giá rất tốt về cơ sở vật chất, 5,03% đánh giá cơ sở vật chất đạt yêu cầu, không có phiếu đánh giá ở mức độ thấp.

Về thái độ, công chức khi tiếp nhận và trả kết quả có 99,37% đánh giá ở mức tốt, 0,62% ở mức độ bình thường, không có đánh giá ở mức độ thấp. Về thời gian giải quyết TTHC trước hẹn đạt 27,04%, đúng hẹn đạt 72,95%, không có phiếu đánh giá trễ hẹn. Mức độ rất hài lòng đạt 76,10%, hài lòng đạt 23,89%, không có phiếu ở mức độ không hài lòng.

                                                                                                     Lê Chung                                                                                        

 


Các tin khác


Nhiều khó khăn trên hành trình chuyển đổi số ở huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Mặc dù là một trong những huyện đầu tiên của tỉnh tự bố trí nguồn vốn ngân sách huyện đầu tư hoàn thiện hệ thống "Phòng họp trực tuyến” đến tất cả các xã, thị trấn, cũng là huyện đầu tiên trong tỉnh triển khai việc khám, chữa bệnh (KCB) bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử tích hợp thẻ BHYT ở các cơ sở y tế đăng ký KCB BHYT, tuy nhiên, huyện Đà Bắc đang đứng trước nhiều khó khăn trên hành trình chuyển đổi số (CĐS) theo mục tiêu Đề án 06/CP.

Phát động chương trình trồng rừng hưởng ứng ngày Quốc tế về rừng 21/3

(HBĐT) - Ngày 21/3, tại xã Vũ Bình (Lạc Sơn), Hợp phần Quản lý rừng bền vững thuộc Dự án Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ NN&PTNT, Tỉnh Đoàn Hòa Bình, Sở NN&PTNT tổ chức lễ phát động chương trình trồng rừng nhân kỷ niệm ngày Quốc tế về rừng 21/3.

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với huyện Lương Sơn về hoạt động của các mỏ khai thác đá

(HBĐT) - Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác vừa làm việc với huyện Lương Sơn về đề nghị nâng công suất hoạt động các mỏ khai thác đá và một số nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

Thủ đoạn lợi dụng ChatGPT để lan truyền tin sai sự thật

Là một phần mềm thảo luận trực tuyến mới đi vào hoạt động nhưng ChatGPT lập tức thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng. Lợi dụng điều này, một số đối tượng chống phá, phản động đã khai thác những hạn chế của ChatGPT để biến thành phương tiện lan truyền thông tin sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, chống phá chế độ. Ðây là một thủ đoạn mới cần kịp thời nhận diện, ngăn chặn, góp phần bảo đảm sự lành mạnh trên môi trường mạng và giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

Sức mạnh đáng gờm của công nghệ thế hệ mới đằng sau ChatGPT

Gần 4 tháng kể từ khi OpenAI gây chấn động ngành công nghệ kỹ thuật với ứng dụng ChatGPT, công ty này chuẩn bị ra mắt phiên bản công nghệ thế hệ tiếp theo hỗ trợ công cụ chatbot.

Hội thảo một số ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp

(HBĐT) - Vừa qua, UBND huyện Tân Lạc phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nông nghiệp trí tuệ tổ chức hội thảo một số ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nông sản và phát triển du lịch trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục