Năm 2013, huyện Lạc Thuỷ đặt chỉ tiêu nâng tỷ lệ lao động đào tạo nghề lên trên 20%. Ảnh: Giờ học nghề may công nghiệp của lao động nông thôn tại Trung tâm dạy nghề huyện.

Năm 2013, huyện Lạc Thuỷ đặt chỉ tiêu nâng tỷ lệ lao động đào tạo nghề lên trên 20%. Ảnh: Giờ học nghề may công nghiệp của lao động nông thôn tại Trung tâm dạy nghề huyện.

(HBĐT) - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, UBND huyện Lạc Thuỷ giao cho các ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện nội dung của Bộ tiêu chí quốc gia về NTM.

 

Tuyên truyền mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM, phổ biến các nội dung quy hoạch, kế hoạch về xây dựng NTM, vận động để mọi tầng lớp nhân dân hiểu và cả hệ thống chính trị tham gia. Tổ chức hội diễn văn nghệ tuyên truyền, xây dựng các băng rôn, khẩu  hiệu xây dựng NTM. Từ đó ý thức của đa số cán bộ, đảng viên, nhân dân được nâng lên rõ rệt và hưởng ứng thực hiện chương trình.

 

Xác định xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu là nền tảng để thực hiện NTM, huyện đã chủ động lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn huyện như chương trình kiên cố hoá đường GTNT, kiên cố hoá trường lớp học, Chương trình 135... để thực hiện các hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng nằm trong danh mục đề án xây dựng NTM. Trong 2 năm 2011-2012, toàn huyện đầu tư 124 công trình, dự án được triển khai bằng nhiều nguồn vốn, trong đó, có 58 công trình xây dựng mới và 66 công trình chuyển tiếp. Tổng huy động nguồn lực trong 2 năm 1.034 tỉ đồng, trong đó, nguồn NSNN 463 tỉ đồng, doanh nghiệp, tín dụng và nhân dân đóng góp 571 tỉ đồng. Huyện cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư với 25 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 1.300 tỉ đồng. Ngoài ra, với nguồn vốn đầu tư phát triển từ chương trình NTM 1.950 triệu đồng, huyện đã đầu tư xây dựng 4 công trình đường GTNT, 3 công trình kiên cố hoá kênh mương nội đồng cho 3 xã điểm của tỉnh và huyện. Đến nay, toàn huyện có 100% xã đã hoàn thành quy hoạch xây dựng NTM, 4 xã có trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND đạt chuẩn (xã Đồng Tâm, Cố Nghĩa, Phú Lão, Hưng Thi); 93,3% số xã có đường nhựa hoặc đường bê tông đến trung tâm xã; 37,3% đường trục thôn (tăng 4% so với năm 2011), 20,34% đường ngõ xóm (tăng 3,43% so với năm 2011), 2,77% đường nội đồng được cứng hóa; 38,2% công trình thủy lợi đạt yêu cầu (tăng 3,37% so với năm 2011), 17,37% kênh mương được cứng hóa (tăng 0,9% so với năm 2011), đảm bảo tưới cho trên 59% diện tích và phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân; 100% số xã có điện lưới quốc gia, 99% số hộ được sử dụng điện (tăng 0,3% so với năm 2011), có 6 xã đạt tiêu chí về điện, 523 phòng học kiên cố, chiếm 78,2%, 15/39 trường đạt chuẩn, chiếm 38,4%, 1/13 xã đạt chuẩn về trường học (xã Phú Lão 3 trường đạt chuẩn), 1 xã có nhà văn hóa khu trung tâm (xã An Bình), 111/124 thôn có nhà văn hóa, chiếm 88,7%; 4 chợ nông thôn đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Xây dựng, 13 xã có điểm bưu chính viễn thông, 49,19% số thôn có điểm internet đến thôn, 3/13 xã đạt chuẩn về nhà ở, chiếm 23,1%. 11/13 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, chiếm 84%; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới 21,4%; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo còn thấp, đạt 15%; cơ cấu lao động nông nghiệp còn cao, chiếm 73,8%. Qua đánh giá thực trạng nông thôn, đến nay có 2 xã đạt 10 tiêu chí, 2 xã đạt 9 tiêu chí, 1 xã đạt 7 tiêu chí, 5 xã đạt 6 tiêu chí, 1 xã đạt 5 tiêu chí, 2 xã đạt 4 tiêu chí. So với năm 2011 có 11/13 xã đã hoàn thành thêm tiêu chí.

 

Đánh giá về kết quả 2 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện, ông Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện cho rằng, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung từ huyện đến cơ sở; cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể xác định nhiệm vụ thường xuyên trong quá trình tổ chức thực hiện. Bước đầu tạo nên sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện xây dựng NTM đã tạo phong trào thi đua xây dựng NTM, nhân dân tin tưởng và tích cực hưởng ứng tham gia phong trào, vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư nông thôn đã được nâng lên. Hiện trạng nông thôn từng bước thay đổi, cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân dần được cải thiện; an ninh, TTATXH được giữ vững.

 

Năm 2013, tổng nguồn vốn dự kiến đầu tư xây dựng chương trình NTM 273.936 triệu đồng, trong đó, vốn đầu tư phát triển 266.885 triệu đồng, vốn sự nghiệp kinh tế 7.051 triệu đồng. Huyện đề ra mục tiêu đối với các xã cần giữ vững các tiêu chí đã đạt được, hoàn thiện 2-3 tiêu chí. Huy động nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án, lựa chọn các hạng mục ưu tiên đầu tư để tổ chức thực hiện việc đầu tư phát triển và hỗ trợ sản xuất. Đẩy mạnh triển khai CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” gắn với xây dựng NTM trên phạm vi toàn huyện, làm rõ vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các đối tượng tham gia thực hiện chương trình.

 

 

                                                                          Đinh Thắng

 

 

Các tin khác


Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Ngày 22/3, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ, nghiệp vụ ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội và hoạt động tài chính toàn diện cho 50 lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN 18 tỉnh khu vực phía Bắc.

Hội thảo về Dự báo, cảnh báo dựa trên tác động thực tiễn

(HBĐT) - Hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới, sáng 22/3, tại Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) tỉnh, Tổng cục KTTV phối hợp Trung tâm Phòng, chống thiên tai châu Á (ADPC) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề Dự báo, cảnh báo dựa trên tác động "Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau".

Nhiều khó khăn trên hành trình chuyển đổi số ở huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Mặc dù là một trong những huyện đầu tiên của tỉnh tự bố trí nguồn vốn ngân sách huyện đầu tư hoàn thiện hệ thống "Phòng họp trực tuyến” đến tất cả các xã, thị trấn, cũng là huyện đầu tiên trong tỉnh triển khai việc khám, chữa bệnh (KCB) bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử tích hợp thẻ BHYT ở các cơ sở y tế đăng ký KCB BHYT, tuy nhiên, huyện Đà Bắc đang đứng trước nhiều khó khăn trên hành trình chuyển đổi số (CĐS) theo mục tiêu Đề án 06/CP.

Phát động chương trình trồng rừng hưởng ứng ngày Quốc tế về rừng 21/3

(HBĐT) - Ngày 21/3, tại xã Vũ Bình (Lạc Sơn), Hợp phần Quản lý rừng bền vững thuộc Dự án Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ NN&PTNT, Tỉnh Đoàn Hòa Bình, Sở NN&PTNT tổ chức lễ phát động chương trình trồng rừng nhân kỷ niệm ngày Quốc tế về rừng 21/3.

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với huyện Lương Sơn về hoạt động của các mỏ khai thác đá

(HBĐT) - Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác vừa làm việc với huyện Lương Sơn về đề nghị nâng công suất hoạt động các mỏ khai thác đá và một số nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

Thủ đoạn lợi dụng ChatGPT để lan truyền tin sai sự thật

Là một phần mềm thảo luận trực tuyến mới đi vào hoạt động nhưng ChatGPT lập tức thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng. Lợi dụng điều này, một số đối tượng chống phá, phản động đã khai thác những hạn chế của ChatGPT để biến thành phương tiện lan truyền thông tin sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, chống phá chế độ. Ðây là một thủ đoạn mới cần kịp thời nhận diện, ngăn chặn, góp phần bảo đảm sự lành mạnh trên môi trường mạng và giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục