(HBĐT) - Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 222-KL/TU, ngày 20/10/2021 của BTV Tỉnh ủy sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 9/8/2018 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TU, BTV Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể CT-XH các cấp trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TU của BTV Tỉnh ủy gắn với quán triệt và thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU, ngày 24/4/2018 cuả BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH T.Ư Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động và Nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát MCBGTKS, bình đẳng giới và chất lượng dân số trong tình hình mới.

Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong công tác dân số và phát triển. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ làm công tác dân số các cấp. Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo công tác dân số các cấp, vai trò thường trực của ngành Y tế.

Đưa việc thực hiện chính sách dân số, kiểm soát MCBGTKS vào quy ước, hương ước của các khu dân cư, tổ dân phố; vào quy chế, nội quy của các cơ quan, đơn vị; thể chế rõ các hình thức xử lý nếu vi phạm; có sự thống nhất cao trong tập thể và thực hiện nghiêm túc những quy định đã đề ra.

BTV Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận này, trong đó ưu tiên các nội dung còn hạn chế, yếu kém. Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, tổ chức CT-XH căn cứ nội dung Kết luận để tổ chức triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 42-CT/TU và Kết luận này đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kết luận; định kỳ báo cáo BTV Tỉnh ủy theo quy định.

Đ.H (TH)

Các tin khác


Duy trì phát triển chăn nuôi, đảm bảo nguồn cung thực phẩm phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2022

(HBĐT) - Sở NN&PTNT đã ban hành Công văn số 2716/SNN-CNTY, ngày 20/10/2021 về triển khai các giải pháp duy trì phát triển sản xuất chăn nuôi, đảm bảo nguồn cung thực phẩm phục vụ Tết Nguyên Đán 2022.

Hướng dẫn trình tự thực hiện dự án đầu tư không sử dụng vốn Nhà nước

(HBĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh BÙI VĂN KHÁNH đã ký ban hành Hướng dẫn số 2008/HD-UBND, ngày 20/10/2021 về trình tự thực hiện dự án đầu tư không sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, nhằm đảm bảo thống nhất triển khai thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Báo Hoà Bình điện tử đăng toàn bộ nội dung.

Thêm trường hợp bị cảnh báo đăng kiểm

(HBĐT) - Ngoài trường hợp bị cảnh báo đăng kiểm do quá hạn nộp phạt vi phạm giao thông, theo Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT, ngày 12/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải, xe ô tô còn bị cảnh báo đăng kiểm nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án đầu tư đặc biệt theo quy định mới

(HBĐT) - Ngày 6/10/2021, Chính phủ ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt. Trong đó có quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án đầu tư đặc biệt. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành.

Chậm nhất ngày 31/12/2021, hoàn thành hỗ trợ người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

(HBĐT) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP, ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Cục Thuế được in, khởi tạo và phát hành biên lai thu thuế

(HBĐT) - Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Trong đó, điểm mới rất quan trọng của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP là quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục