(HBĐT) - Ngày 11/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh (HKD), cá nhân kinh doanh (CNKD). Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Theo đó, HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế sẽ thực hiện việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán theo quy định tại TT số 88.


 Theo Thông tư số 88, HKD, CNKD không thuộc diện phải thực hiện chế độ kế toán, nhưng có nhu cầu thực hiện chế độ kế toán thì được khuyến khích áp dụng. Việc bố trí người làm kế toán do người đại diện HKD, CNKD quyết định, có thể bố trí cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của mình, hoặc bố trí người làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản kiêm nhiệm làm kế toán. 

HKD, CNKD thực hiện chế độ kế toán hướng dẫn tại Thông tư số 88 hoặc được lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ cho phù hợp với nhu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD).

Đồng thời, được vận dụng các quy định tại Điều 41, Luật Kế toán và các Điều 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP, ngày 30/12/2016 để bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, nhằm phục vụ cho việc xác định nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước và công tác quản lý của cơ quan thuế.
Thông tư số 88 quy định, việc lập, lưu trữ và ký chứng từ kế toán của HKD, CNKD được vận dụng theo quy định tại các Điều 16, 18, 19, Luật Kế toán và thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại phụ lục kèm theo. HKD, CNKD được lập, lưu trữ chứng từ kế toán dưới dạng điện tử phù hợp với đặc điểm hoạt động SXKD. Nội dung, hình thức hóa đơn, trình tự lập, quản lý và sử dụng hóa đơn (kể cả hóa đơn điện tử) thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

HKD, CNKD áp dụng chứng từ kế toán theo danh mục như: Mục đích sử dụng, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập các chứng từ kế toán. Cũng theo quy định tại Thông tư số 88, HKD, CNKD được vận dụng các quy định về việc sửa chữa sổ kế toán tại Điều 27, Luật Kế toán để thực hiện cho phù hợp với đặc điểm hoạt động SXKD của HKD, CNKD.  

 Việc mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán của HKD, CNKD được vận dụng theo các Điều 24, 25, 26, Luật Kế toán và theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 "Biểu mẫu và phương pháp ghi sổ kế toán” ban hành kèm theo thông tư.
   
Văn Hồng Quý (Cục Thuế tỉnh)


Các tin khác


Duy trì phát triển chăn nuôi, đảm bảo nguồn cung thực phẩm phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2022

(HBĐT) - Sở NN&PTNT đã ban hành Công văn số 2716/SNN-CNTY, ngày 20/10/2021 về triển khai các giải pháp duy trì phát triển sản xuất chăn nuôi, đảm bảo nguồn cung thực phẩm phục vụ Tết Nguyên Đán 2022.

Hướng dẫn trình tự thực hiện dự án đầu tư không sử dụng vốn Nhà nước

(HBĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh BÙI VĂN KHÁNH đã ký ban hành Hướng dẫn số 2008/HD-UBND, ngày 20/10/2021 về trình tự thực hiện dự án đầu tư không sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, nhằm đảm bảo thống nhất triển khai thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Báo Hoà Bình điện tử đăng toàn bộ nội dung.

Thêm trường hợp bị cảnh báo đăng kiểm

(HBĐT) - Ngoài trường hợp bị cảnh báo đăng kiểm do quá hạn nộp phạt vi phạm giao thông, theo Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT, ngày 12/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải, xe ô tô còn bị cảnh báo đăng kiểm nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án đầu tư đặc biệt theo quy định mới

(HBĐT) - Ngày 6/10/2021, Chính phủ ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt. Trong đó có quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án đầu tư đặc biệt. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành.

Chậm nhất ngày 31/12/2021, hoàn thành hỗ trợ người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

(HBĐT) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP, ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Cục Thuế được in, khởi tạo và phát hành biên lai thu thuế

(HBĐT) - Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Trong đó, điểm mới rất quan trọng của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP là quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục