(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh luôn chú trọng công tác tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.


Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh trao đổi nghiệp vụ, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác KTGS, UBKT Đảng ủy cơ quan KBNN tỉnh đã thực hiện nghiêm túc công tác KTGS, coi công tác KTGS là nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng ủy cơ quan.

Trên cơ sở chương trình KTGS toàn khóa và chương trình KTGS của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh năm 2021, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy KBNN tỉnh chủ động xây dựng chương trình KTGS năm 2021; qua đó lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình KTGS của chi bộ phù hợp tình hình thực tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS.

Đảng ủy cơ quan KBNN đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác KTGS gắn với nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị; giải quyết các đề xuất, kiến nghị về công tác kiểm tra có liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy các chi bộ tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác KTGS nói riêng...

Trong năm, Đảng ủy tổ chức KTGS chuyên đề 4 tổ chức Đảng và 4 đảng viên về việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; giám sát việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, quy chế làm việc và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ đảng viên. Qua KTGS, về cơ bản, các tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ đảng viên; chấp hành nghiêm quy chế làm việc; chưa phát hiện tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm đến mức phải kỷ luật.

Cấp ủy chi bộ trực thuộc thực hiện KTGS 35 cuộc, nội dung về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ đảng viên. UBKT Đảng ủy kiểm tra 2 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra tài chính đảng; giám sát chuyên đề 2 tổ chức Đảng và 3 đảng viên. Nội dung giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc quán triệt, triển khai thực hiện và chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng...

Thông qua công tác theo dõi, giám sát thường xuyên, UBKT Đảng ủy cơ quan KBNN đã kịp thời nắm bắt về tình hình hoạt động, dấu hiệu vi phạm của các tổ chức Đảng trực thuộc trong việc chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Nhờ đó, năm 2021, toàn Đảng bộ không có đảng viên và tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm.

Đồng chí Lê Hoài Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN tỉnh cho biết: Việc triển khai công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng ủy cơ quan KBNN đã bám sát vào trọng tâm, trọng điểm chương trình công tác KTGS, chỉ đạo của UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Vì vậy, công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ được tăng cường, có nhiều chuyển biến tích cực; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững. Qua việc tổ chức triển khai thực hiện KTGS, Đảng bộ cơ quan KBNN tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá đúng hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý; phát huy được ưu điểm, phát hiện được những hạn chế, thiếu sót, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, khắc phục; cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên từ khi còn manh nha…

Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác KTGS, thời gian tới, Đảng ủy cơ quan KBNN tiếp tục quán triệt các văn bản của tỉnh, của Đảng ủy Khối có liên quan đến công tác KTGS đến các chi bộ trực thuộc và toàn bộ đảng viên. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác KTGS của Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, sự đoàn kết, thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.


Nguyễn Tiến Vinh 
(Kho bạc Nhà nước tỉnh)

Các tin khác


Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã lãnh đạo triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của T.Ư, Tỉnh ủy, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên (ĐV); chủ động tham mưu cấp ủy tỉnh triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), lãnh đạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Hỏi - đáp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Việc xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ đang công tác trong tổ chức Nhà nước, đã bị xử lý kỷ luật về mặt hành chính. Hiện nay có 2 ý kiến giải quyết: (1) Phải tiến hành thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét, kết luận và quyết định xử lý kỷ luật đảng. (2) Chỉ thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật Ban cán sự đảng Lào Cai, Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Cảnh cáo đảng viên Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 và đề nghị kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND xã Xuất Hóa

(HBĐT) - Ngày 11/4, UBKT Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp thứ 18, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy xem xét, kết luận các nội dung sau:

Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ Lạc Thuỷ giao ban công tác quý I

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thuỷ vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật của Đảng quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II, năm 2023.

Tiếp tục làm tốt việc công khai kết luận cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra các cấp

(HBĐT) - Thời gian qua, những thông tin sau kỳ họp của UBKT đã được UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử chính thống đăng tải kịp thời. Qua đó thể hiện rõ việc các tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều bị xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, giữ vững tính nghiêm minh, kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục