(HBĐT) - Ngày 30/8/2023, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tiến hành kỳ họp tháng 8. Tại kỳ họp này, UBKT Đảng uỷ Khối đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:


1. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thuộc Đảng bộ Sở VH-TT&DL, UBKT Đảng ủy Khối nhận thấy: Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; thiếu kiểm tra, giám sát, quản lý đối với cán bộ, đảng viên (CB,ĐV); CB,ĐV của chi bộ chưa thực hiện nghiêm việc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Từ đó, dẫn đến 3 CB,ĐV thuộc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định "Những điều đảng viên không được làm”, vi phạm quy định về "Trách nhiệm nêu gương của CB,ĐV”, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP Hòa Bình Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, các Quyết định, Lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hòa Bình phê chuẩn theo quy định. Vi phạm của Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Đối chiếu với các quy định của Đảng, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, UBKT Đảng uỷ Khối quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh nhiệm kỳ 2022 -2025.

2. Xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Bùi Tú Cao, Uỷ viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ; đồng chí Phạm Trọng Toản, đảng viên và đồng chí Trần Thị Huê, đảng viên Chi bộ Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh thuộc Đảng bộ Sở VH-TT&DL, UBKT Đảng ủy Khối nhận thấy:

2.1. Đồng chí Bùi Tú Cao đã vi phạm tư cách đảng viên và cấp ủy viên; vi phạm rất nghiêm trọng trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định và trách nhiệm nêu gương của CB,ĐV; đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ, mua khống 9 số hóa đơn; bị Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP Hòa Bình Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, các Quyết định, Lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hòa Bình phê chuẩn theo quy định.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Đảng uỷ Khối, báo cáo, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật đối với đồng chí Bùi Tú Cao, Uỷ viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh thuộc Đảng bộ Sở VH-TT&DL theo thẩm quyền.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã quyết định: Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Bùi Tú Cao.

2.2. Các đồng chí: Phạm Trọng Toản, Trần Thị Huê đã vi phạm tư cách đảng viên và cấp ủy viên; vi phạm rất nghiêm trọng trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định và trách nhiệm nêu gương của CB,ĐV; đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ, mua khống 9 số hóa đơn; bị Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP Hòa Bình Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, các Quyết định, Lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hòa Bình phê chuẩn theo quy định.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Đảng uỷ Khối quyết định: Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Phạm Trọng Toản và đồng chí Trần Thị Huê.

3. Cũng tại kỳ họp này, UBKT Đảng uỷ Khối đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Bùi Thị Thanh
( Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh)

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm

(HBĐT) - "Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tân Lạc đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS có trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo các cấp ủy triển khai nghiêm túc nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương" - đồng chí Bùi Văn Thượng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tân Lạc cho biết.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBDDT) - Hỏi: Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật có 2 ý kiến: (1) Thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét kết luận và quyết định kỷ luật hay chỉ thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. (2) Đảng viên vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì khai trừ ra khỏi Đảng, như vậy có phải tiến hành quy trình thi hành kỷ luật không?

Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Sơn 

(HBĐT) - Ngày 19/5/2023, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lương Sơn họp xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (CDHVP) và xem xét kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên tại Đảng ủy xã Hòa Sơn.

Trao đổi nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Việc xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ đang công tác trong tổ chức Nhà nước, đã bị xử lý kỷ luật về mặt hành chính, hiện nay có 2 ý kiến giải quyết: (1) Phải tiến hành thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét, kết luận và quyết định xử lý kỷ luật Đảng; (2) Chỉ thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Khó khăn trong kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật khi đảng viên không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm

(HBĐT) - Khoản 1, Điều 35, Điều lệ Đảng quy định "Tổ chức đảng (TCĐ) và đảng viên (ĐV) vi phạm kỷ luật phải xử lý công minh, chính xác, kịp thời” và theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 5, Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị quy định về tình tiết giảm nhẹ "Chủ động báo cáo vi phạm của mình với TCĐ, tự giác nhận trách nhiệm cá nhân về khuyết điểm, vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm trước và trong quá trình kiểm tra, giám sát (KTGS)”.

Đảng bộ xã Đa Phúc chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Những năm qua, Đảng ủy xã Đa Phúc (Yên Thủy) thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên (ĐV), thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục