(HBĐT) - "Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo đúng quan điểm "có lãnh đạo, chỉ đạo thì phải KTGS, không KTGS là như không lãnh đạo trong công tác xây dựng Đảng”, qua đó chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước" - đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm TT Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết.


Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Bôi trao đổi nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ngay từ đầu năm 2023, cấp ủy các cấp đã chủ động lãnh đạo xây dựng chương trình KTGS bảo đảm phù hợp, sát với thực tiễn; tham mưu ban hành quy trình KTGS, thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo của chi bộ. UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành chương trình KTGS năm của cấp ủy và UBKT cấp mình đảm bảo tiến độ theo quy định, triển khai toàn diện chương trình, kế hoạch đề ra, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt; nhanh chóng nắm bắt các vấn đề, vụ việc dư luận quan tâm, phản ánh để kiểm tra, kết luận kịp thời, trong đó nổi bật là việc quyết liệt kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai.

6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 16 tổ chức Đảng (TCĐ) và 23 đảng viên (ĐV), tăng 433% TCĐ và 76,92% ĐV so với cùng kỳ năm 2022. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 27 TCĐ, 98 ĐV, tăng 12,5% TCĐ và 7,69% ĐV so với cùng kỳ. Cấp ủy kiểm tra 312 TCĐ, 382 ĐV, tăng 31,64% TCĐ và 14,02% ĐV so với cùng kỳ. UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS đối với 303 TCĐ (tăng 7,06% so với cùng kỳ); kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 215 TCĐ (tăng 14,36% so với cùng kỳ). Cấp ủy các cấp tiến hành giám sát đối với 276 TCĐ, 382 ĐV, tăng 33,98% TCĐ và 26,07% ĐV so với cùng kỳ năm 2022. Nội dung KTGS tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch... của T.Ư, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tiến hành kiểm tra giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Công tác KTGS có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu vào những vấn đề nổi cộm, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị, chi trả chế độ, chính sách; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều ĐV không được làm; tập trung kiểm tra những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; những nơi có nhiều vụ, việc khiếu kiện, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, ĐV và Nhân dân. Qua kiểm tra đã chỉ ra tồn tại, hạn chế, yêu cầu các TCĐ, ĐV rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để khắc phục. Một số cấp ủy lãnh đạo triển khai toàn diện, thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, nổi bật như: Thành ủy Hòa Bình, Huyện uỷ Lương Sơn, Huyện uỷ Yên Thủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh... Một số đơn vị làm tốt việc nắm tình hình, kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét xử lý kỷ luật theo thẩm quyền như: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, huyện Yên Thủy, Lạc Sơn, Kim Bôi...

UBKT cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và UBKT cấp ủy cơ sở đã xem xét, thi hành kỷ luật 2 TCĐ, 69 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; công tác cán bộ, buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra các sai phạm trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản, chi trả chế độ, chính sách, vi phạm những điều đảng viên không được làm, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình... Việc xem xét, xử lý kỷ luật được tiến hành chặt chẽ, đúng thẩm quyền; bảo đảm đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục, áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp; có tác dụng giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, được cán bộ, ĐV và Nhân dân đồng tình.
 

Lê Chung

Các tin khác


Thực hiện nghiêm việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập

(HBĐT) - Trong những năm qua, UBKT Tỉnh uỷ Hoà Bình luôn xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, coi đây là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong lực lượng Công an tỉnh

(HBĐT) - Đảng bộ Công an tỉnh hiện có 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (21 chi bộ, 8 đảng bộ cơ sở); 82 tổ chức đảng (TCĐ) trực thuộc 10 Đảng bộ Công an huyện, thành phố; 151 Chi bộ Công an xã, phường, thị trấn với tổng số đảng viên chiếm 65% tổng quân số lực lượng Công an tỉnh.

Huyện Tân Lạc: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm

(HBĐT) - "Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tân Lạc đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS có trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo các cấp ủy triển khai nghiêm túc nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương" - đồng chí Bùi Văn Thượng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tân Lạc cho biết.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBDDT) - Hỏi: Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật có 2 ý kiến: (1) Thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét kết luận và quyết định kỷ luật hay chỉ thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. (2) Đảng viên vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì khai trừ ra khỏi Đảng, như vậy có phải tiến hành quy trình thi hành kỷ luật không?

Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Sơn 

(HBĐT) - Ngày 19/5/2023, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lương Sơn họp xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (CDHVP) và xem xét kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên tại Đảng ủy xã Hòa Sơn.

Trao đổi nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Việc xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ đang công tác trong tổ chức Nhà nước, đã bị xử lý kỷ luật về mặt hành chính, hiện nay có 2 ý kiến giải quyết: (1) Phải tiến hành thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét, kết luận và quyết định xử lý kỷ luật Đảng; (2) Chỉ thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục