(HBĐT) - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng (TCĐ) đạt trên 320%, kiểm tra đảng viên (ĐV) đạt trên 700% chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, việc kiểm tra, giám sát (KTGS) TCĐ, ĐV đều vượt so với chương trình toàn khóa đã xây dựng. Qua đó cho thấy nỗ lực của UBKT Đảng ủy Khối trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.


Cán bộ UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao đổi nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay có 12 TCĐ, 30 ĐV bị cấp ủy, UBKT Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật theo thẩm quyền. Riêng 9 tháng năm 2023 đã ra quyết định thi hành kỷ luật 2 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo; thi hành kỷ luật 13 ĐV, trong đó có 3 cấp ủy viên, khai trừ 10 ĐV, khiển trách 3 ĐV.

Cũng trong kỳ, UBKT Đảng ủy Khối đã kiểm tra 48 TCĐ cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ KTGS; tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 TCĐ, 9 ĐV, ra quyết định bổ sung đối tượng kiểm tra đối với 3 ĐV…

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Đức Cường khẳng định: Chất lượng, hiệu quả công tác KTGS ở Đảng bộ Khối ngày càng được nâng lên. Việc đẩy mạnh công tác KTGS đã có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, nhắc nhở, uốn nắn, phòng ngừa sai phạm, nhất là tệ quan liêu, mệnh lệnh, tham nhũng; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong cán bộ, ĐV. Kết quả công tác KTGS đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCĐ, ĐV, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra...

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cũng thẳng thắn chỉ rõ, việc thực hiện nhiệm vụ KTGS của cấp ủy và UBKT đảng ủy cơ sở chưa đồng đều; việc chủ động phát hiện, quyết định kiểm tra TCĐ và ĐV, cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế; công tác KTGS, theo dõi, đôn đốc thực hiện sau các kết luận, thông báo kết quả giám sát của cấp ủy, UBKT đảng ủy ở một số đơn vị chưa kịp thời; cán bộ làm công tác KTGS ở cơ sở đều kiêm nhiệm, chưa được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ một cách cơ bản, chủ yếu qua các lớp tập huấn nghiệp vụ ngắn ngày nên việc tổ chức thực hiện các cuộc KTGS còn có lúng túng về quy trình và biên mục hồ sơ…

Khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, hướng tới đưa công tác KTGS đi vào thực chất, hiệu quả, thời gian qua, UBKT Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đẩy mạnh tham mưu thực hiện đề cao ý thức tự kiểm soát của mỗi cán bộ, ĐV trong việc tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Nguyễn Quốc Hùng cho biết: Vai trò của công tác KTGS trong nội bộ hệ thống TCĐ được đặc biệt coi trọng. Trong đó, đề cao vai trò của cấp ủy và trách nhiệm của người đứng đầu; coi trọng việc thể chế hóa chủ trương của Đảng về KTGS; nâng cao chất lượng cán bộ thực hiện nhiệm vụ KTGS. Thời gian tới, UBKT Đảng ủy Khối tiếp tục tập trung quán triệt, nghiên cứu kỹ các quy định mới liên quan đến công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng. Thông qua đó tiếp tục làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, TCĐ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng. Trong KTGS phải chỉ rõ được khuyết điểm, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu. Tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS tại cơ sở... Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.Minh Vũ


Các tin khác


Khai trừ ra khỏi Đảng kế toán ngân sách xã Bao La

Ngày 15/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu họp kỳ thứ 27 xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 109-QĐ/UBKTHU, ngày 1/4/2024 của UBKT Huyện ủy đối với đồng chí Vì Văn Sơn, công chức kế toán ngân sách xã Bao La, huyện Mai Châu.

UBKT Huyện ủy Mai Châu bốc thăm chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

Chiều 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu tổ chức hội nghị bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản l‎ý.

Giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng quý I 

Ngày 17/4, tại huyện Tân Lạc, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng Quý I năm 2024. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Đề nghị khai trừ Đảng Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Lạc Sơn Bùi Văn Lích

UBKT Huyện ủy Lạc Sơn cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vừa họp xem xét kỷ luật đối với đảng viên Bùi Văn Lích, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên đoàn lao động, nguyên Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạc Sơn theo quy định.

Thi hành kỷ luật 4 đảng viên vi phạm

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Thuỷ đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ, cấp ủy cấp dưới bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình của địa phương, đơn vị để chủ động xây dựng chương trình KTGS của cấp uỷ và UBKT để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ.

Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật 1 nguyên Giám đốc Ngân hàng tại huyện Mai Châu

Ngày 15/3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu đã họp kỳ thứ 26. Tại kỳ họp này, UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục