(HBĐT) - Đảng bộ huyện Yên Thủy có 50 chi, đảng bộ cơ sở, trong đó có 16 đảng bộ, 34 chi bộ, 202 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 5.572 đảng viên (ĐV).


Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Thủy họp giao ban định hướng công tác quý IV/2023.

Trong những năm qua, bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và cấp ủy các cấp, nội dung, chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS) đã đề ra, Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ (BTVHU) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong huyện tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng. Các cuộc KTGS được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục; số lượng, chất lượng nâng lên, góp phần bảo đảm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), ĐV, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị TS-VM.

Trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy và UBKT các cấp thuộc Đảng bộ huyện đã tổ chức KTGS và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng đối với 1.301 lượt TCĐ và ĐV, trong đó, kiểm tra theo Điều 30 là 143 TCĐ, 135 đảng viên; giám sát 121 TCĐ, 115 ĐV. Kiểm tra theo Điều 32 là 70 TCĐ, 107 ĐV; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS đối với 103 tổ chức; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 49 TCĐ; giám sát chuyên đề đối với 111 tổ chức, 115 ĐV; kiểm tra xác minh tài sản, thu nhập đối với 14 đồng chí thuộc diện BTVHU quản lý.

Cấp ủy, UBKT các cấp thi hành kỷ luật 63 ĐV, trong đó, đảng ủy cơ sở và chi bộ kỷ luật 44 ĐV (khiển trách 25, cảnh cáo 19), UBKT Huyện ủy kỷ luật 17 ĐV (khiển trách 1, cảnh cáo 3, khai trừ 13). Riêng 9 tháng năm 2023, UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 2 ĐV vi phạm pháp luật, bị Tòa án tuyên phạt tù.

Đồng chí Phạm Văn Lưu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Thủy cho biết: "Cấp ủy và ngành Kiểm tra Đảng huyện xác định ở đâu có sự quan tâm, chú trọng thực hiện tốt công tác KTGS trong Đảng ở đó luôn có kỷ cương, kỷ luật, sức chiến đấu của TCĐ được nâng cao. Với quan điểm đó, BTVHU đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác KTGS. Nội dung KTGS tập trung vào việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định của pháp luật, chú trọng các vấn đề nhạy cảm, thường phát sinh sai phạm, vấn đề dư luận xã hội bức xúc, Nhân dân quan tâm. BTVHU chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác KTGS, phân công các đồng chí Ủy viên BTVHU, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách, theo dõi địa bàn thường xuyên KTGS việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng đối với các đảng bộ trực thuộc, định kỳ tổ chức sơ kết quý, 6 tháng, 9 tháng, tổng kết hàng năm. Qua đó kịp thời nắm bắt, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, giúp các Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ, nội dung chương trình đề ra; góp phần giúp cấp ủy, TCĐ, ĐV nâng cao nhận thức, vai trò, tầm quan trọng của công tác KTGS, coi đây là yếu tố quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, TCĐ và cán bộ, ĐV, nhất là cấp ủy các cấp và người đứng đầu cấp ủy”.

Chất lượng các cuộc KTGS của cấp ủy, UBKT Huyện ủy từng bước được nâng lên. Qua công tác KTGS kịp thời phát hiện, chỉ ra khuyết điểm, vi phạm của TCĐ, ĐV, giúp cấp ủy, UBKT kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các TCĐ, ĐV chấp hành, khắc phục sửa chữa, nâng cao ý thức tự soi, tự sửa, không để những khuyết điểm, vi phạm nhỏ thành lớn, vi phạm của cá nhân thành của tập thể.

Từ kết quả công tác KTGS góp phần tích cực trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, ĐV, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện Yên Thủy, tạo sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng TS-VM.


Xuân Thiên

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)

Các tin khác


Khai trừ ra khỏi Đảng kế toán ngân sách xã Bao La

Ngày 15/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu họp kỳ thứ 27 xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 109-QĐ/UBKTHU, ngày 1/4/2024 của UBKT Huyện ủy đối với đồng chí Vì Văn Sơn, công chức kế toán ngân sách xã Bao La, huyện Mai Châu.

UBKT Huyện ủy Mai Châu bốc thăm chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

Chiều 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu tổ chức hội nghị bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản l‎ý.

Giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng quý I 

Ngày 17/4, tại huyện Tân Lạc, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng Quý I năm 2024. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Đề nghị khai trừ Đảng Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Lạc Sơn Bùi Văn Lích

UBKT Huyện ủy Lạc Sơn cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vừa họp xem xét kỷ luật đối với đảng viên Bùi Văn Lích, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên đoàn lao động, nguyên Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạc Sơn theo quy định.

Thi hành kỷ luật 4 đảng viên vi phạm

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Thuỷ đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ, cấp ủy cấp dưới bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình của địa phương, đơn vị để chủ động xây dựng chương trình KTGS của cấp uỷ và UBKT để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ.

Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật 1 nguyên Giám đốc Ngân hàng tại huyện Mai Châu

Ngày 15/3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu đã họp kỳ thứ 26. Tại kỳ họp này, UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục