(HBĐT) - Ngày 27/6/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu đã ban hành Quyết định số 815-QĐ/HU thi hành kỷ luật Đảng ủy xã Piềng Vế bằng hình thức khiển trách do có những sai phạm trong xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Nghị quyết phân công nhiệm vụ cho các đồng chí UVBCH và chấp hành chế độ sinh hoạt, ghi chép sổ sách của cấp ủy theo Quy định của Điều lệ Đảng.


Theo đó, tại Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu tháng 6 đã thảo luận và kết luận:

Đảng ủy xã Piềng Vế xây dựng, ban hành quy chế làm việc của BCH và Nghị quyết phân công cho các đồng chí UVBCH Đảng bộ xã chậm so với quy định. Việc duy trì chế độ họp Đảng ủy chưa nghiêm túc, không tổ chức thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng. Từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2017, Đảng ủy không tổ chức họp thường kỳ 11 cuộc họp. Các cuộc họp ghi sổ nghị quyết sơ sài, không đầy đủ thông tin.

Năm 2014, Đảng ủy xã Piềng Vế được UBKT Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đã chỉ ra những vi phạm về nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục, để tái phạm.

Đảng ủy xã Piềng Vế vi phạm Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 9 Quy định số 263-QĐ/TƯ, ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị về quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.


Các tin khác


Quy định chế độ báo cáo về công tác văn thư, lưu trữ

(HBĐT) - Ngày 22/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 22-QĐi/TU chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác văn thư, lưu trữ.

Ban hành Quy định về xây dựng chương trình công tác trọng tâm

(HBĐT) - Ngày 17/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Quy định số 21-QĐi/TU về xây dựng Chương trình trọng tâm công tác toàn khóa của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh và Chương trình trọng tâm công tác năm của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy (sau đây viết tắt là Chương trình trọng tâm công tác).

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền

(HBĐT) - Ngày 17/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 43-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

(HBĐT) - Ngày 9/8/2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ban hành Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử của Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 1/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Quy định số 20-QĐi/TU về việc gửi, nhận văn bản điện tử của Tỉnh ủy. Quy định gồm 4 chương (Quy định chung; văn bản của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; văn bản của các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; tổ chức thực hiện) và 16 điều.