(HBĐT) - Thanh niên là lực lượng nòng cốt trong mọi phong trào của cộng đồng xã hội và những đảng viên trẻ là mũi nhọn trong việc tiên phong thực hiện. "Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, xác định rõ vấn đề này, đảng viên trẻ huyện Kỳ Sơn không ngừng nâng cao trình độ, nhận thức, một lòng hướng về Đảng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.


Nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên trẻ ngay từ khâu đào tạo

"Giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho CB, ĐV, nhất là đảng viên trẻ được Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) huyện Kỳ Sơn đặc biệt quan tâm, xác định là một trong những giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện NQT.ư 4 khóa XI và thực hiện hiệu quả NQT.ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng chí Triệu Thị Minh Nguyệt, Giám đốc TTBDCT huyện Kỳ Sơn cho biết.

Xác định đây là yếu tố then chốt trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trẻ, Trung tâm đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. 9 tháng năm 2017, Trung tâm mở 2 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 98 học viên và 1 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 50 học viên. Ngoài ra mở 4 lớp bồi dưỡng chuyên đề "Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” cho 298 học viên, giới thiệu lịch sử Đảng bộ địa phương giúp ĐV-TN, quần chung ưu tú nhận thức sâu sắc về truyền thống yêu nước của dân tộc, quá trình hình thành, phát triển của Đảng bộ huyện. Từ đó khơi dậy lòng tự hào, tinh thần trách nhiệm của đảng viên trẻ trong lao động, học tập và cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đối với đảng viên mới, Trung tâm đưa nội dung chuyên đề "Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” vào bồi dưỡng cho 52 học viên. Qua học tập giúp CB, ĐV hiểu rõ hơn về giá trị đạo đức truyền thống, nền tảng tinh thần xã hội; nắm được những thời cơ, thách thức và đặc biệt là tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, hội nhập thế giới tới đạo đức xã hội. Từ đó, định hướng cho CB, ĐV phát huy, xây dựng những giá trị đạo đức mới tiến bộ.


ĐV-TN huyện Kỳ Sơn và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phối kết hợp ủng hộ vật liệu và đóng góp ngày công giúp tu sửa nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Mè, xã Yên Quang (Kỳ Sơn) với sự tham gia tích cực của những đảng viên trẻ.

Hàng năm, 100% đảng viên, hội viên được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và cập nhật kiến thức mới. Trung tâm phối hợp với các tổ chức đoàn thể CT-XH xây dựng và thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới. Sau học tập, đảng viên viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức và kế hoạch thực hiện của bản thân, lấy đó làm cơ sở để đánh giá chất lượng CB, ĐV, hội viên cuối năm.

Nhận thức rõ vai trò cấp uỷ, TT BDCT huyện thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở về các mặt công tác, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, các chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05. Lồng ghép trong đào tạo là giới thiệu điển hình, tấm gương đảng viên gương mẫu tạo sức lan tỏa trong tập thể, tổ chức Đảng để đảng viên trẻ tự soi, tự sửa bản thân. 9 tháng năm 2017, Trung tâm mở 21 lớp đào tạo cơ bản, bồi dưỡng chuyên đề cho 1.153 học viên. Đây là nền tảng quan trọng để từng bước nâng cao chất lượng CB, ĐV.

Một trong những phương pháp được TT BDCT huyện Kỳ Sơn thực hiện hiệu quả là áp dụng "học đi đôi với hành” trong đào tạo đảng viên mới.

Điều này được thể hiện rõ trong khâu kiểm tra, đánh giá CB, ĐV sau bồi dưỡng. Kết quả lớp học đánh giá công tác phối hợp tổ chức giảng dạy, học tập, mặt tích cực, hạn chế cần rút kinh nghiệm. Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận trong mỗi bài kiểm tra để đánh giá chất lượng học viên. Phần trắc nghiệm đánh giá mặt tiếp thu kiến thức, phần tự luận đánh giá khả năng vận dụng kiến thức vào xử lý, giải quyết tình huống cụ thể. Phương pháp này không chỉ toàn diện mà còn gắn lý luận với thực tiễn, gắn học với hành.

Phát huy vai trò mũi nhọn của đội ngũ đảng viên trẻ

"Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, những văn hóa độc hại có nhiều thuận lợi để lan truyền nhanh chóng đến đạo đức, lối sống, nhân cách của thanh niên, tạo sức ép, gây khó khăn cho quá trình gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong giới trẻ. Thêm vào đó, các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm… đang có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp tác động xấu đến thanh niên”, đó là nhận định của đồng chí Nguyễn Thái Hoà, Bí thư Huyện Đoàn Kỳ Sơn.

Toàn huyện có 50 7 đảng viên là ĐV-TN, chiếm 16,8%. Để ĐV-TN mà trước tiên là những đảng viên trẻ tránh được sự xâm nhập có hại đó, Huyện Đoàn xác định yếu tố tiên quyết là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống. Trọng tâm là tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ĐV-TN về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nhiệm kỳ vừa qua, các cấp bộ Đoàn huyện Kỳ Sơn tổ chức trên 10 hội nghị tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn thu hút gần 6.800 lượt người tham gia; tuyên dương 420 ĐV-TN, 200 đội viên thiếu nhi tiêu biểu trong cuộc vận động "Tuổi trẻ huyện Kỳ Sơn học tập và làm theo lời Bác”; tổ chức trên 200 hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống.

Huyện Đoàn tập trung đẩy mạnh các phong trào xung kích, tình nguyện với nội dung phong phú, thiết thực, phát huy tinh thần vì cuộc sống cộng đồng nhằm giáo dục ý thức, trách nhiệm cho đảng viên trẻ nói riêng, ĐV-TN nói chung. Đồng chí Bí thư Huyện Đoàn Kỳ Sơn cho biết: "Các hoạt động thu hút đông đảo ĐV-TN tham gia với sự tiên phong, gương mẫu của những đảng viên trẻ như cuộc thi tìm hiểu "85 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”, "85 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; 100% cơ sở Đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà, thắp nến tri ân ngày thương binh - liệt sỹ 27/7 hàng năm. Các cơ sở Đoàn đã giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ 51 thanh - thiếu niên chậm tiến, có biểu hiện vi phạm pháp luật thay đổi nhận thức, hành vi trở thành những người có ích; thực hiện 72 công trình, phần việc trong xây dựng NTM, 12 công trình gắn với phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN ở địa phương trị giá gần 1 tỷ đồng; vận động 1.500 lượt ĐV-TN tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Tiên phong phát triển kinh tế, 20 ĐV-TN của huyện xây dựng mô hình kinh tế cho thu nhập bình quân hàng năm trên 200 triệu đồng, giải quyết việc làm cho trên 100 lao động trẻ. Hưởng ứng bảo vệ môi trường, Huyện Đoàn tổ chức cho ĐV-TN trồng trên 5.000 cây xanh và hơn 3.000 buổi dọn vệ sinh môi trường, thu gom 90 tấn rác thải, khơi thông 6,5 km dòng chảy mương máng.

Trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Huyện Đoàn đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn trong huyện giới thiệu 510 đoàn viên ưu tú đi học cảm tình Đảng và có 392 đồng chí được kết nạp Đảng (chiếm tỷ lệ trên 70% số đảng viên được kết nạp). Toàn huyện có 10 cán bộ Đoàn tham gia cấp ủy, 3 đồng chí là đại biểu HĐND huyện và 10 đồng chí là đại biểu HĐND xã.

Có thể thấy, huyện đã tạo điều kiện để đảng viên trẻ được phát huy năng lực bản thân trên nhiều cương vị quan trọng. Với đội ngũ này, Đảng bộ huyện Kỳ Sơn đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên các mặt chính trị, KT-XH, QP-AN, tạo niềm tin trong nhân dân.

Thanh Sơn

Các tin khác


Đảng bộ xã Thượng Tiến: Cán bộ, đảng viên nêu gương sáng trong các phong trào thi đua

(HBĐT) - Với 90 đảng viên sinh hoạt ở 8 chi bộ trực thuộc, những năm qua, Đảng bộ xã Thượng Tiến (Kim Bôi) luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, Đảng bộ gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm. Từ đó, chất lượng cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao, giúp xã từng bước khắc phục khó khăn.

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018: Đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc

(HBĐT) - Trong đợt giao quân năm 2018, toàn tỉnh có 1.450 thanh niên nhập ngũ (TNNN). Ngày hội tòng quân đã đến, những thanh niên trúng tuyển luôn trong tâm trạng háo hức lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc...

Thành phố Hòa Bình vươn mình hướng đến đô thị loại II

(HBĐT) - "Hòa Bình mến yêu ơi/ Thành phố bên sông Đà/ Thủy điện sáng lung linh/ Rừng núi vang tiếng cồng...”. Hòa vào dòng người đi sắm Tết, nghe rộn ràng những ca từ trong bài hát "Thành phố bên sông Đà” trên loa phóng thanh, thấy tự hào là công dân thành phố. Dòng Đà Giang uốn lượn vẫn bền bỉ sản sinh ra dòng điện thắp sáng muôn nơi. Tiếng chiêng vẫn âm vang trong ngày hội xuân. Chỉ có điều, thị xã nhỏ bé xưa, nay đã lên thành phố và đang vươn tới là đô thị loại II.

Đổi mới mạnh mẽ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

(HBĐT) - Đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra nhiều giải pháp tối ưu tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện. Chủ động, kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của T.ư phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương để lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân được chú trọng. Gần dân, sát dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Vận dụng tư tưởng trọng dân của Bác Hồ để giải quyết những vấn đề thực tiễn

(HBĐT) - Vận dụng tư tưởng của Bác Hồ lấy dân làm gốc, gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, thực hiện quy chế dân chủ theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đang được cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị, tổ chức hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh để giải quyết những vấn đề phát sinh, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH trong suốt thời gian qua.

Trồng hoa lan xóa nghèo ở Tả Phìn

Nằm ở vùng "rốn rét" Sa Pa, quanh năm mây mù và gió lạnh, nhưng đồng bào các dân tộc Mông, Dao ở xã Tả Phìn đã biến điều đó thành lợi thế để trồng hoa địa lan, tạo nguồn thu nhập cao và ổn định, góp phần xóa nghèo hiệu quả và bền vững.