(HBĐT) - Thanh niên là lực lượng nòng cốt trong mọi phong trào của cộng đồng xã hội và những đảng viên trẻ là mũi nhọn trong việc tiên phong thực hiện. "Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, xác định rõ vấn đề này, đảng viên trẻ huyện Kỳ Sơn không ngừng nâng cao trình độ, nhận thức, một lòng hướng về Đảng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.


Nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên trẻ ngay từ khâu đào tạo

"Giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho CB, ĐV, nhất là đảng viên trẻ được Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) huyện Kỳ Sơn đặc biệt quan tâm, xác định là một trong những giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện NQT.ư 4 khóa XI và thực hiện hiệu quả NQT.ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng chí Triệu Thị Minh Nguyệt, Giám đốc TTBDCT huyện Kỳ Sơn cho biết.

Xác định đây là yếu tố then chốt trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trẻ, Trung tâm đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. 9 tháng năm 2017, Trung tâm mở 2 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 98 học viên và 1 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 50 học viên. Ngoài ra mở 4 lớp bồi dưỡng chuyên đề "Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” cho 298 học viên, giới thiệu lịch sử Đảng bộ địa phương giúp ĐV-TN, quần chung ưu tú nhận thức sâu sắc về truyền thống yêu nước của dân tộc, quá trình hình thành, phát triển của Đảng bộ huyện. Từ đó khơi dậy lòng tự hào, tinh thần trách nhiệm của đảng viên trẻ trong lao động, học tập và cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đối với đảng viên mới, Trung tâm đưa nội dung chuyên đề "Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” vào bồi dưỡng cho 52 học viên. Qua học tập giúp CB, ĐV hiểu rõ hơn về giá trị đạo đức truyền thống, nền tảng tinh thần xã hội; nắm được những thời cơ, thách thức và đặc biệt là tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, hội nhập thế giới tới đạo đức xã hội. Từ đó, định hướng cho CB, ĐV phát huy, xây dựng những giá trị đạo đức mới tiến bộ.


ĐV-TN huyện Kỳ Sơn và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phối kết hợp ủng hộ vật liệu và đóng góp ngày công giúp tu sửa nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Mè, xã Yên Quang (Kỳ Sơn) với sự tham gia tích cực của những đảng viên trẻ.

Hàng năm, 100% đảng viên, hội viên được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và cập nhật kiến thức mới. Trung tâm phối hợp với các tổ chức đoàn thể CT-XH xây dựng và thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới. Sau học tập, đảng viên viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức và kế hoạch thực hiện của bản thân, lấy đó làm cơ sở để đánh giá chất lượng CB, ĐV, hội viên cuối năm.

Nhận thức rõ vai trò cấp uỷ, TT BDCT huyện thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở về các mặt công tác, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, các chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05. Lồng ghép trong đào tạo là giới thiệu điển hình, tấm gương đảng viên gương mẫu tạo sức lan tỏa trong tập thể, tổ chức Đảng để đảng viên trẻ tự soi, tự sửa bản thân. 9 tháng năm 2017, Trung tâm mở 21 lớp đào tạo cơ bản, bồi dưỡng chuyên đề cho 1.153 học viên. Đây là nền tảng quan trọng để từng bước nâng cao chất lượng CB, ĐV.

Một trong những phương pháp được TT BDCT huyện Kỳ Sơn thực hiện hiệu quả là áp dụng "học đi đôi với hành” trong đào tạo đảng viên mới.

Điều này được thể hiện rõ trong khâu kiểm tra, đánh giá CB, ĐV sau bồi dưỡng. Kết quả lớp học đánh giá công tác phối hợp tổ chức giảng dạy, học tập, mặt tích cực, hạn chế cần rút kinh nghiệm. Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận trong mỗi bài kiểm tra để đánh giá chất lượng học viên. Phần trắc nghiệm đánh giá mặt tiếp thu kiến thức, phần tự luận đánh giá khả năng vận dụng kiến thức vào xử lý, giải quyết tình huống cụ thể. Phương pháp này không chỉ toàn diện mà còn gắn lý luận với thực tiễn, gắn học với hành.

Phát huy vai trò mũi nhọn của đội ngũ đảng viên trẻ

"Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, những văn hóa độc hại có nhiều thuận lợi để lan truyền nhanh chóng đến đạo đức, lối sống, nhân cách của thanh niên, tạo sức ép, gây khó khăn cho quá trình gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong giới trẻ. Thêm vào đó, các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm… đang có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp tác động xấu đến thanh niên”, đó là nhận định của đồng chí Nguyễn Thái Hoà, Bí thư Huyện Đoàn Kỳ Sơn.

Toàn huyện có 50 7 đảng viên là ĐV-TN, chiếm 16,8%. Để ĐV-TN mà trước tiên là những đảng viên trẻ tránh được sự xâm nhập có hại đó, Huyện Đoàn xác định yếu tố tiên quyết là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống. Trọng tâm là tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ĐV-TN về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nhiệm kỳ vừa qua, các cấp bộ Đoàn huyện Kỳ Sơn tổ chức trên 10 hội nghị tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn thu hút gần 6.800 lượt người tham gia; tuyên dương 420 ĐV-TN, 200 đội viên thiếu nhi tiêu biểu trong cuộc vận động "Tuổi trẻ huyện Kỳ Sơn học tập và làm theo lời Bác”; tổ chức trên 200 hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống.

Huyện Đoàn tập trung đẩy mạnh các phong trào xung kích, tình nguyện với nội dung phong phú, thiết thực, phát huy tinh thần vì cuộc sống cộng đồng nhằm giáo dục ý thức, trách nhiệm cho đảng viên trẻ nói riêng, ĐV-TN nói chung. Đồng chí Bí thư Huyện Đoàn Kỳ Sơn cho biết: "Các hoạt động thu hút đông đảo ĐV-TN tham gia với sự tiên phong, gương mẫu của những đảng viên trẻ như cuộc thi tìm hiểu "85 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”, "85 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; 100% cơ sở Đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà, thắp nến tri ân ngày thương binh - liệt sỹ 27/7 hàng năm. Các cơ sở Đoàn đã giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ 51 thanh - thiếu niên chậm tiến, có biểu hiện vi phạm pháp luật thay đổi nhận thức, hành vi trở thành những người có ích; thực hiện 72 công trình, phần việc trong xây dựng NTM, 12 công trình gắn với phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN ở địa phương trị giá gần 1 tỷ đồng; vận động 1.500 lượt ĐV-TN tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Tiên phong phát triển kinh tế, 20 ĐV-TN của huyện xây dựng mô hình kinh tế cho thu nhập bình quân hàng năm trên 200 triệu đồng, giải quyết việc làm cho trên 100 lao động trẻ. Hưởng ứng bảo vệ môi trường, Huyện Đoàn tổ chức cho ĐV-TN trồng trên 5.000 cây xanh và hơn 3.000 buổi dọn vệ sinh môi trường, thu gom 90 tấn rác thải, khơi thông 6,5 km dòng chảy mương máng.

Trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Huyện Đoàn đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn trong huyện giới thiệu 510 đoàn viên ưu tú đi học cảm tình Đảng và có 392 đồng chí được kết nạp Đảng (chiếm tỷ lệ trên 70% số đảng viên được kết nạp). Toàn huyện có 10 cán bộ Đoàn tham gia cấp ủy, 3 đồng chí là đại biểu HĐND huyện và 10 đồng chí là đại biểu HĐND xã.

Có thể thấy, huyện đã tạo điều kiện để đảng viên trẻ được phát huy năng lực bản thân trên nhiều cương vị quan trọng. Với đội ngũ này, Đảng bộ huyện Kỳ Sơn đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên các mặt chính trị, KT-XH, QP-AN, tạo niềm tin trong nhân dân.

Thanh Sơn

Các tin khác


Bài 2 - Tự tin hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

(HBĐT) Đó là những địa phương vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) cùng với chương trình, chính sách dân tộc, công tác hỗ trợ của các sở, ngành và nỗ lực của xã đã ra khỏi Chương trình 135 bằng những bước tự tin. Hôm nay, người dân các xã này đang tích cực xây đời sống ấm no, đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bài 1 - Khoảng cách giữa vùng thuận lợi và khó khăn đã được thu hẹp

(HBĐT) - Sản xuất trên đà phát triển, bình quân thu nhập đầu người từ vài triệu đồng /năm tăng lên hàng chục triệu đồng /năm; hạ tầng điện, đường, trường, trạm nhiều thay đổi; người có uy tín, người cao tuổi được quan tâm chăm sóc, trẻ nhỏ vui cắp sách đến trường… Đó là diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong tỉnh hôm nay, khác xa với những năm 2005, 2006 trở về trước. Khi đó, tỷ lệ hộ nghèo nhiều nơi chiếm tới 50 - 60%, chất lượng cuộc sống của bà con dân tộc chưa đảm bảo.

Mô hình Hội CCB tự quản “Tuyến phố văn minh” và “Khu dân cư không rác” ở phường Tân Hòa

(HBĐT) - Về thăm khu phố Tân Thành - khu vực chợ trung tâm phường Tân Hòa (TP Hòa Bình) vào những ngày hè nóng nực, trước mắt chúng tôi là khu phố khang trang, sạch sẽ rác thải. Không còn hình ảnh tiểu thương ngồi vạ vật tại đầu khu phố để kinh doanh, buôn bán. Đó là kết quả ban đầu khi Hội CCB phường Tân Hòa thực hiện thí điểm mô hình Hội CCB tự quản "Tuyến phố văn minh” và "Khu dân cư không rác” tại khu phố Tân Thành.

Hòa Sơn nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Đức Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Sơn (Lương Sơn) cho biết: Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch, triển khai các nghị quyết chuyên đề cũng như ban hành chương trình hành động cụ thể ngay từ đầu nhiệm kỳ. Qua đó đã phát huy sức mạnh toàn Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất toàn dân, huy động tối đa mọi nguồn lực thực hiện đảm bảo tiến độ và vượt kế hoạch các chỉ tiêu nhiệm kỳ và hàng năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

Cựu chiến binh xã Định Cư gương mẫu phát triển kinh tế

(HBĐT) - Phát huy tinh thần bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, cán bộ, hội viên CCB xã Định Cư (Lạc Sơn) luôn năng động, sáng tạo phát triển kinh tế. Theo thống kê năm 2017, thu nhập bình quân của hội viên CCB đạt 19 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17%. Qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống hội viên, góp phần thúc đẩy phát triển KT- XH địa phương.

Củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa quân với dân

(HBĐT) - Với phương châm "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, những năm qua, LLVT huyện Kim Bôi đã tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giúp đỡ nhân dân phát triển KT-XH, xoá đói, giảm nghèo, tăng cường QP-AN, phòng, chống giảm nhẹ thiệt hại của thiên tai, cứu hộ, cứu nạn một cách hiệu quả.