(HBĐT) - Thực hiện chủ trương của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Đề án "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”, thời gian qua, huyện Cao Phong đã xây dựng phương án phù hợp, đảm bảo tính hợp lý, hài hòa các yếu tố để tuyên truyền rộng rãi đến người dân trong quá trình thực hiện. Sau gần 1 năm triển khai, tuy còn một số khó khăn, vướng mắc nhưng thể hiện đây là chủ trương đúng đắn đem lại nhiều kết quả thiết thực.


Trước khi sáp nhập, toàn huyện có 124 xóm, khu dân cư (KDC) thuộc 13 đơn vị hành chính. Sau khi nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của cấp trên và các tiêu chí theo quy định của Nhà nước, UBND huyện đã thống nhất lựa chọn thực hiện điểm đề án tại 2 xã Thu Phong và Xuân Phong. Đối với xã Xuân Phong, sáp nhập 3 xóm: Rú 1, Rú 2, Rú 3 thành xóm Rú Giữa; giữ nguyên 9 xóm Nhõi 1, Nhõi 2, Nhõi 3, Rú 4, Rú 5, Rú 6, Cạn 1, Cạn 2 và xóm Mừng. Như vậy, sau sáp nhập, xã Xuân Phong giảm từ 12 xóm xuống còn 10 xóm. Đối với xã Thu Phong, sáp nhập xóm Vỏ 1, Vỏ 2 thành xóm Vỏ, sáp nhập xóm Bưng 1, Bưng 2 thành xóm Bưng 1; giữ nguyên 10 xóm: Đúng, Thá, Nau, Thiều, Cun, Nam Sơn I, Nam Sơn II, Mới, Bưng 3 và Bưng 4. Như vậy, sau sáp nhập, xã Thu Phong giảm từ 14 xóm xuống còn 12 xóm.


Lãnh đạo UBND xã Thu Phong (Cao Phong) trao đổi với cán bộ xóm Vỏ về tình hình sau khi sáp nhập.

Đồng chí Đinh Văn Duẩn, Trưởng phòng Nội vụ huyện Cao Phong cho biết: Với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là sự ủng hộ của người dân, bước đầu, việc sáp nhập cơ bản đạt được kế hoạch đề ra. Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên và thành lập mới thôn, xóm, tổ dân phố, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo Đảng bộ các xã kịp thời sắp xếp, kiện toàn các chức danh và thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ không chuyên trách nghỉ việc đảm bảo đúng quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện ở cấp cơ sở vẫn gặp một số khó khăn, bất cập. Việc sáp nhập xóm, KDC ít nhiều tác động đến hệ thống chính trị ở cơ sở, ảnh hưởng hoạt động và tâm lý cán bộ. Hiện nay, mỗi tổ chức hội, đoàn thể đều được hỗ trợ kinh phi hoạt động. Nếu nhập 2 hoặc 3 chi hội thành 1 khi đó số lượng hội viên tăng gấp 2- 3 lần mà kinh phí vẫn giữ nguyên. Đồng chí Bùi Thị Phượng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm Vỏ, xã Thu Phong cho biết: Nếu trước đây, số lượng hội viên quản lý chỉ trong 1 xóm thì hiện nay dồn lại thành 1 chi hội với 100 hội viên của cả 2 xóm nên việc quản lý gặp nhiều khó khăn. Địa bàn xóm rộng hơn cộng với dân cư thưa thớt cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công việc chuyên môn được giao.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Quách Văn Ngoan, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong khẳng định: Sau sáp nhập, công việc của đội ngũ cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở tăng lên, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải tăng thêm trách nhiệm. Như vậy, yêu cầu hiện nay là phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Điều này phù hợp với tinh thần NQT.ư 6 (khóa XII) của Đảng ta.

Bên cạnh đó, huyện còn gặp khó khăn trong việc bố trí, sử dụng hiệu quả và giải quyết những hạn chế, vướng mắc về cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội công cộng, các thiết chế văn hóa để phù hợp với quy mô dân số tăng lên sau sáp nhập. Sau khi sáp nhập xóm mới, số lượng hộ tăng hơn, để có nơi sinh hoạt cộng đồng, người dân mong muốn Nhà nước tạo mọi điều kiện hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, sân sinh hoạt cộng đồng phù hợp. Về việc điều chỉnh địa chỉ giấy tờ tùy thân, người dân mong muốn các cấp, ngành hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ kịp thời để hạn chế mất thời gian, tốn kém.

Rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố, huyện Cao Phong đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Tiếp tục rà soát, thực hiện sáp nhập xóm, KDC đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Tiến tới thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; thực hiện sáp nhập để mở rộng thị trấn Cao Phong. Rà soát, xây dựng phương án sáp nhập, kiện toàn xóm, KDC đảm bảo hợp lý, khách quan, phù hợp với điều kiện từng địa phương. Kịp thời tháo gỡ, giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở theo thẩm quyền. Phát huy vai trò người đứng đầu và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong quá trình tổ chức thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ để các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ lợi ích của việc sắp xếp, kiện toàn xóm, KDC là để góp phần phát triển KT-XH nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp nhanh chóng đi vào thực tiễn.


Hương Lan


Các tin khác


Tăng chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính

(HBĐT) - Những tháng đầu năm, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, thống nhất, cơ bản đi vào nề nếp. Các cấp chính quyền thực hiện công bố, công khai TTHC theo quy định. Tính minh bạch và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan giải quyết TTHC được nâng cao. Qua hoạt động kiểm soát chất lượng TTHC góp phần sửa đổi, bổ sung văn bản phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Giải thể chi bộ cơ quan xã ở Xuân Phong – cán bộ gần dân, sát thực tiễn

(HBĐT) - Tháng 9/2018, xã Xuân Phong (Cao Phong) tiến hành các bước giải thể chi bộ cơ quan xã, đảng viên là cán bộ, công chức, lãnh đạo xã về chi bộ xóm sinh hoạt. Sau hơn nửa năm triển khai thực hiện đã cho thấy những tín hiệu tích cực.

Huyện Lạc Thuỷ tạo đột phá trong cải cách hành chính để thu hút đầu tư

(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết về thu hút đầu tư, đến hết năm 2018, huyện Lạc Thuỷ đã thu hút được 45 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 14 nghìn tỷ đồng. Trong đó, nhiều dự án với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng đang được triển khai. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc phát triển KT-XH cũng như tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng tích cực.

Đảng viên xã Hạ Bì thực hiện nêu gương theo lời Bác

(HBĐT) - Năm 2018, xã Hạ Bì (Kim Bôi) về đích nông thôn mới (NTM), sớm hơn so với mục tiêu đề ra 2 năm. Đồng chí Quách Đình Chí, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã khẳng định: Có được kết quả này là nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp; sự linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã…Đặc biệt, là việc đảng viên tiên phong thực hiện nêu gương theo lời Bác trong thực hiện các tiêu chí cần huy động sức dân.

Đảng bộ xã Vũ Lâm lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Năm 2011, xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh. Đến năm 2015, xã đạt 19 tiêu chí. Trong những năm qua, Đảng bộ xã Vũ Lâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Xã đã hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM và đang thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu.

Xã Hòa Bình quan tâm tiếp xúc, đối thoại với nhân dân

(HBĐT) - Thực hiện giải quyết các vấn đề nhân dân quan tâm ngay tại cơ sở thông qua công tác tiếp xúc, đối thoại được lãnh đạo xã Hòa Bình (TP. Hòa Bình) quan tâm thực hiện trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Trong đó, việc phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu được đánh giá là yếu tố cốt lõi khi giải quyết các khó khăn, vướng mắc.