(HBĐT) - Thực hiện chủ trương của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Đề án "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”, thời gian qua, huyện Cao Phong đã xây dựng phương án phù hợp, đảm bảo tính hợp lý, hài hòa các yếu tố để tuyên truyền rộng rãi đến người dân trong quá trình thực hiện. Sau gần 1 năm triển khai, tuy còn một số khó khăn, vướng mắc nhưng thể hiện đây là chủ trương đúng đắn đem lại nhiều kết quả thiết thực.


Trước khi sáp nhập, toàn huyện có 124 xóm, khu dân cư (KDC) thuộc 13 đơn vị hành chính. Sau khi nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của cấp trên và các tiêu chí theo quy định của Nhà nước, UBND huyện đã thống nhất lựa chọn thực hiện điểm đề án tại 2 xã Thu Phong và Xuân Phong. Đối với xã Xuân Phong, sáp nhập 3 xóm: Rú 1, Rú 2, Rú 3 thành xóm Rú Giữa; giữ nguyên 9 xóm Nhõi 1, Nhõi 2, Nhõi 3, Rú 4, Rú 5, Rú 6, Cạn 1, Cạn 2 và xóm Mừng. Như vậy, sau sáp nhập, xã Xuân Phong giảm từ 12 xóm xuống còn 10 xóm. Đối với xã Thu Phong, sáp nhập xóm Vỏ 1, Vỏ 2 thành xóm Vỏ, sáp nhập xóm Bưng 1, Bưng 2 thành xóm Bưng 1; giữ nguyên 10 xóm: Đúng, Thá, Nau, Thiều, Cun, Nam Sơn I, Nam Sơn II, Mới, Bưng 3 và Bưng 4. Như vậy, sau sáp nhập, xã Thu Phong giảm từ 14 xóm xuống còn 12 xóm.


Lãnh đạo UBND xã Thu Phong (Cao Phong) trao đổi với cán bộ xóm Vỏ về tình hình sau khi sáp nhập.

Đồng chí Đinh Văn Duẩn, Trưởng phòng Nội vụ huyện Cao Phong cho biết: Với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là sự ủng hộ của người dân, bước đầu, việc sáp nhập cơ bản đạt được kế hoạch đề ra. Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên và thành lập mới thôn, xóm, tổ dân phố, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo Đảng bộ các xã kịp thời sắp xếp, kiện toàn các chức danh và thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ không chuyên trách nghỉ việc đảm bảo đúng quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện ở cấp cơ sở vẫn gặp một số khó khăn, bất cập. Việc sáp nhập xóm, KDC ít nhiều tác động đến hệ thống chính trị ở cơ sở, ảnh hưởng hoạt động và tâm lý cán bộ. Hiện nay, mỗi tổ chức hội, đoàn thể đều được hỗ trợ kinh phi hoạt động. Nếu nhập 2 hoặc 3 chi hội thành 1 khi đó số lượng hội viên tăng gấp 2- 3 lần mà kinh phí vẫn giữ nguyên. Đồng chí Bùi Thị Phượng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm Vỏ, xã Thu Phong cho biết: Nếu trước đây, số lượng hội viên quản lý chỉ trong 1 xóm thì hiện nay dồn lại thành 1 chi hội với 100 hội viên của cả 2 xóm nên việc quản lý gặp nhiều khó khăn. Địa bàn xóm rộng hơn cộng với dân cư thưa thớt cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công việc chuyên môn được giao.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Quách Văn Ngoan, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong khẳng định: Sau sáp nhập, công việc của đội ngũ cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở tăng lên, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải tăng thêm trách nhiệm. Như vậy, yêu cầu hiện nay là phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Điều này phù hợp với tinh thần NQT.ư 6 (khóa XII) của Đảng ta.

Bên cạnh đó, huyện còn gặp khó khăn trong việc bố trí, sử dụng hiệu quả và giải quyết những hạn chế, vướng mắc về cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội công cộng, các thiết chế văn hóa để phù hợp với quy mô dân số tăng lên sau sáp nhập. Sau khi sáp nhập xóm mới, số lượng hộ tăng hơn, để có nơi sinh hoạt cộng đồng, người dân mong muốn Nhà nước tạo mọi điều kiện hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, sân sinh hoạt cộng đồng phù hợp. Về việc điều chỉnh địa chỉ giấy tờ tùy thân, người dân mong muốn các cấp, ngành hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ kịp thời để hạn chế mất thời gian, tốn kém.

Rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố, huyện Cao Phong đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Tiếp tục rà soát, thực hiện sáp nhập xóm, KDC đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Tiến tới thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; thực hiện sáp nhập để mở rộng thị trấn Cao Phong. Rà soát, xây dựng phương án sáp nhập, kiện toàn xóm, KDC đảm bảo hợp lý, khách quan, phù hợp với điều kiện từng địa phương. Kịp thời tháo gỡ, giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở theo thẩm quyền. Phát huy vai trò người đứng đầu và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong quá trình tổ chức thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ để các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ lợi ích của việc sắp xếp, kiện toàn xóm, KDC là để góp phần phát triển KT-XH nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp nhanh chóng đi vào thực tiễn.


Hương Lan


Các tin khác


Đồng bào giáo dân xã Mỹ Thành đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp

(HBĐT) - Xã Mỹ Thành (Lạc Sơn) có khoảng 2.600 đồng bào Công giáo, chiếm hơn 50% dân số, sinh sống chủ yếu ở các xóm: Sỳ, Riệc 1, Riệc 2, Đồi Cả và Ba Rường. Phát huy truyền thống "Sống tốt đời, đẹp đạo” đồng bào Công giáo luôn đoàn kết, gắn bó cùng người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển KT - XH, các cuộc vận động bằng những việc làm cụ thể và đạt hiệu quả cao.

Hiệu quả từ phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở xã Đồng Tâm

(HBĐT) - Thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) đã quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn về công tác dân vận và phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" tới các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Nhân dân xóm Tình đoàn kết xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Xã Tu Lý (Đà Bắc) đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí và chuẩn bị đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn (NTM) mới theo đúng lộ trình đề ra. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng với kết quả đạt được cho thấy sự nỗ lực, chung tay của cấp ủy, chính quyền và nhân dân toàn xã, nổi bật là sự đóng góp của nhân dân xóm Tình tham gia xây dựng NTM.

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ phát triển kinh tế tập thể

(HBĐT) - Thấy rõ vai trò của kinh tế tập thể, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) và phân bổ nguồn lực thực hiện. Các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể. Qua đó đã tác động và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mô hình HTX kiểu mới, vai trò, vị trí của kinh tế tập thể trong phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể ngày một phát triển.

Phụ nữ xã Hùng Tiến giúp nhau phát triển kinh tế

(HBĐT) - Những năm qua, Hội LHPN xã Hùng Tiến (Kim Bôi) thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên duy trì các hoạt động phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ điển hình tiên tiến, giúp nhau thoát nghèo.

Đảng bộ xã Xuân Phong phát huy vai trò tiên phong của đảng viên

(HBĐT) - Là xã còn nhiều khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 36,7%, tuy nhiên trong những năm qua, đảng viên Đảng bộ xã Xuân Phong (Cao Phong) luôn phát huy vai trò tiên phong trong mọi lĩnh vực. Qua đó đã lan tỏa tinh thần sống đẹp vì cộng đồng, góp phần quan trọng để xã hoàn thành 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).