(HBĐT) - Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI xác định cải cách hành chính (CCHC) là 1 trong 3 chiến lược đột phá để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Ngày 13/5/2016, BTV Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05 về đẩy mạnh CCHC tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020, trong đó cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả giải quyết các TTHC được xem là một trong những giải pháp quan trọng góp phần CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công vụ.


UBND xã Toàn Sơn (Đà Bắc) niêm yết công khai toàn bộ bộ thủ tục hành chính, tạo thuận lợi để người dân giao dịch, tra cứu thông tin.

Từng bước đơn giản hóa các thủ tục hành chính

Lạc Thủy là một trong những địa phương đã có nhiều đột phá trong thu hút đầu tư, kết quả đó có được một phần là nhờ sự đột phá trong công tác cải cách TTHC. Trong những năm qua, UBND huyện đã niêm yết công khai và đăng tải trên wesite của huyện toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền và tiến hành rà soát, đánh giá hơn 20 TTHC trên địa bàn huyện, trong đó, chủ yếu là các lĩnh vực môi trường, tư pháp, nội vụ, nông nghiệp, đất đai, giao thông vận tải, xây dựng... Đồng thời, huyện chú trọng cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục. Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Lạc Thủy cho biết: Trọng tâm trong công tác cải cách TTHC là rà soát các thủ tục có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thực tế. Bên cạnh đó, chúng tôi phối hợp với Bưu điện scan văn bản để nhân viên bưu điện hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền, khuyến khích sử dụng phần mềm zalo trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn của huyện luôn đạt trên 96,0%.

Không chỉ huyện Lạc Thủy, hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị và các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động công bố, công khai các bộ TTHC và rà soát để đề xuất đơn giản hóa TTHC cũng như thời gian thực hiện cho người dân và doanh nghiệp. Theo báo cáo của UBND tỉnh, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh đã công bố 3.333 TTHC trên trang thông tin điện tử các sở, ngành và niêm yết công khai tại các cơ sở hành chính một cửa; đề xuất cắt giảm một số TTHC do T.Ư quy định, kiến nghị bộ, ngành T.Ư giảm bớt việc công chứng, chứng thực các giấy tờ cá nhân trong thành phần hồ sơ và bổ sung việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ các thủ tục của các lĩnh vực trên 15%. Đặc biệt, tỉnh cũng đã tiến hành tiếp nhận và giải quyết trực tuyến TTHC mức độ 3 đối với 313 bộ TTHC, mức độ 4 là 102 TTHC.

Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận gần 1,3 triệu hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC. Trong đó, cấp tỉnh gần 134 nghìn hồ sơ, cấp huyện hơn 81 nghìn hồ sơ, cấp xã hơn 1 triệu hồ sơ. Trong đó, có 6.224 hồ sơ chuyển, hơn 1,2 triệu hồ sơ tiếp nhận mới trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Tính đến nay đã giải quyết 5.865 hồ sơ, trong đó, hồ sơ chưa đến hạn: 5.824 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết đã quá hạn: 23 hồ sơ. Tập trung ở các lĩnh vực: đất đai, môi trường, khu công nghiệp, tư pháp, LĐ-TB&XH... Nâng cao một bước về giải quyết TTHC, tỉnh đã triển khai dịch vụ bưu chính công ích trên tất cả các lĩnh vực từ tỉnh đến cơ sở. Toàn tỉnh đã giải quyết 4.469 hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích về các lĩnh vực: GTVT, tư pháp, văn hóa, KH&ĐT, nông nghiệp, GD&ĐT, y tế, công thương, lao động...

Đồng chí Phạm Thị Tuyết, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Việc triển khai dịch vụ bưu chính công ích có rất nhiều ưu điểm. Nhiều đơn vị đã thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính tại nhà dân. Từ đó, chỉ số hài lòng của nhân dân tăng cao.

Cải cách thủ tục hành chính gắn với cuộc cách mạng 4.0

Trong giai đoạn hiện nay, khi cuộc cách mạng mạng 4.0 đang diễn ra cho phép các đơn vị có nhiều thuận lợi khi ứng dụng CNTT giải quyết TTHC. Tuy nhiên, mặc dù tỉnh đã có thể triển khai thực hiện 313 TTHC mức độ 3 và 102 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đối với cấp huyện, thành phố, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã hoàn thành tích hợp phần mềm một cửa điện tử, nhưng số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 vẫn rất thấp. Theo khảo sát, nhiều huyện đến nay chưa phát sinh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Lạc Thủy cho biết: Từ đầu năm 2019, huyện tiếp nhận 2 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực giáo dục và tư pháp. Khó khăn là hệ thống hạ tầng và ứng dụng CNTT của tỉnh còn bất cập. Mặt khác, các TTHC cần xử lý nhiều như đất đai, tài nguyên - môi trường... thì lại chưa triển khai được ở cấp huyện.

Bên cạnh đó, việc giải quyết TTHC theo yêu cầu 4 tại chỗ còn hạn chế. Hiện nay, mới thực hiện được cơ chế một cửa 4 tại chỗ đối với các TTHC thuộc lĩnh vực "thành lập và hoạt động của doanh nghiệp" của Sở KH&ĐT. Trong khi nhiều đơn vị giải quyết TTHC còn chậm chưa đảm bảo quy trình, nhất là lĩnh vực đất đai, lý lịch tư pháp còn giải quyết trễ hẹn. Nguyên nhân là phần mềm một cửa điện tử chưa liên thông với phần mềm xử lý văn bản, thông tin của các sở, ngành.

Ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC là một nội dung quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền điện tử. Điều đó không chỉ tăng tính minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch vụ mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tại cuộc giám sát của HĐND tỉnh với UBND các huyện, thành phố về công tác cải cách TTHC, đồng chí Phạm Thị Tuyết, Phó Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định: Dịch vụ công trực tuyến sẽ góp phần cải thiện đáng kể chỉ số CCHC của tỉnh. Chính vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh cần đẩy mạnh các giải pháp nhằm ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC.

Để làm được điều đó, cùng với việc nâng cấp hạ tầng CNTT, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tỉnh xác định việc khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân, doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong CCHC. Chủ động tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia dịch vụ công trực tuyến, xem đây là dịch vụ đem lại lợi ích thiết thực nhằm giảm thời gian, chi phí trong giải quyết TTHC, góp phần chung tay CCHC.

Phương Linh


Các tin khác


Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: Trách nhiệm, hành động thực hiện chỉ tiêu phát triển đô thị

Bài 2- "Tăng tốc” xây dựng đô thị xứng tầm 
(HBĐT) - Kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đô thị thể hiện nỗ lực phấn đấu của tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, mới chỉ là những khởi động ban đầu để chuẩn bị cho hành trình tăng tốc, bứt phá phát triển đô thị của tỉnh xứng đáng với tiềm năng, lợi thế khi được quy hoạch và hưởng lợi nằm trong vùng Thủ đô.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Mai Châu lần thứ XXVI

(HBĐT) - Ngày 29/6, BTV Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mai Châu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Vụ địa phương thuộc Ban Tổ chức T.Ư và lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: Trách nhiệm, hành động thực hiện chỉ tiêu phát triển đô thị

(HBĐT) - Chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt 25% vào năm 2020 là 1 trong 5 chỉ tiêu khó đạt của Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tuy nhiên, với sự tập trung chỉ đạo, giao việc cụ thể gắn với đôn đốc, kiểm tra của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các ngành chức năng và hệ thống chính trị thực hiện các giải pháp, nhóm giải pháp phát triển đô thị, gắn với sắp xếp đơn vị hành chính, đến tháng 6/2020, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đã đạt 28,69%, tăng thêm so với đầu nhiệm kỳ là 14,16%, hoàn thành và vượt 114,76% chỉ tiêu NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016 - 2020.
Bài 1 - "Vượt đích” tỷ lệ phát triển đô thị

Lương Sơn chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

(HBĐT) - Ngày 26/6, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Lương Sơn về công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện và công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư và một số ban, sở, ngành chức năng.

Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36

Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, sáng 26/6, ở Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các Nhà Lãnh đạo ASEAN và các Đối tác dự Phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần 36 bằng hình thức trực tuyến.

Đại học Quốc gia Hà Nội đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(HBĐT) - Ngày 25/6, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì hội thảo với các giảng viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội do PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc làm trưởng đoàn nhằm lấy ý kiến, tham gia vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự hội thảo có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục