(HBĐT) - Tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh uỷ đã có bài phát biểu. Báo Hòa Bình đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí.

Kính thưa đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phụ trách Đảng bộ tỉnh Hòa Bình,

Kính thưa đồng chí Trần Đăng Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,

Thưa các đồng chí,

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 được tổ chức vào thời điểm Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang cùng với cả nước ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi chân thành gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể các đồng chí đại biểu, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Chúc các đồng chí cùng gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Thưa các đồng chí,

Nhìn lại năm 2020, bên cạnh những thuận lợi, đã xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức. Ngay từ đầu năm, đại dịch Covid-19 bùng phát cùng với biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các lĩnh vực. Nhiều nhiệm vụ mới, phát sinh tưởng chừng rất khó đạt được nhưng chúng ta đã hoàn thành. Bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với tinh thần quyết tâm và nỗ lực phấn đấu, toàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025; tạo động lực, tinh thần phấn khởi, tin tưởng trong toàn thể Nhân dân.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước; yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất";các cấp, các ngành đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, lôi cuốn được các tầng lớp Nhân dân và các lực lượng xã hội tham gia. Nội dung thi đua phong phú với hình thức sinh động. Cùng với việc tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, chúng ta đã tổ chức có hiệu quả nhiều phong trào thi đua mang đặc trưng riêng, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, điển hình phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới” và "Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”đã đạt nhiều kết quả tích cực; Hòa Bình có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất so với các tỉnh khu vực Tây Bắc, đứng đầu các tỉnh Tây Bắc về xây dựng nông thôn mới và đứng đầu cả nước về tỷ lệ giảm đơn vị hành chính cấp xã. Các phòng trào thi đua trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được cụ thể hóa thành nhiều nhiệm vụ phù hợp với tình hình của mỗi cơ quan, đơn vị. Phong trào "Thi đua quyết thắng", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đã kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh tiếp tục khởi nghiệp và phát triển bền vững, chung tay vì sự phát triển của tỉnh.

Thông qua các phong trào thi đua, cán bộ, chiến sỹ, nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên, bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, những tập thể và cá nhân điển hình, tạo được hiệu ứng tích cực trong đời sống xã hội. Có thể khẳng định, phong trào thi đua yêu nước đã thực sự trở thành động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong năm 2020; chúc mừng các tập thể và cá nhân được khen thưởng, đó là những bông hoa tươi thắm trong phong trào thi đua yêu nước.

Thưa các đồng chí,

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh ảnh hưởng của các nước lớn ngày càng quyết liệt, chủ nghĩa dân túy, bảo hộ chỗi dậy; xung đột thương mại gia tăng, tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức lớn, đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu và thách thức mới. Trong nước, chúng ta tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép” theo Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa tận tụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội trong trạng thái bình thường mới. Trước bối cảnh đó, đòi hỏi toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện tốt hơn nữa lời dạy của Bác Hồ: "Để vượt khó khăn gian khổ, để đi đến thắng lợi, chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước" và "Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước, thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt".

Về nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới, tôi thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đã nêu trong báo cáo. Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và cả nhiệm kỳ đề ra. Tôi nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong công tác thi đua, khen thưởng như sau:

1- Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Bám sát chủ đề phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025: "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

2- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị. Xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Phát huy vai trò của người có uy tín và sức mạnh đại đoàn kết của đồng bào các dân tộc trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đừng cho rằng thi đua là một công việc khác với công việc làm hằng ngày. Thực ra công việc hằng ngày chính là nền tảng thi đua”.

3- Tổ chức các phong trào thi đua phải thực chất, tránh hình thức. Cấp ủy các cấp cần căn cứ nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm và cả nhiệm kỳ cùng với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương mình để phát động mạnh mẽ phong trào thi đua với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, sôi nổi, thiết thực, tạo đột phá để phát triển. Trước mắt, tổ chức đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

4- Thông qua các phong trào thi đua phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát huy tác dụng lấy "Tích cực đẩy lùi tiêu cực", lấy gương "Người tốt, việc tốt" để giáo dục, nêu gương theo lời dạy của Bác: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

5- Khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng thành tích; bảo đảm việc xét khen thưởng có tính cạnh tranh và thành tích thực chất. Khắc phục tình trạng "khen từ trên xuống” và "có đề nghị mới có thể được khen”. Bên cạnh khen theo định kỳ, cần quan tâm khen thưởng chuyên đề; kịp thời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong các các lĩnh vực. Làm tốt công tác phối hợp, thống nhất giữa địa phương với các bộ, ngành Trung ương trong bình xét thi đua, khen thưởng.

6- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường cải cách thủ tục hành chính. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, tinh thông nghiệp vụ, biết làm tốt công tác dân vận và tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thưa các đồng chí,

Phát huy thành tích đã đạt được trong năm qua, tôi tin tưởng rằng công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước trong năm 2021 nhất định sẽ có nhiều thành công mới. Với tinh thần quyết tâm phấn đấu thi đua ngay từ những ngày đầu năm, tôi kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ, cộng đồng các doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, tạo khởi đầu vững chắc cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Trong không khí phấn khởi chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới với khí thế mới, quyết tâm mới, cùng chung sức đồng lòng để giành nhiều thắng lợi mới.

Trân trọng cảm ơn.

(*) Đầu đề do Báo Hòa Bình điện tử đặt.Các tin khác


Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng tiêm chủng, gỡ ngay ách tắc lưu thông hàng hóa

Tinh thần là bao phủ vaccine cho người dân Việt Nam nhưng không thể ngay một lúc tiêm vaccine cho tất cả 100 triệu người nên phải có thứ tự ưu tiên, Thủ tướng nhấn mạnh việc thực hiện chiến lược "vaccine + 5K”, không vì vaccine mà chúng ta chủ quan; đồng thời, phải có ngay quy chế giữa các bộ để lưu thông hàng hóa bình thường với vùng có dịch. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ điều này tại cuộc họp Thường trực Chính phủ vào sáng nay, 24/2, về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh Nhà nước tại kỳ họp 11 cuối tháng 3

Sáng 23/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV với thời gian làm việc dự kiến là 11 ngày. Trong đó có việc xem xét, quyết định vấn đề nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

(HBĐT) -  Ngày 23/2, UB T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo hình thức trực tuyến tới UB MTTQ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Hầu A Lềnh, UV BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch -  Tổng thư ký, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử UB T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Hòa Bình có các đồng chí trong Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh; thành viên đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử UB MTTQ tỉnh; lãnh đạo UB MTTQ các huyện, thành phố. 

Những dấu ấn nổi bật trong công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ, dưới sự lãnh đạo, sát sao của Đảng, sự ủng hộ, giám sát của Quốc hội, sự đóng góp to lớn của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện với nhiều điểm mới vượt trội và dấu ấn nổi bật.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh sau Tết Nguyên đán 2021

(HBĐT) - Ngày 22/2, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 258/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh sau Tết Nguyên đán 2021.

Quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

(HBĐT) - Tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh vào chiều mồng 4 Tết vừa qua, tỉnh Hòa Bình là một trong những địa phương được Thủ tướng Chính phủ biểu dương vì đã chủ động, quyết liệt, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Đến nay, sau hơn 20 ngày xuất hiện 2 ca bệnh F0 đầu tiên ngoài cộng đồng, chưa xuất hiện thêm ca bệnh mới nào, 2 ca bệnh này đã được điều trị khỏi bệnh, ra viện; mọi hoạt động sản xuất, làm việc của tỉnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã trở lại bình thường gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp PCD.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục