(HBĐT) - Cải thiện mạnh mẽ năng lực điều hành kinh tế và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh là những yêu cầu quan trọng hàng đầu nhằm tạo ra động lực bền vững trong định hướng thu hút nguồn lực cho phát triển kinh tế ở mỗi địa phương. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó "tập trung cải thiện chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh (NLCT) cấp tỉnh (PCI), phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 mỗi năm tăng tối thiểu 3 bậc”. Để tiếp tục duy trì, đẩy mạnh những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền tỉnh và nâng cao chỉ số PCI tỉnh Hoà Bình, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng Bộ chỉ số NLCT và Kế hoạch khảo sát đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp (DN) về môi trường đầu tư, kinh doanh các huyện, thành phố và các sở, ngành tỉnh.


Với việc được các sở, ngành chức năng hỗ trợ về các thủ tục đầu tư, Công ty CP tre gỗ Hải Hiền (khu công nghiệp Mông Hóa, TP Hòa Bình) đã sớm đi vào sản xuất - kinh doanh ổn định.

Cải thiện mạnh mẽ năng lực điều hành kinh tế và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh là những yêu cầu quan trọng hàng đầu nhằm tạo ra động lực bền vững trong định hướng thu hút nguồn lực cho phát triển kinh tế ở mỗi địa phương. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó "tập trung cải thiện chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh (NLCT) cấp tỉnh (PCI), phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 mỗi năm tăng tối thiểu 3 bậc”. Để tiếp tục duy trì, đẩy mạnh những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền tỉnh và nâng cao chỉ số PCI tỉnh Hoà Bình, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng Bộ chỉ số NLCT và Kế hoạch khảo sát đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp (DN) về môi trường đầu tư, kinh doanh các huyện, thành phố và các sở, ngành.

Theo đó, năm 2021, Hiệp hội doanh nghiệp (HHDN) tỉnh đã nghiên cứu, đề xuất trình Bộ chỉ số NLCT cấp huyện và các sở, ngành (Bộ chỉ số DDCI); được UBND tỉnh ban hành áp dụng thử nghiệm tại Quyết định số 679/QĐ-UBND, ngày 31/3/2021. Với Bộ chỉ số này, HHDN tỉnh chịu trách nhiệm điều phối chính. Đơn vị đánh giá độc lập Công ty Tư vấn về quản lý kinh tế (Economica Vietnam) chịu trách nhiệm về xây dựng Bộ chỉ số DDCI Hòa Bình năm 2021, chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện điều tra và xây dựng báo cáo phân tích dữ liệu điều tra, xếp hạng DDCI.

DDCI cấp huyện gồm 9 chỉ số thành phần (CSTP): Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép; Tính minh bạch trong tiếp cận thông tin và đối xử công bằng; Chất lượng dịch vụ công và bộ phận một cửa; Tính năng động; Chi phí thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) và tuân thủ pháp luật; Chi phí không chính thức; Hỗ trợ SX-KD; Hiệu lực thực thi pháp luật, thiết chế pháp lý và ANTT; Tiếp cận đất đai. DDCI các sở, ban, ngành có 8 CSTP (trừ chỉ số Tiếp cận đất đai)...

Ông Hà Trung Nguyên, Phó Chủ tịch HHDN tỉnh cho biết: Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, năm qua, HHDN tỉnh đã phối hợp với đơn vị đánh giá độc lập Công ty Tư vấn về quản lý kinh tế xây dựng Bộ chỉ số DDCI và tiến hành phát 1.000 phiếu khảo sát cho các DN, hộ kinh doanh, HTX chấm điểm các sở, ngành, huyện, thành phố. Đến ngày 31/12/2021, Hiệp hội đã hoàn thành thu về 957 phiếu trả lời; trong đó có 480 phiếu của các cơ sở SX-KD cấp huyện và một số DN, HTX; 477 phiếu từ chủ DN, HTX. Các phiếu thu về đều đạt chất lượng tốt, đánh giá khách quan. Quá trình xây dựng, triển khai Bộ chỉ số DDCI đã nhận được sự đồng tình và quyết tâm CCHC cao của cấp ủy, chính quyền địa phương. Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh luôn chú trọng chỉ đạo CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC, coi đây là nhân tố thúc đẩy NLCT của các huyện, thành phố, sở, ngành trong tỉnh.

Theo báo cáo của HHDN tỉnh, năm qua, khảo sát tình hình và triển vọng kinh doanh nhìn từ DDCI nổi lên nhiều vấn đề đáng lưu tâm. Đặc biệt, về tính minh bạch trong tiếp cận thông tin và đối xử công bằng tại các sở, ban, ngành, huyện, thành phố cho thấy, hầu như chưa đơn vị nào thực sự làm tốt công tác này, phần lớn ở mức điểm khá và còn nhiều vấn đề khó khăn, cần giải quyết. Cộng đồng DN cho rằng, các sở, ban, ngành, địa phương cần quan tâm hơn nữa đến việc cung cấp thông tin minh bạch, công bằng giữa các đối tượng sử dụng dịch vụ, thực hiện TTHC công tại tỉnh. Có như vậy, môi trường kinh doanh mới cải thiện được các vấn đề đang gặp nhiều bất cập liên quan đến tính minh bạch và cạnh tranh bình đẳng từ cấp cơ sở.

Về chi phí không chính thức là CSTP có điểm số thấp nhất trong các CSTP đánh giá tại sở, ban, ngành. Đây không phải vấn đề riêng lẻ của bất kỳ đơn vị nào mà là vấn đề chung cần giải quyết của tất cả các sở, ban, ngành. Qua điều tra cho thấy, ngay cả một số đơn vị có kết quả CCHC tốt, tính năng động và sáng tạo tăng lên và tính minh bạch cao hơn các sở, ban, ngành khác, song chi phí không chính thức vẫn còn cao, kéo giảm thứ hạng chung của đơn vị. Tập trung cải thiện chi phí không chính thức, chắc chắn sẽ mang lại thứ hạng tốt hơn cho các sở, ban, ngành...

Riêng với chỉ số Tiếp cận đất đai và địa điểm kinh doanh, điểm số đánh giá ở tất cả các huyện, thành phố cho thấy đều chưa đạt như kỳ vọng (thấp hơn điểm số các CSTP khác). Do đó, vấn đề tiếp cận đất đai vẫn là vấn đề đáng quan tâm của các địa phương và còn rất nhiều dư địa để cải cách CSTP này.

Nhằm thúc đẩy nhận thức và hành động, cải thiện công tác và quản lý, điều hành kinh tế tại địa phương, với mục đích mang lại lợi ích tốt nhất cho cộng đồng DN, các nhà đầu tư. Ngày 30/7/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 1545/QĐ-UBND ban hành Bộ chỉ số NLCT cấp huyện và các sở, ban, ngành tỉnh Hòa Bình. Để tổ chức thực hiện hiệu quả Bộ chỉ số này trong năm 2022 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh đề nghị HHDN tỉnh xây dựng phiếu đánh giá bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan; thường xuyên cập nhật, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế. Tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả xếp hạng NLCT của UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành hoàn thành trước ngày 30/11 hằng năm. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm cung cấp danh sách các cơ sở SX-KD có phát sinh TTHC tại cơ quan, đơn vị mình, gửi HHDN tỉnh làm cơ sở xác định số lượng phiếu hỏi cho phù hợp.

Đánh giá về động thái này của UBND tỉnh, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhìn nhận: Trong năm 2022, tỉnh Hòa Bình triển khai áp dụng Bộ chỉ số DDCI, đây là việc làm hết sức quan trọng, bởi sẽ là cú huých tạo điều kiện cho các sở, ngành, địa phương có sự nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình trong việc quản lý ngành và hỗ trợ phát triển cho DN, đồng thời cũng để DN biết được địa chỉ có thể đến để trình bày, đề xuất giải quyết công việc được thuận lợi, dễ dàng hơn. Chỉ có đối thoại, hợp tác trên tinh thần cởi mở, xây dựng thì mới cùng nhau quyết tâm xử lý những điểm nghẽn, điểm còn bất cập với mong muốn hỗ trợ cho DN SX-KD thuận lợi, có được lợi nhuận và tạo điều kiện để họ hoàn thành các nhiệm vụ đối với tỉnh, với Nhà nước.

Hoàng Nga

Các tin khác


Doanh nghiệp trong xu thế kinh tế xanh

Trong những năm qua, Ðảng, Nhà nước rất quan tâm và tích cực thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Qua đó, ban hành nhiều chính sách định hướng phát triển kinh tế theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư, chú trọng thu hút các dự án chất lượng cao. Tuy nhiên trên thực tế, ở Việt Nam, xu hướng phát triển kinh tế xanh mới chỉ đang ở xuất phát điểm.

Huyện Lạc Sơn khai thác tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Với tổng diện tích tự nhiên trên 58,7 nghìn ha, huyện Lạc Sơn có 24 đơn vị hành chính, trên 15 vạn dân, gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến hết năm 2022 là 19,32%, có 10 xã đã về đích nông thôn mới. Tuy không thuộc vùng động lực của tỉnh nhưng huyện Lạc Sơn có những tiềm năng, lợi thế riêng để phát triển, như về giao thông có tuyến đường 12B đấu nối với quốc lộ 6 và đường Hồ Chí Minh đi qua. Tiềm năng đất đai của huyện dồi dào, thuận lợi phát triển nông, lâm nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Dân số trong độ tuổi lao động chiếm trên 60%, hàng năm có gần 1.300 học sinh tốt nghiệp THPT tham gia vào lực lượng lao động.

Giữ đà tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh khó khăn

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, kết quả tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước quý I năm 2023 ước tính đạt 3,32% so cùng kỳ khẳng định chính sách quản lý và điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã từng bước phát huy hiệu quả.

UBND tỉnh làm việc với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc

(HBĐT) - Sáng 29/3, đoàn công tác Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) do ông Lee Sang Back, Tổng Giám đốc khu vực tư nhân tổ chức KOICA Hàn Quốc đã làm việc với UBND tỉnh về dự án Hợp tác công tư liên quan đến lĩnh vực giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng cộng thêm (REDD+). Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Nông dân lao đao vì giá lợn hơi sụt giảm

(HBĐT) - Sau nhiều kỳ vọng sự ấm lên của thị trường tiêu thụ lợn, đến nay, giá lợn hơi vẫn chưa có dấu hiệu tăng, thậm chí tiếp tục đà giảm. Thời điểm này, sau mỗi lứa lợn bán ra, thứ mà người nông dân thu lại là những hẫng hụt, trăn trở...

 Đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, nâng cao chất lượng nông sản

(HBĐT) - Mã số vùng trồng (MSVT) là mã số định danh cho một vùng trồng trọt, nhằm giúp cơ quan chức năng và người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, xác định quy trình sản xuất của nông sản. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để nông sản được xuất khẩu theo đường chính ngạch. Chính vì vậy, thời gian qua, ngành NN&PTNT và các địa phương trong tỉnh đã chủ động, tích cực hướng dẫn người dân xây dựng MSVT.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục