(HBĐT) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh đạt mức trung bình của cả nước: Thu ngân sách 10.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường bền vững... BTV Tỉnh ủy đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đổi mới chỉ đạo điều hành, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, mở cánh cửa cho Hòa Bình phát triển nhanh và bền vững.

 


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ kiểm tra dự án đường liên kết vùng.

Nhận diện những điểm nghẽn cần tập trung chỉ đạo

BTV Tỉnh ủy đã phân tích rõ những yếu kém liên quan đến chất lượng, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức; những điểm nghẽn cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Theo đó nêu: Chất lượng cán bộ nhìn chung chưa ngang tầm với nhiệm vụ, còn tình trạng mất cân đối về chuyên ngành đào tạo trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ tỉnh đến huyện. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý hạn chế về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chưa thực hiện tốt quy định nêu gương, chưa thực sự đề cao tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Việc đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu chưa lấy hiệu quả công việc, sản phẩm đầu ra làm thước đo, chưa gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Kỷ luật, kỷ cương hành chính có nơi, có việc chưa nghiêm. Môi trường kinh doanh của tỉnh chưa hấp dẫn, chỉ số năng lực cạnh tranh nằm ở tốp cuối so với các tỉnh, thành phố. Việc giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án đầu tư cả trong và ngoài ngân sách chậm tiến độ. Sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, chưa hình thành vùng sản xuất hàng hóa lớn, chế biến sâu rất ít. Hạ tầng công nghiệp được quy hoạch chưa được đầu tư đồng bộ, giá thuê hạ tầng không cạnh tranh so với các tỉnh, thành phố trong khu vực, rất khó để thu hút các dự án lớn, tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ.

Hòa Bình tiếp giáp Thủ đô Hà Nội nhưng hạ tầng KT-XH, nhất là giao thông còn khó khăn, ảnh hưởng lớn đến thu hút đầu tư phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh. Các doanh nghiệp của tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ, hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực xây lắp; nguồn thu từ nội lực nền kinh tế không cao. Đặc biệt, chưa hình thành mạnh mẽ mong muốn, khát khao phát triển trong đội ngũ cán bộ, từ đó tập trung khắc phục sự trì trệ, đổi mới bằng những việc làm cụ thể, hướng đến sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân.

Giao nhiệm vụ cụ thể gắn với đôn đốc triển khai

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BTV Tỉnh ủy thường xuyên rà soát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao của cán bộ, công chức gắn với đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, nhất là việc tháo gỡ khó khăn cho các công trình trọng điểm, các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội gắn với khung thời gian thực hiện; lấy sản phẩm cụ thể để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân. Qua đó, các mặt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá có những chuyển động tích cực. Xác định các dự án trọng điểm có ý nghĩa rất quan trọng tạo bước đột phá, thúc đẩy phát triển KT-XH, BTV Tỉnh ủy đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo các dự án của tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên, cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức họp theo chuyên đề từng dự án, nhóm dự án; rà soát, giải quyết những vấn đề về GPMB, các thủ tục liên quan, đẩy nhanh tiến độ dự án. 

BTV Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ cho Bí thư các huyện ủy, thành ủy, người đứng đầu các sở, ngành trong thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của tỉnh năm 2023, chủ trương lấy sản phẩm cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về GPMB, hỗ trợ tái định cư, triển khai các thủ tục theo quy định là tiêu chí đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu. Đến nay, một số nhiệm vụ quan trọng hoàn thành như: đã khởi công dự án cáp treo Hương Bình tại xã Phú Lão (Lạc Thủy) và xã Hương Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội; chỉnh trang 2 bên bờ sông Đà, đưa vào vận hành tuyến phố đi bộ trong Đề án Phát triển kinh tế đêm thành phố Hòa Bình; tiến độ GPMB đường liên kết vùng (đoạn Kim Bôi) đang được đẩy nhanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2023; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ dự án Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ tại xã Kim Bôi và xã Cuối Hạ (Kim Bôi), dự kiến khởi công dự vào quý I/2024…

Theo chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, các Đảng bộ trực thuộc đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng, tập trung thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và đạt những kết quả khả quan. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị từng bước khắc phục tình trạng giao việc chung chung, thực hiện kiểm tra, đôn đốc, lấy việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết để đánh giá năng lực tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Là vùng động lực kinh tế của tỉnh, Đảng bộ huyện Lương Sơn đang tập trung huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng xây dựng huyện đạt tiêu chí cấp thị xã vào năm 2025. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai; đầu tư kết cấu hạ tầng; thu hút đầu tư, GPMB từng bước được giải quyết. Huyện đang tập trung triển khai các dự án trọng điểm như: đường kết nối thị trấn Lương Sơn - Xuân Mai (Hà Nội), đường từ quốc lộ 6 đi khu công nghiệp Nhuận Trạch...

Đối với thành phố Hòa Bình đang tập trung tháo gỡ khó khăn GPMB, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; chỉnh trang đô thị thực hiện mục tiêu đạt tiêu chí đô thị loại II trước năm 2025.

Đảng bộ huyện Tân Lạc đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, lựa chọn những nội dung trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị và đạt kết quả tích cực. Chỉ số cải cách hành chính của huyện từ tốp trung bình đã vươn lên đứng thứ 2/10 huyện, thành phố liên tiếp trong 2 năm gần đây; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm; các giá trị văn hóa được bảo tồn, phát huy. Huyện phấn đấu đạt mức phát triển kinh tế trung bình của tỉnh.

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã có những chuyển động tích cực, những nút thắt, cản trở sự phát triển đang từng bước được tháo gỡ. Đã có 17 chỉ tiêu dự báo đến năm 2025 đạt và vượt. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục khẳng định là trụ đỡ nền kinh tế, bước đầu chuyển biến về chất, giá trị thu nhập tăng; Hòa Bình đã có nông sản xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, Anh, EU; 79 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 61,2% tổng số xã. Công tác đối ngoại được mở rộng, đi vào thực chất. Các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm, cải thiện.

Tỉnh đang chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá về quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; quyết liệt chỉ đạo phấn đấu ở mức cao nhất các chỉ tiêu khó đạt về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện nghiêm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; kế hoạch luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ; làm tốt công tác quản lý, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đẩy mạnh công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cán bộ gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, thiết thực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, mở ra cánh cửa để Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 


Lê Chung


Các tin khác


Sông Đà mùa ngọc bích

Người ta gọi sông Đà là dòng sông mẹ của các dân tộc vùng Tây Bắc. Có một điều đặc biệt mà không nhiều người biết đó là mỗi khi tiết trời độ cuối Thu, không còn con nước lũ tiểu mãn từ thượng nguồn đổ về, con sông Đà hùng vĩ dần chuyển từ cái "lừ lừ chín đỏ như da mặt người bầm đi vì rượu bữa” sang màu xanh của ngọc bích. Khi ấy, sông Đà mới bước vào mùa đẹp nhất: mùa ngọc bích.

Tết cổ truyền trong lòng du học sinh

Đối với những du học sinh dù học tập tại đất nước nào thì mỗi khi đến Tết cổ truyền của dân tộc đều hướng về quê hương, mong trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình.

Lặng thầm những dấu chân trên đá

Vốn là người có thâm niên công tác trên vùng đất Mai Châu. Anh đã cùng đồng đội đến những nơi mà không mấy người đến. Ở đâu cũng vậy, anh được coi như người thân ruột thịt. Kể cả khi được điều động về làm Trưởng Công an xã ở nơi "vùng đất khó" Hang Kia (Mai Châu), Trung tá Triệu Văn Thắng vẫn là một "người con của bản Mông”...

Hải trình nhà giàn DK1- Bài ca không quên nơi trùng khơi: Bài 5 - Nhà giàn DK1... không bao giờ là chia tay

Trên hải trình đến nhà giàn DK1, với 15 ngày, vượt qua 2.000 km trên biển cả nơi thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, biết bao trạng thái cảm xúc đan xen, dâng trào... Dù mệt, dù say sóng, nhưng mỗi khi nghe tin "nhà giàn kia rồi”, tất cả các thành viên đều vùng dậy với tâm trạng háo hức, chờ đợi xuống xuồng, lên giàn. Để mỗi lần đến các nhà giàn, câu chuyện về các chiến sĩ hải quân Vùng 2 nói chung và chiến sĩ nhà giàn DK1 cứ nối dài mãi...

 

Hải trình nhà giàn DK1 - Bài ca không quên nơi trùng khơi: Bài 4 - Ấm nồng phía sau người lính nhà giàn DK1

Quân cảng 129, TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) ngày cuối năm nắng ấm, tràn ngập hoa, ánh mắt và nụ cười của người đi về phía biển và người đưa tiễn. Có nhiều niềm vui và cũng có cả những bịn rịn, bùi ngùi… Cuối năm, khi mọi gia đình đều hướng về ngày Tết Nguyên đán sum vầy, đoàn tụ thì cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 phải tạm gác lại nhịp sống thân thương đó để đi làm nhiệm vụ ngoài biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Thời bình rồi đấy, gió đã thôi mang mùi đạn bom nhưng vẫn còn những nhiệm vụ quan trọng khác vì chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Vì thế, cần những cán bộ, chiến sĩ mạnh mẽ, kiên cường đến khơi xa sóng gió. Phía sau họ có bao tâm tư, tình cảm nhưng cũng biết bao ấm nồng tình yêu của đất liền, của hậu phương…    

Hải trình nhà giàn DK1 - Bài ca không quên nơi trùng khơi: Bài 3 - Tiểu đoàn DK1 - Vững vàng nơi biển khơi

Nhà giàn DK1, Tiểu đoàn DK1… từ lâu là cụm từ quen thuộc, thân thương, một "địa chỉ đỏ”, chiếm được sự quan tâm, cảm phục của bao tấm lòng đối với chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Qua hành trình hàng nghìn km trên biển, điều đọng lại trong lòng các thành viên đoàn công tác về các chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 là sự lạc quan, trách nhiệm, ý chí kiên cường trước mọi thử thách, sóng gió, dù là khốc liệt nhất. Hơn 34 năm qua, Tiểu đoàn DK1 luôn vững vàng giữa sóng gió biển khơi…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục