(HBĐT) - Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động hội viên nông dân (HVND), nhất là bà con vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số (DTTS) thực hiện ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi... Từ đó góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy KT-XH vùng DTTS.


Hội viên nông dân được nâng cao nhận thức, đảm bảo quyền tiếp cận sử dụng đất và tài nguyên rừng thông qua Hội thi nâng cao nhận thức cộng đồng về pháp luật đất đai và hòa giải ở cơ sở do Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 130.000 HVND thuộc 6 dân tộc cùng sinh sống. Nhiệm kỳ qua, các cấp HND trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò là cầu nối, định hướng, tuyên truyền, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nhất là nông dân ở vùng DTTS. Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 30/7/2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh, nhằm phát huy nội lực, khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên của đồng bào DTTS, trong giai đoạn 2021 - 2023, HND tỉnh đã tổ chức 8 hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 800 HVND vùng đồng bào DTTS; tổ chức 27 lớp nghề cho 945 hội viên là lao động nông thôn thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi. Qua đó đã khẳng định vai trò hạt nhân của đồng bào các dân tộc trong phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Bên cạnh đó, các cấp HND trong tỉnh tích cực tuyên truyền hội viên hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Theo đó, Hội chú trọng tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tại các địa bàn vùng DTTS; vận động HVND tích tham gia xây dựng hương ước, quy ước, xây dựng thôn, xã văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội, bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan, bảo vệ môi trường. Nhờ đó, trong 5 năm qua, HND các cấp đã vận động hội viên đóng góp trên 19,4 tỷ đồng và trên 372.200 ngày công tham gia xây dựng, sửa chữa 1.760 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 5.920 km kênh mương… Xây dựng các mô hình nông dân SX-KD giỏi; giúp đỡ, hỗ trợ trên 1.000 hộ hội viên khó khăn về cây, con giống, phân bón và gần 4,7 tỷ đồng vốn cho HVND vay để phát triển sản xuất.

Sự tham gia tích cực trong các hoạt động của các cấp HND đã góp phần chung vào quá trình xây dựng NTM tại các địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 73/129 xã đạt chuẩn NTM, bình quân tiêu chí NTM của tỉnh đạt 16 tiêu chí/xã; có 21 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu, 60 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 174 vườn mẫu.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Hải, Phó Chủ tịch HND tỉnh cho biết: Nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua được các cấp Hội phát động đã lan tỏa sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng NTM và bảo vệ môi trường. Hoạt động tư vấn dịch vụ, hỗ trợ đào tạo nghề, phát triển các mô hình kinh tế tập thể tiếp tục được đẩy mạnh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân tại các địa phương, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào lớn của Hội, góp phần thu hút, tập hợp thêm HVND, nhất là người DTTS tham gia vào tổ chức Hội, các cấp HND trong tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh cũng như các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương. Chú trọng thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Dân tộc với Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Mặt khác, phát huy vai trò giám sát của hội viên trong thực hiện các chương trình, đề án phát triển KT-XH vùng DTTS tại địa phương. Thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của hội viên và nhân dân để kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện kịp thời...


Thu Hằng


Các tin khác


Xã Thanh Sơn: Cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Xã Thanh Sơn (Lương Sơn) có hơn 95% đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống. Những năm qua, cấp uỷ Đảng, chính quyền xã luôn chú trọng triển khai các chương trình, dự án, chính sách để phát triển KT-XH, nâng cao đời sống người dân.

Huyện Kim Bôi: Nỗ lực chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Xác định công tác dân tộc là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Kim Bôi luôn quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Qua đó góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, giúp đồng bào dân tộc yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Tạo bước chuyển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Với dân số trên 14 vạn người, dân tộc Mường chiếm 90%, huyện Lạc Sơn đang nỗ lực thực hiện công tác dân tộc, lồng ghép các chương trình, dự án, chính sách nhằm góp phần tạo bước chuyển trong phát triển KT-XH, thực hiện công cuộc giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Khơi dậy vai trò đội ngũ chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo

(HBĐT) - Đầu năm 2023, chúng tôi có dịp về thăm giáo họ Trung Minh, phường Trung Minh, TP Hòa Bình. Giáo họ có hơn 500 giáo dân, sống tập trung tại các tổ dân phố Tân Lập 1, Tân Lập 2 và Ngọc 2.

Thẩm định bỏ phiếu xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu

(HBĐT) - Chiều 19/12, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 tổ chức hội nghị thẩm định, bỏ phiếu xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2022 và đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục