(HBĐT) - Năm 2021, Đảng bộ thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) tiếp tục được đánh giá, bình xét là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để có được kết quả đó, Đảng bộ thị trấn đã nỗ lực thực hiện hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát (KTGS).Thường trực Đảng ủy thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) sát sao chỉ đạo việc xây dựng, ban hành các kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022.

Sau khi xã Liên Vũ nhập vào thị trấn Vụ Bản, Đảng bộ thị trấn Vụ Bản là Đảng bộ lớn với 20 chi bộ, 630 đảng viên. Đảng viên đông là điều kiện thuận lợi trong công tác xây dựng Đảng nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít khó khăn, thử thách cho hoạt động KTGS.

Đồng chí Phạm Hồng Đức, Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết: Đảng ủy luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy đã tích cực tham mưu cho đảng ủy quan tâm, lãnh chỉ đạo, ban hành các văn bản về công tác KTGS; tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình KTGS năm 2021 và chương trình KTGS toàn khóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, tham mưu tổ chức thực hiện hoàn thành các cuộc KTGS theo chương trình KTGS năm 2021 đã đề ra và các cuộc KTGS theo chỉ đạo của cấp trên. Cụ thể, trong năm 2021 đã tiến hành kiểm tra 1 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát 1 đảng viên. Đảng ủy thực hiện giám sát 4 tổ chức Đảng là chi bộ các trường học trên địa bàn. Nội dung tập trung chủ yếu là về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ dạy và học, công tác thu - chi của các nhà trường. UBKT Đảng ủy tiến hành giám sát 2 chi bộ, tổ chức 4 cuộc giám sát đối với 4 chi bộ và 1 cá nhân đồng chí bí thư chi bộ phố Cháy. Nội dung giám sát chủ yếu là việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác duy trì KTGS của Đảng đối với đảng viên…

Qua kiểm tra đã chỉ ra những mặt ưu điểm để tiếp tục phát huy, đồng thời cũng chỉ ra được một số hạn chế, yếu kém để tổ chức Đảng kịp thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Cụ thể như chất lượng sinh hoạt của một số ít chi bộ chưa đảm bảo về nội dung theo hướng dẫn; các chi bộ nhà trường còn thiên về sinh hoạt chuyên môn; việc ghi chép biên bản, nghị quyết sinh hoạt chi bộ chưa đúng, chưa phản ánh đúng diễn biến cuộc họp; kết thúc cuộc họp không thông qua nghị quyết và lấy biểu quyết tán thành.

Thực hiện công tác thi hành kỷ luật Đảng trong năm 2021, chi bộ phố Hữu Nghị đã thi hành kỷ luật 1 đảng viên với hình thức khiển trách do vi phạm Điều lệ Đảng; có 3 đảng viên đang làm thủ tục xóa tên và 2 đảng viên xin ra khỏi Đảng. Các trường hợp xin ra khỏi Đảng là đảng viên đi làm xa, không về địa phương tham gia sinh hoạt Đảng được, trong khi nơi làm việc là doanh nghiệp không có tổ chức Đảng. Đối với nhiệm vụ kiểm tra tài chính Đảng cấp ủy, đã thực hiện kiểm tra tài chính Đảng đối với 2 chi bộ là chi bộ phố Mường Vôi và chi bộ phố Côm.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết thêm: Chúng tôi luôn quan tâm thực hiện tuyên truyền, phổ biến về công tác KTGS. Trong năm 2022, ngoài kiểm tra thường xuyên, theo kế hoạch, chúng tôi tăng cường tổ chức KTGS đột xuất. Phân công cán bộ bám sát địa bàn, khảo sát, nắm tình hình, chủ động nắm bắt các tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra; kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Đặc biệt, việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo phát sinh liên quan đến tổ chức Đảng, đảng viên tiếp tục được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thời hạn giải quyết.

Dương Liễu

Các tin khác


Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng (TCĐ) đạt trên 320%, kiểm tra đảng viên (ĐV) đạt trên 700% chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, việc kiểm tra, giám sát (KTGS) TCĐ, ĐV đều vượt so với chương trình toàn khóa đã xây dựng. Qua đó cho thấy nỗ lực của UBKT Đảng ủy Khối trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Huyện Lương Sơn kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm

(HBĐT) - Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, UBKT các cấp huyện Lương Sơn đã chủ động tham mưu cấp uỷ triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), tập trung vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như: công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân sách…

Phòng Nghiệp vụ III nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(HBĐT) - Phòng Nghiệp vụ III, UBKT Tỉnh ủy đã hoàn thành đạt chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ; kịp thời giúp UBKT Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy thực hiện các nhiệm vụ được giao; chủ động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Thường trực UBKT Tỉnh ủy giao, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Thủy: Chủ động nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - "Thời gian qua, UBKT Huyện ủy đã chủ động nắm tình hình, thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề để chủ động phát hiện, tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng (TCĐ) và đảng viên (ĐV) khi có dấu hiệu vi phạm" - đồng chí Vũ Duy Hưng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lạc Thủy cho biết.

Ủy ban kiểm tra các cấp huyện Lạc Sơn: Bám sát tham mưu cấp ủy thực hiện nhiệm vụ

(HBĐT) - Thời gian qua, UBKT các cấp huyện Lạc Sơn đã chủ động tham mưu giúp cấp uỷ trong công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) và thi hành kỷ luật của Đảng. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường kỷ luật, giữ gìn kỷ cương của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Những kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - "Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo đúng quan điểm "có lãnh đạo, chỉ đạo thì phải KTGS, không KTGS là như không lãnh đạo trong công tác xây dựng Đảng”, qua đó chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước" - đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm TT Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục