(HBĐT) - Ngày 11/4, UBKT Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp thứ 18, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy xem xét, kết luận các nội dung sau:

1. Xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đồng chí Bạch Ngọc Hải, đảng viên Chi bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 thuộc Đảng bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Hòa Bình.

Sau khi xem xét báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đồng chí Bạch Ngọc Hải, đảng viên Chi bộ Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Đảng bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Hòa Bình, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Đồng chí Bạch Ngọc Hải đã không thực hiện đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; không chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch cao điểm theo chỉ đạo của Bộ Công an. Những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Bạch Ngọc Hải đã được các tổ chức đảng xem xét kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật của Đảng theo quy định.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật Cảnh cáo đối với đồng chí Bạch Ngọc Hải, đảng viên Chi bộ Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Đảng bộ Phòng PC08, Công an tỉnh Hòa Bình.

2. Xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Quách Công Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn.

Sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Quách Công Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Đồng chí Quách Công Vinh trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuất Hóa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để chỉ đạo UBND xã thực hiện việc thu tiền sử dụng đất, hỗ trợ thu hồi đất trái pháp luật; chỉ đạo lập quỹ trái phép; báo cáo tài chính không trung thực, để ngoài sổ sách kế toán gây thất thoát ngân sách nhà nước. Các khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Quách Công Vinh gây hậu quả rất nghiêm trọng, mức độ tác hại rất lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mất uy tín cá nhân.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy biểu quyết đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Quách Công Vinh theo thẩm quyền.

P.V (TH)     

Các tin khác


Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - "Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đề ra" - đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết.

Thực hiện nghiêm việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập

(HBĐT) - Trong những năm qua, UBKT Tỉnh uỷ Hoà Bình luôn xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, coi đây là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong lực lượng Công an tỉnh

(HBĐT) - Đảng bộ Công an tỉnh hiện có 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (21 chi bộ, 8 đảng bộ cơ sở); 82 tổ chức đảng (TCĐ) trực thuộc 10 Đảng bộ Công an huyện, thành phố; 151 Chi bộ Công an xã, phường, thị trấn với tổng số đảng viên chiếm 65% tổng quân số lực lượng Công an tỉnh.

Huyện Tân Lạc: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm

(HBĐT) - "Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tân Lạc đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS có trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo các cấp ủy triển khai nghiêm túc nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương" - đồng chí Bùi Văn Thượng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tân Lạc cho biết.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBDDT) - Hỏi: Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật có 2 ý kiến: (1) Thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét kết luận và quyết định kỷ luật hay chỉ thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. (2) Đảng viên vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì khai trừ ra khỏi Đảng, như vậy có phải tiến hành quy trình thi hành kỷ luật không?

Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Sơn 

(HBĐT) - Ngày 19/5/2023, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lương Sơn họp xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (CDHVP) và xem xét kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên tại Đảng ủy xã Hòa Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục