"Những năm gần đây, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), hoàn thành kế hoạch, số lượng, chất lượng các cuộc KTGS được nâng lên rõ rệt, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ)", đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khẳng định.Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2023.

Năm 2023, cấp uỷ các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 73 TCĐ và 72 đảng viên (ĐV), trong đó có 47 đồng chí là cấp uỷ viên các cấp (BTV Đảng uỷ Khối kiểm tra 10 đồng chí, đảng uỷ cơ sở kiểm tra 25 đồng chí, chi bộ cơ sở kiểm tra 12 đồng chí). Cấp uỷ các cấp giám sát chuyên đề 69 TCĐ và 80 ĐV, trong đó có 47 đồng chí là cấp uỷ viên các cấp (BTV Đảng uỷ Khối giám sát 11 đồng chí, đảng uỷ cơ sở giám sát 24 đồng chí, chi bộ cơ sở giám sát 12 đồng chí). Nội dung KTGS tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; công tác quản lý hồ sơ ĐV; thực hiện các nghị quyết chuyên đề; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính, kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; thực hiện nhiệm vụ ĐV, cấp uỷ viên; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua KTGS yêu cầu TCĐ, ĐV nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, giúp TCĐ, ĐV nhìn nhận, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Năm 2023, cấp uỷ các cấp đã thi hành kỷ luật 3 ĐV, trong đó, BTV Đảng uỷ Khối kỷ luật 1 ĐV bằng hình thức khai trừ, chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở kỷ luật 2 ĐV bằng hình thức khiển trách. Các cơ quan tham mưu giúp việc đảng uỷ thực hiện giám sát chuyên đề đối với 2 TCĐ, kiểm tra 2 TCĐ. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối đã công bố kịp thời kết quả các kỳ họp theo đúng quy định, được cán bộ và nhân dân đồng tình, ủng hộ, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ và nhân dân. Kết quả công tác KTGS đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCĐ, ĐV, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra...

Thời gian tới, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh tập trung chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, hướng dẫn của Trung ương, của TCĐ cấp trên về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Chủ động xây dựng chương trình KTGS năm 2024 phù hợp với cơ quan, đơn vị mình và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các TCĐ, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, vấn đề phức tạp nảy sinh, vấn đề bức xúc mà cán bộ, ĐV và quần chúng quan tâm. Đồng thời, nắm chắc tình hình ĐV, tập trung vào đối tượng là cấp uỷ viên, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, ĐV được quy hoạch nguồn.

Chủ động kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng các cấp gắn với việc tập trung lãnh đạo, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong toàn đảng bộ. Kịp thời giải quyết đơn thư, tố cáo, khiếu nại đối với TCĐ và ĐV; xử lý hoặc đề nghị cấp uỷ xử lý kỷ luật TCĐ, ĐV vi phạm theo đúng quy trình, quy định. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.


Lê Chung


Các tin khác


Khai trừ ra khỏi Đảng kế toán ngân sách xã Bao La

Ngày 15/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu họp kỳ thứ 27 xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 109-QĐ/UBKTHU, ngày 1/4/2024 của UBKT Huyện ủy đối với đồng chí Vì Văn Sơn, công chức kế toán ngân sách xã Bao La, huyện Mai Châu.

UBKT Huyện ủy Mai Châu bốc thăm chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

Chiều 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu tổ chức hội nghị bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản l‎ý.

Giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng quý I 

Ngày 17/4, tại huyện Tân Lạc, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng Quý I năm 2024. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Đề nghị khai trừ Đảng Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Lạc Sơn Bùi Văn Lích

UBKT Huyện ủy Lạc Sơn cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vừa họp xem xét kỷ luật đối với đảng viên Bùi Văn Lích, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên đoàn lao động, nguyên Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạc Sơn theo quy định.

Thi hành kỷ luật 4 đảng viên vi phạm

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Thuỷ đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ, cấp ủy cấp dưới bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình của địa phương, đơn vị để chủ động xây dựng chương trình KTGS của cấp uỷ và UBKT để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ.

Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật 1 nguyên Giám đốc Ngân hàng tại huyện Mai Châu

Ngày 15/3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu đã họp kỳ thứ 26. Tại kỳ họp này, UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục