(HBĐT) - "Đà Bắc là địa phương còn nhiều khó khăn về phát triển KT-XH, dân trí không đồng đều. Do đó, địa phương xác định việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là một nhiệm vụ, giải pháp quan trọng giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân nắm bắt được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đều nhận thấy tác dụng của việc đọc báo, tạp chí của Đảng. Từ đó nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng; đáp ứng kịp thời việc tìm hiểu, nắm bắt, xử lý, nghiên cứu thông tin có tính định hướng”. Đó là khẳng định của đồng chí Dương Thị Thúy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đà Bắc về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn huyện.


Cán bộ, đảng viên thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) tích cực tìm hiểu, nắm bắt thông tin trên báo, tạp chí của Đảng. 

Huyện Đà Bắc có 5 dân tộc chính cùng sinh sống, trong đó dân tộc Tày và Mường chiếm đa số. Đảng bộ huyện có 37 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, 236 chi bộ với tổng số 4.723 đảng viên. Vấn đề đặt mua, đọc báo và tạp chí của Đảng trên địa bàn huyện những năm gần đây được quan tâm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao. Hàng năm, ngân sách huyện phân bổ kinh phí cho hoạt động công tác Đảng, trong đó có nội dung chi mua báo, tạp chí của Đảng để phục vụ cung cấp thông tin, tuyên truyền.
Theo số liệu thống kê, toàn huyện đặt mua Báo Nhân Dân 63 tờ/ngày, Báo Hòa Bình 192 tờ/ngày. Nhiều cơ quan, đơn vị duy trì tốt việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng như: Đảng ủy cơ quan Đảng - đoàn thể; Đảng ủy Khối chính quyền; Đảng ủy Quân sự huyện; thị trấn Đà Bắc và các xã: Tú Lý, Toàn Sơn, Cao Sơn, Tân Minh, Tân Pheo, Trung Thành, Yên Hòa, Vầy Nưa, Nánh Nghê, Mường Chiềng, Đồng Ruộng… Các ngành còn đặt mua báo của ngành như báo An ninh, Pháp luật, Tiền Phong, Đại đoàn kết, Lao động, Phụ nữ…

Công tác quản lý, sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại các chi, Đảng bộ được thực hiện đúng mục đích, hiệu quả. Các địa phương, đơn vị làm tốt công tác quản lý, lưu trữ báo Đảng gắn với việc sử dụng, khai thác tủ sách pháp luật, bố trí phòng đọc để cán bộ, đảng viên, Nhân dân đến đọc. Một số cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền nội dung trên báo, tạp chí của Đảng trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Do đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Cung cấp kịp thời thông tin và định hướng dư luận, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, hành động trong nội bộ Đảng và trong xã hội.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy một số tổ chức cơ sở Đảng, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc dẫn đến việc chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện việc mua, đọc, nghiên cứu và vận dụng theo các báo, tạp chí của Đảng ở đơn vị mình. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Hiện nay, hầu hết nội dung của báo, tạp chí của Đảng như Báo Nhân Dân, Báo Hòa Bình… đều được cập nhật, đăng tải trên các trang báo điện tử chính thống của tờ báo đó. Do vậy, cán bộ, đảng viên, Nhân dân có thể cập nhật, nắm bắt thông tin trên báo điện tử nhanh chóng, tiện lợi. Ngoài ra, cũng thẳng thắn nhìn nhận, một số cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của việc mua, sử dụng báo, tạp chí của Đảng; việc kiểm tra, giám sát có lúc chưa được quan tâm đúng mức nên ở một số cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng chuyển biến còn chậm. Huyện đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng này, cụ thể như đề xuất biểu dương những đơn vị thực hiện tốt; chấn chỉnh, phê bình nghiêm túc những đơn vị thực hiện chưa tốt. Kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc sử dụng kinh phí mua báo Đảng đảm bảo đúng quy định. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị xây dựng phòng đọc, tủ sách, kệ sách báo và quy định cụ thể việc đọc, nghiên cứu, quản lý, sử dụng báo, tạp chí.

 Dương Liễu

Các tin khác


Vạch trần các hoạt động lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây mất an ninh trật tự ở nước ta

Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân, được quy định cụ thể trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật nước ta.

Phản bác luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư

Ngay khi cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt bạn đọc, thông qua mạng Internet, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, zalo, blog, telegram, twitter…, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa và giá trị của cuốn sách nhằm phủ nhận những kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam.

Đừng để văn hóa nước nhà lâm nguy trước làn sóng sùng ngoại, lai căng

Một trong những nguy cơ lớn nhất đối với các quốc gia trong thời đại toàn cầu hóa, trong đó có Việt Nam, là nguy cơ mai một, mất bản sắc văn hóa dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ dễ bị choáng ngợp, thậm chí bị "mù màu” trước các làn sóng văn hóa ngoại lai xâm nhập, từ đó thiếu tỉnh táo suy xét, nhận biết, phân biệt đúng-sai, hay-dở, tốt-xấu, cao thượng-thấp hèn và bị hòa lẫn vào cái ma trận văn hóa mà người ta gọi là sùng ngoại, lai căng.

Phát biểu của Tổng Bí thư về công tác nhân sự có ý nghĩa chiến lược, gắn liền với sự phát triển của đất nước

Tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban đã phát biểu: "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng".

Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch

Nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta kiên quyết đấu tranh với các tổ chức, cá nhân có hành vi lan truyền, tiếp tay, cổ súy những quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá chế độ. Đồng thời, những biểu hiện thờ ơ, vô cảm, né tránh không dám đấu tranh với các quan điểm xấu, độc cũng cần được nhận diện và lên án vì những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội.

Chăm lo đời sống nhân dân - những thành quả không thể phủ nhận

Cần khẳng định những nỗ lực và thành tựu trong thực hiện chính sách xã hội của Việt Nam thời gian qua là minh chứng xác đáng, thuyết phục nhất giúp củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân, và cũng là căn cứ để phản bác những luận điệu xuyên tạc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục