(HBĐT) - "Đà Bắc là địa phương còn nhiều khó khăn về phát triển KT-XH, dân trí không đồng đều. Do đó, địa phương xác định việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là một nhiệm vụ, giải pháp quan trọng giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân nắm bắt được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đều nhận thấy tác dụng của việc đọc báo, tạp chí của Đảng. Từ đó nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng; đáp ứng kịp thời việc tìm hiểu, nắm bắt, xử lý, nghiên cứu thông tin có tính định hướng”. Đó là khẳng định của đồng chí Dương Thị Thúy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đà Bắc về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn huyện.


Cán bộ, đảng viên thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) tích cực tìm hiểu, nắm bắt thông tin trên báo, tạp chí của Đảng. 

Huyện Đà Bắc có 5 dân tộc chính cùng sinh sống, trong đó dân tộc Tày và Mường chiếm đa số. Đảng bộ huyện có 37 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, 236 chi bộ với tổng số 4.723 đảng viên. Vấn đề đặt mua, đọc báo và tạp chí của Đảng trên địa bàn huyện những năm gần đây được quan tâm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao. Hàng năm, ngân sách huyện phân bổ kinh phí cho hoạt động công tác Đảng, trong đó có nội dung chi mua báo, tạp chí của Đảng để phục vụ cung cấp thông tin, tuyên truyền.
Theo số liệu thống kê, toàn huyện đặt mua Báo Nhân Dân 63 tờ/ngày, Báo Hòa Bình 192 tờ/ngày. Nhiều cơ quan, đơn vị duy trì tốt việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng như: Đảng ủy cơ quan Đảng - đoàn thể; Đảng ủy Khối chính quyền; Đảng ủy Quân sự huyện; thị trấn Đà Bắc và các xã: Tú Lý, Toàn Sơn, Cao Sơn, Tân Minh, Tân Pheo, Trung Thành, Yên Hòa, Vầy Nưa, Nánh Nghê, Mường Chiềng, Đồng Ruộng… Các ngành còn đặt mua báo của ngành như báo An ninh, Pháp luật, Tiền Phong, Đại đoàn kết, Lao động, Phụ nữ…

Công tác quản lý, sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại các chi, Đảng bộ được thực hiện đúng mục đích, hiệu quả. Các địa phương, đơn vị làm tốt công tác quản lý, lưu trữ báo Đảng gắn với việc sử dụng, khai thác tủ sách pháp luật, bố trí phòng đọc để cán bộ, đảng viên, Nhân dân đến đọc. Một số cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền nội dung trên báo, tạp chí của Đảng trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Do đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Cung cấp kịp thời thông tin và định hướng dư luận, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, hành động trong nội bộ Đảng và trong xã hội.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy một số tổ chức cơ sở Đảng, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc dẫn đến việc chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện việc mua, đọc, nghiên cứu và vận dụng theo các báo, tạp chí của Đảng ở đơn vị mình. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Hiện nay, hầu hết nội dung của báo, tạp chí của Đảng như Báo Nhân Dân, Báo Hòa Bình… đều được cập nhật, đăng tải trên các trang báo điện tử chính thống của tờ báo đó. Do vậy, cán bộ, đảng viên, Nhân dân có thể cập nhật, nắm bắt thông tin trên báo điện tử nhanh chóng, tiện lợi. Ngoài ra, cũng thẳng thắn nhìn nhận, một số cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của việc mua, sử dụng báo, tạp chí của Đảng; việc kiểm tra, giám sát có lúc chưa được quan tâm đúng mức nên ở một số cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng chuyển biến còn chậm. Huyện đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng này, cụ thể như đề xuất biểu dương những đơn vị thực hiện tốt; chấn chỉnh, phê bình nghiêm túc những đơn vị thực hiện chưa tốt. Kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc sử dụng kinh phí mua báo Đảng đảm bảo đúng quy định. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị xây dựng phòng đọc, tủ sách, kệ sách báo và quy định cụ thể việc đọc, nghiên cứu, quản lý, sử dụng báo, tạp chí.

 Dương Liễu

Các tin khác


Bước phát triển lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nội dung những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện. Cuốn sách góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chống tham nhũng là mệnh lệnh sống còn của Đảng

Ngày 1/2/2013, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 162-QÐ/TW thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban. Sau 10 năm thực hiện quyết định quan trọng này, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có những bước tiến quan trọng và thu được nhiều kết quả to lớn, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Ðảng và chế độ.

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18

Bộ Chính trị vừa có thông báo số 50-KL/TW Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

75 năm Công an nhân dân thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta kho tàng lý luận vô giá trên nhiều lĩnh vực, trong đó có những di huấn sâu sắc, toàn diện trên các mặt công tác, chiến đấu, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Người đối với lực lượng Công an nhân dân.

Cẩm nang quan trọng cho mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa bản thân

Với quyết tâm làm trong sạch bộ máy, đưa đất nước phát triển, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều bài viết quan trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ra mắt, được toàn dân đón nhận và được coi là cẩm nang quan trọng cho cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa bản thân…

Đừng để thông tin chính thống... đi sau

Nếu không kịp thời cung cấp thông tin chính thống, chủ động định hướng dư luận thì sự nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng và đời sống xã hội sẽ mang đến nhiều hệ lụy khó lường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục