(HBĐT) - Đại biểu Dương Thị Giang, Tổ đại biểu huyện Đà Bắc hỏi: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn nhiều y sỹ, điều dưỡng học xong Đại học từ lâu nhưng không có đợt thi nâng ngạch lương. Đề nghị Giám đốc Sở cho biết nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới để các viên chức ngành y được nâng lương theo quy định?Đồng chí Nguyễn Viết Trọng, Giám đốc Sở Nội vụ

Đồng chí Nguyễn Viết Trọng, Giám đốc Sở Nội trả lời: Từ trước đến nay, không có quy định nào là thi nâng ngạch lương đối với công chức, viên chức. Mà chỉ có thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Trong 2 năm 2017, 2018, do Sở Y tế sắp xếp lại tổ chức bộ máy y tế tuyến huyện, tuyến tỉnh, do đó, Sở Y tế chưa xây dựng được Đề án vị trí việc làm. Hiện nay, Sở Y tế mới đang chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc hoàn thiện đề án vị trí việc làm để báo cáo UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở để xét hoặc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định. Việc này, Sở Nội vụ đã đôn đốc và Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo chậm nhất trước ngày 30/9/2019, các cơ quan, tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập phải hoàn thành Đề án vị trí việc làm.

 Sau khi Đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Sở Nội vụ sẽ tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thi hoặc xét duyệt thăng hạng cho viên chức chuyên ngành Y tế theo quy định. Dự kiến, việc tổ chức xét thăng hạng sẽ được thực hiện trong quý IV/2019.


Nhóm P.V 

Các tin khác


Gặp những điển hình tiên tiến

(HBĐT) - Vì công việc, tôi có dịp đi đến nhiều địa phương trong tỉnh. Được gặp gỡ, chuyện trò với những nhân vật được được cộng đồng tôn vinh là điển hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Cá nhân tôi cảm nhận, bằng những suy nghĩ, việc làm sáng tạo của mình, họ đã và đang hăng hái góp sức "truyền lửa” cho cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục