Bài 2 - Những điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên
 (HBĐT) - Kết quả việc phát triển đảng viên mới của toàn tỉnh hiện chưa đạt kế hoạch đề ra, nhiều địa phương đạt rất thấp. Tuy nhiên, vẫn có một số Đảng bộ thực hiện đạt và vượt kế hoạch, đáng lưu ý, đó lại là những địa phương khó khăn như Đà Bắc, Mai Châu… Ngoài ra, công tác phát triển đảng viên mới trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (DNNKVNN) cũng là một điểm sáng đặc biệt rất đáng ghi nhận trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Đà Bắc - điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên mới

Trên cơ sở số liệu thống kê của Ban Tổ chức Huyện ủy Đà Bắc, chúng tôi đã đi thực tế tại xã Cao Sơn - địa phương thực hiện việc phát triển đảng viên mới luôn đứng trong top đầu của huyện. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã đặt mục tiêu kết nạp mới 45 đảng viên nhưng đến nay đã thực hiện đạt 49 đảng viên mới. Đặc biệt hơn, đây là địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc tạo nguồn đảng viên mới do xã hiện đang có đến khoảng 1.000/2.700 người (tương đương 37%) trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa.

Đồng chí Khương Mạnh Thu, Bí thư Đảng ủy xã Cao Sơn cho biết: Đảng bộ xã có 12 chi bộ trực thuộc với 247 đảng viên. Cũng như những địa phương khác, chúng tôi gặp khó khăn về nguồn và thực tế là có một số ít quần chúng ưu tú nhưng lại không tha thiết với việc phấn đấu vào Đảng. Do đó, chúng tôi đã tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng và có những cách làm phù hợp. Trước tiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng ưu tú tìm hiểu về Đảng, cứ khoảng 2 năm/lần, Đảng bộ xã đề nghị với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp học cảm tình Đảng cho quần chúng ưu tú tại xã, mỗi lớp học có khoảng 50 quần chúng ưu tú của xã và 15 - 20 quần chúng ưu tú của các xã lân cận gửi học cùng. Ngay sau khi quần chúng được học lớp bồi dưỡng sẽ yêu cầu chi bộ phân công người giúp đỡ, kèm cặp; chi bộ phân công nhiệm vụ để quần chúng ưu tú có cơ hội phấn đấu, rèn luyện, thể hiện năng lực. Đảng ủy thông báo đến các hội, đoàn thể về việc tổ chức hội có hội viên đang thuộc đối tượng cảm tình Đảng để các hội, đoàn thể phối hợp rèn luyện, giúp đỡ. Trong đó, quan tâm đến việc phát triển Đảng đối với quần chúng ưu tú là nữ, người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, đặc biệt là đối tượng trưởng thôn và công an viên. Nhờ vậy, từ năm 2018 đến nay, 100% trưởng thôn, công an viên của xã Cao Sơn đều là đảng viên.


Thường trực Đảng ủy xã Cao Sơn (Đà Bắc) trao đổi, nắm tình hình với các đồng chí bí thư chi bộ về công tác phát triển đảng viên mới.

Là những địa phương còn gặp rất nhiều khó khăn, các Đảng bộ xã trên địa bàn huyện Đà Bắc như: Đồng Chum, Đồng Ruộng, Mường Chiềng, Tu Lý, Giáp Đắt, Tiền Phong, Mường Tuổng… cũng đã đạt được kết quả đáng phấn khởi trong công tác phát triển đảng viên mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đà Bắc cho biết: Đảng bộ huyện có 47 chi, Đảng bộ trực thuộc với 4.485 đảng viên. Trong năm qua, công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên mới đã được các cấp ủy Đảng quan tâm, đặc biệt là vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn, những nơi ít đảng viên, người dân tộc thiểu số, xóm chưa có tổ chức Đảng và đảng viên. Giai đoạn 2016 - 2018, Đảng bộ huyện đề ra mục tiêu kết nạp 370 đảng viên mới, kết quả đã kết nạp được 515 đảng viên mới, tương đương gần 140% kế hoạch. Năm 2019, Đà Bắc đặt mục tiêu kết nạp 150 đảng viên mới, trong 6 tháng đầu năm đã kết nạp được 88 đảng viên (đạt 58,67% kế hoạch năm). Đà Bắc cũng là Đảng bộ huyện duy nhất thực hiện công tác phát triển đảng viên trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt trên 50% chỉ tiêu cả năm.

Chuyển biến tích cực tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Có một thực tế là trước đây, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tại các DNNKVNN chưa được quan tâm đúng mức. Các hội, đoàn thể gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận doanh nghiệp. Do đó, ngày 29/10/2014, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 38/CT-TU về "Tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các DNNKVNN trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014 - 2019”. Việc thực hiện Chỉ thị được đánh giá là đã tạo ra những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng tại các DNNKVNN.

Trao đổi về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38, đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Thủy cho biết: Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cho BTV Huyện ủy ban hành 6 văn bản chỉ đạo, đồng thời lãnh đạo cấp ủy cơ sở tích cực, chủ động làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới đối với các chủ doanh nghiệp tư nhân, là cơ sở để phát triển về số lượng đảng viên trong các doanh nghiệp. Đảng bộ huyện đã tổ chức riêng 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp đảng cho 43 quần chúng ưu tú, trong đó có 4 giám đốc và 1 phó giám đốc doanh nghiệp. Đến nay, toàn huyện đã kết nạp được 7 đảng viên trong doanh nghiệp (có 1 đảng viên là chủ doanh nghiệp); đã thành lập 3 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, tiếp nhận 1 Đảng bộ cơ sở. Hiện, toàn huyện có 5 tổ chức Đảng ngoài khu vực Nhà nước với 84 đảng viên.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 tại Đảng bộ TP Hòa Bình và Đảng bộ huyện Lương Sơn, Tân Lạc, Lạc Thủy, Kỳ Sơn… cũng được đánh giá là đã góp phần tạo nên nhiều chuyển biến tích cực trong công tác phát triển đảng viên mới tại các DNNKVNN. Theo số liệu thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 152 đảng viên trong các DNNKVNN; trong đó có 5 đảng viên là lãnh đạo, quản lý.

Đánh giá về việc phát triển đảng viên mới trong các DNNKVNN, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 38 khẳng định: Nhận thức của cấp ủy về việc phát triển đảng viên mới đã được nâng lên rất nhiều, cấp ủy cấp huyện, cấp xã đã vào cuộc mạnh mẽ, giành sự quan tâm thích đáng cho vấn đề này. Các cấp ủy đã có sự phân công, phân nhiệm cấp ủy viên phụ trách. Đặc biệt, đã có sự linh động trong việc thực hiện thủ tục hành chính Đảng như: tổ chức lớp học cho đối tượng cảm tình Đảng vào ngày thứ bảy, chủ nhật, đồng thời hướng dẫn chi tiết, tỉ mỉ, hỗ trợ tích cực về mặt thủ tục hành chính cho người xin vào Đảng. Với quan điểm không nặng nề vấn đề hành chính Đảng, các cấp ủy cũng đã có cách làm phù hợp trong việc tổ chức sinh hoạt Đảng cho đảng viên làm việc tại DNNKVNN; nội dung sinh hoạt, nhất là sinh hoạt chuyên đề cũng phù hợp với thực tế của doanh nghiệp. Nhờ vậy, số lượng đảng viên mới kết nạp trong các doanh nghiệp tăng, tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp phát triển. Việc phát triển được đảng viên mới trong các DNNKVNN những năm gần đây đã thể hiện uy tín, vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong mọi mặt, lĩnh vực đời sống xã hội. Đó là một dấu ấn rất đáng ghi nhận trong công tác phát triển đảng viên mới nói riêng, tổ chức xây dựng Đảng nói chung của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

(Còn nữa)


Dương Liễu - Nguyễn Quyên


Bài 1 - Phát triển đảng viên mới chưa đạt kế hoạch đề ra 


Các tin khác


Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Hoà Bình lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2023

(HBĐT) - Ngày 29/5, Chi hội Nhà báo Báo Hoà Bình đã tổ chức Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Hoà Bình lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2023. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Văn Ổn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Đoàn kết, năng động, sáng tạo xây dựng quê hương Lạc Thủy ngày càng giàu đẹp

Đồng chí Quách Thế Ngọc 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy

Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lần thứ X

(HBĐT) - Trong hai ngày 28 - 29/5, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

(HBĐT) - Sáng 28/5, Đảng bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Xuân Triển, Phó Bí thư TT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Chấm chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV, năm 2019

Hội đồng chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV, năm 2019 đã khai mạc ngày 29/5, tại Hà Nội.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

(HBĐT) - Ngày 26/5, Quốc hội đã thảo luận trực tuyến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Xung quanh vấn đề này, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hòa Bình cho rằng, về nguyên tắc, điều khoản hoạt động của Quốc hội phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tính hợp hiến. Đồng thời, cần quy định rõ hơn chức trách, nghĩa vụ của ĐBQH, góp phần nâng cao chất lượng ĐBQH, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục