(HBĐT) - Sáng 28/11, các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị cho ý kiến về các các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2019, dự toán NSNN năm 2020 và một số vấn đề quan trọng khác.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, năm 2020, cũng như cả nhiệm kỳ và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cần bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đề nghị các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng để Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đạt kết quả cao nhất.

Đối với báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là văn kiện trung tâm của Đại hội, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận những vấn đề lớn, nội dung quan trọng về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những chủ trương, chính sách, biện pháp đổi mới quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, có tính chất đột phá cho sự phát triển của tỉnh. Mỗi vẫn đề cần đi sâu, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy; chỉ rõ chủ trương, chính sách nào đã được quán triệt và thực hiện tốt, đạt kết quả thiết thực; những chủ trương, chính sách nào còn chậm và chưa đi vào cuộc sống, chưa phát huy tác dụng, phân tích rõ nguyên nhân. Đặc biệt, phải chỉ ra những nguyên nhân chủ quan thuộc về tư duy, nhận thức và năng lực cụ thể hóa, tổ chức thực hiện. Từ đó, khẳng định cần kế thừa, bổ sung, phát triển các mục tiêu, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đổi mới, hoàn thiện đồng bộ nhằm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phát triển KT-XH nhanh và bền vững.

Đối với Báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, cần đánh giá những ưu điểm đổi mới, sáng tạo để phát huy và kịp thời khắc phục, sửa chữa. Bên cạnh kiểm điểm tập thể cần gắn với trách nhiệm cá nhân trên lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, là cơ sở để đánh giá cấp ủy viên trong nhiệm kỳ, đồng thời góp phần quan trọng cho việc chuẩn bị nhân sự khóa mới.

Về báo cáo tình hình KT-XH 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, cần đánh giá khách quan, khoa học những kết quả đạt được, chỉ rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm; xác định rõ những khó khăn, thách thức, vị  thế, động lực, nguồn lực của tỉnh. Trên cơ sở đó, xác định mục tiêu, phương hướng, các đột phá chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Về báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, với sự cố gắng của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo đà phát triển trong những năm tiếp theo. Căn cứ vào tình hình thực tế của ngành, lĩnh vực, địa phương, nơi công tác, các đại biểu cần tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá, toàn diện, khách quan kết quả đạt được. Chú ý đối chiếu so sách với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ. Chỉ rõ nguyên nhân chưa làm được, còn hạn chế.  Từ đó, tập trung phân tích, đề ra các biện pháp, giải pháp có tính khả thi, đột phá, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ.

Đối với báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2019 và dự toán NSNN năm 2020, cần chỉ rõ kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, yếu kém. Đề ra các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và các thành phần kinh tế phát triển; tạo nguồn thu, chú trọng nguồn thu từ đất, khoáng sản, thuế xuất, nhập khẩu; tăng cường công tác quản lý nợ và thu hồi nợ thuế. Kịp thời phân tích, dự báo, phát hiện và đánh giá những yếu tố tác động tăng, giảm nguồn thu. Từ đó có phương án hiệu quả trong điều hành, bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch dự toán…Các đại biểu thảo luận tại tổ.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu đã thảo luận theo tổ các nhóm chuyên đề tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; chuyên đề văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Các đại biểu thống nhất nhận định: Các văn kiện, báo cáo Đại hội Đảng bộ tỉnh cơ bảo đảm yêu cầu về bố cục khoa học, hợp lý, phản ánh bao quát được kết quả đạt được; nguyên nhân hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp trọng tâm để tạo sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh. Đặc biệt, với sự tập trung chỉ đạo, tỉnh đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu dự báo khó đạt của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Năm 2019, có 19/21 chỉ tiêu ước đạt và vượt kế hoạch. KT- XH có chuyển biến tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Có 86 xã về đích NTM, TP Hòa Bình đã hoàn thành xây dựng NTM và huyện Lương Sơn dự kiến được công nhận hoàn thành nhiệm vụ NTM. Tình hình ANCT, TTATXH ổn định. Hoạt động đối ngoại được mở rộng.

Các đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp tập trung tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp cụ thể gắn với trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong GPMB, cải thiện môi trường kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quản lý và khai thác tốt nguồn thu NSNN, phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, dịch vụ, quan tâm tới các lĩnh vực VH-XH, QP-AN… Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu KT-XH năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Ngày mai (29/11), các đại biểu tiếp tục thảo luận các nội dung, chương trình theo kế hoạch.


L.C


Các tin khác


Đảng bộ huyện Tân Lạc: Nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống

(HBĐT) - Tính đến ngày 26/6/2020, 100% chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Tân Lạc đã hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hiện nay, các cấp ủy cơ sở đang nhanh chóng triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống, quyết tâm tạo chuyển biến mới trong giai đoạn tiếp theo.

Xã Cao Sơn: Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

(HBĐT) - Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã Cao Sơn (Đà Bắc) luôn quan tâm, chú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh, thiếu nhi. Qua đó, giúp thế hệ trẻ thấm nhuần truyền thống cách mạng, nỗ lực rèn luyện, trưởng thành, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội với đồng chí Nguyễn Đức Chung

Ngày 11-8, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của đồng chí trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ VI thành công tốt đẹp

(HBĐT) - Trong 2 ngày 10 - 11/8, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Đại hội Liên minh HTX lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội, về phía tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Liên minh HTX Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UB MTTQ tỉnh và 206 đại biểu.

Phường Thống Nhất chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(HBĐT) - "Phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) được hình thành trên cơ sở sáp nhập một số tổ dân phố của phường Chăm Mát và toàn bộ diện tích, dân số của xã Thống Nhất cũ. Nhiều năm qua, cấp ủy phường đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, qua đó xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH" - Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Thống Nhất Triệu Sinh Mừng cho biết.

Hòa Bình cần phát huy, khai thác các thế mạnh của tỉnh

(HBĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục