Ngày 6-12-1989, Ban Bí thư, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa VI) đã quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, Từ đó, ngày 6-12 hằng năm được lấy là Ngày truyền thống của CCB và Hội CCB Việt Nam. Sự ra đời của Hội CCB Việt Nam là dấu mốc lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần, đáp ứng sự mong mỏi, nguyện vọng chính đáng của CCB Việt Nam.


Lãnh đạo T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam thăm Công ty Mây, tre đan xuất khẩu Ðức Phong của doanh nhân CCB Thái Ðại Phong.

Theo đó, tổ chức Hội CCB Việt Nam nhanh chóng được hình thành và phát triển; thu hút đông đảo những du kích, tự vệ đã qua chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân (QÐND) trong thời kỳ trước và trong Cách mạng Tháng Tám, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, tự nguyện hăng hái gia nhập Hội và hoạt động nhằm: "... giữ gìn, phát huy truyền thống chiến đấu cách mạng của các chiến sĩ QÐND Việt Nam, đoàn kết, tương trợ các CCB, góp phần vào việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; đóng góp ý kiến với các cơ quan Ðảng và Nhà nước, trong đó có chính sách đối với CCB, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội".

Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước và Ðiều lệ Hội, đồng hành cùng đất nước 30 năm qua, Hội CCB Việt Nam và các CCB Việt Nam tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Ðảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong nhiệm kỳ Ðại hội XII của Ðảng, toàn Hội có 153.891 đảng viên là CCB được bầu vào cấp ủy các cấp, trong đó có 83.061 đồng chí được bầu làm bí thư, phó bí thư chi bộ; 11.119 đồng chí được bầu làm bí thư, phó bí thư đảng bộ cơ sở. Gần 10 vạn hội viên được bầu tham gia công tác chính quyền, đây là lực lượng đang trực tiếp góp phần xây dựng, bảo vệ Ðảng, chính quyền ở cơ sở. Các cấp Hội thường xuyên quán triệt, tổ chức, vận động hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện và vận động nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ðồng thời, tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội; chủ động ngăn chặn, đấu tranh với quan điểm sai trái, phản động; phối hợp các cơ quan, các ngành, đoàn thể kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng giải quyết xử lý kiên quyết, khôn khéo, hiệu quả các điểm "nóng", tình huống phức tạp, làm thất bại mọi âm mưu, hành động "diễn biến hòa bình", gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương. Bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của nhân dân, các cấp Hội động viên CCB phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh; gương mẫu chấp hành và tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân thực hiện. Hàng chục vạn hội viên được bầu vào cấp ủy, chính quyền, hội đồng nhân dân các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ và tổ chức tốt việc giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, các CCB tích cực giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp và tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước. Các cấp Hội tích cực vận động CCB phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực và sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, tranh thủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với CCB để đẩy mạnh việc giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, đóng góp chung cho sự phát triển của xã hội và đất nước. Phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế phát triển cả về số lượng, quy mô và hiệu quả. Các cấp Hội tập trung chỉ đạo quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay qua thực hiện ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, của các tổ chức tín dụng khác và huy động vốn nội bộ trong Hội cho vay không lãi hoặc lãi suất thấp. Các hộ nghèo khi vay vốn, được làm quen với hoạt động tín dụng, đã sử dụng có hiệu quả tiền đầu tư cho sản xuất, kinh doanh. Tuy có không ít khó khăn, thử thách nhưng các doanh nghiệp, hợp tác xã do CCB làm chủ vẫn đứng vững và phát triển, góp phần giải quyết việc làm cho CCB và con em CCB, gia đình chính sách. Nhiều tổ hợp tác, tổ đổi công, vần công, quỹ "Nghĩa tình đồng đội", quỹ "Xóa nghèo cho hội viên" với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, giúp nhau xóa nghèo, phát triển kinh tế. Những việc làm đó đã trực tiếp góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách an sinh xã hội của địa phương, đất nước.

Phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các ban, ngành, đoàn thể, tham gia tích cực, có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào của đất nước, địa phương. Thực hiện Nghị quyết liên tịch "Về phối hợp hoạt động giữa QÐND Việt Nam và Hội CCB Việt Nam", Hội CCB các cấp ký và triển khai thực hiện chương trình phối hợp với UBND, các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức các chương trình "Tri ân đồng đội, vang mãi khúc quân hành", thực hiện công tác "đền ơn, đáp nghĩa",... góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc cho thế hệ trẻ. Cuộc vận động "CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông" và xây dựng văn hóa giao thông đã được các cấp Hội triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, mô hình hiệu quả, góp phần cùng toàn dân thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội.

Hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam",... Hội CCB các tỉnh, huyện đã phối hợp với các hợp tác xã, doanh nghiệp do CCB làm chủ và với địa phương tổ chức nhiều cuộc triển lãm, hội chợ để quảng bá, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, đưa hàng hóa đến vùng nông thôn, miền núi phục vụ người dân; tích cực tham gia phong trào bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới. Những năm gần đây, CCB cả nước đã hiến hàng chục triệu mét vuông đất, đóng góp hàng trăm tỷ đồng và hàng triệu ngày công để làm mới, sửa chữa, nâng cấp hàng nghìn ki-lô-mét đường giao thông, kênh mương nội đồng, hàng nghìn cầu, cống và trồng hàng triệu cây xanh các loại; khoanh nuôi, bảo vệ hàng vạn héc-ta rừng. Ðồng thời, quyên góp, ủng hộ hàng trăm tỷ đồng cho các quỹ hoạt động tình nghĩa (Quỹ phòng, chống thiên tai; Quỹ vì người nghèo, chất độc da cam - đi-ô-xin, khuyến học,...); phối hợp Hiệp hội Doanh nhân Hội CCB Việt Nam tuyên truyền, vận động, sử dụng các quỹ từ thiện - xã hội có hiệu quả. Qua đó, góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, làm sâu sắc hơn nghĩa tình đồng đội, tăng thêm tình đoàn kết gắn bó giữa các hội viên, giữa hội viên với tổ chức Hội và các tầng lớp nhân dân.

Tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Nói đi đôi với làm là phương châm hành động của hàng triệu CCB, nhiều CCB là những tấm gương sáng, mẫu mực được mọi người noi theo, tin tưởng và yêu mến. Các cấp Hội đã phối hợp với Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tích cực tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; phát hiện, theo dõi, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Ðảng xem xét, kết nạp; động viên đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ; động viên, giúp đỡ, tạo việc làm cho đoàn viên, thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Ðồng thời, các cấp Hội đã phối hợp thực hiện có hiệu quả phong trào "Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", góp phần tạo điều kiện cho thanh niên học tập, nghề nghiệp, việc làm, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, phát triển kỹ năng xã hội. Triển khai có hiệu quả Cuộc vận động "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới"; vận động các doanh nhân, các CCB làm kinh tế giỏi chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên lập thân, lập nghiệp sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương.

Ðẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Ðảng, Nhà nước. Hội CCB Việt Nam rất coi trọng và tích cực triển khai quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với Hiệp hội CCB Quốc gia Lào và Hội CCB Cam-pu-chia ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Hội CCB các tỉnh, huyện tích cực tổ chức hoạt động giao lưu, hợp tác với các tỉnh, thành Hội của nước bạn; nhất là các tỉnh, huyện có chung đường biên giới. Duy trì trao đổi thông tin và giữ quan hệ chặt chẽ với tổ chức CCB các nước: Nga, Mỹ, Hàn Quốc, Ma-rốc, Ðức, Ba Lan, Bun-ga-ri,... góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc; tích cực tuyên truyền đường lối đối ngoại của Ðảng, Nhà nước ta, góp phần thúc đẩy giải quyết hậu quả chiến tranh. Giữ mối quan hệ thường xuyên với các Câu lạc bộ, ban liên lạc CCB Việt Nam ở nước ngoài để động viên CCB giữ gìn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đóng góp cho công tác vận động cộng đồng và phong trào CCB ở trong nước, góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, cùng phát triển của Ðảng và Nhà nước; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

TheoNhanDan

Các tin khác


Đón nhận phần thưởng cao quý

Sáng 23-10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng công an chi viện chiến trường miền nam và phát động ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt. Ðồng chí Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự và phát biểu ý kiến.

Bảo vệ quyền lợi của người lao động

Hôm qua, ngày 23-10 là ngày làm việc trực tuyến thứ tư của kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) khóa XIV.

Những hạt nhân “Dân vận khéo” ở huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Công tác "Dân vận khéo” được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lạc Sơn xác định là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công trên mọi lĩnh vực. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vai trò của những hạt nhân "Dân vận khéo” ngày càng được khẳng định. Đó là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, hay người có uy tín trong cộng đồng.

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát (KT,GS) năm 2020. Các cuộc KT,GS bảo đảm tiến độ và hiệu quả, qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Huyện Cao Phong: Thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực

(HBĐT) - "Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực (NNL) hướng tới mục tiêu phát triển NNL đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương”. Đây là 1 trong 3 đột phá chiến lược đã được Đảng bộ huyện Cao Phong chú trọng thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, tiếp tục được xác định là nội dung quan trọng hàng đầu cần đẩy mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 với quyết tâm: Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), viên chức từ huyện đến cơ sở; phấn đấu đến năm 2025, trên 95% CBCC cấp xã đạt chuẩn theo chức danh.

Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 3, khóa XIV

(HBĐT) - Ngày 20/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3, khóa XIV, kiểm điểm nhiệm vụ quý III/2020 và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng Đảng bộ quý IV, công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025.       

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục