(HBĐT) - Chuyên đề học tập và làm theo (HTLT) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 đã được triển khai trên toàn quốc với nội dung "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Đây là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong năm 2020 - năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước, với nhiều nhiệm vụ đặt ra trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.Dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng bộ các cấp và sự giúp sức của lực lượng quân đội địa phương, người dân xã Dũng Phong (Cao Phong) hăng hái làm đường giao thông nông thôn, sớm hoàn thành tiêu chí về giao thông trong hành trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Nội dung chuyên đề HTLT Bác Hồ năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Bởi, hơn 50 năm trước, ngay sau ngày mất của Người, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 173-CT/TW, ngày 29/9/1969 Bộ Chính trị về đợt sinh hoạt chính trị "HTLT Di chúc của Hồ Chủ tịch”. Thực hiện Chỉ thị, Tỉnh ủy Hòa Bình đã mở đợt sinh hoạt chính trị "Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân HTLT Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh với quyết tâm thực hiện lời hứa với Người: "Tăng cường khối đoàn kết, xây dựng Hoà Bình thành một tỉnh giàu, đẹp, góp phần tích cực vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, xây dựng và bảo vệ CHXH ở miền Bắc”. Đợt sinh hoạt chính trị đã nâng cao sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tăng cường khối đại đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, từ đó, tiếp thêm sức mạnh để toàn tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Là địa phương vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, huyện Kim Bôi đã khắc sâu lời dạy của Người về tinh thần đại đoàn kết. Những chỉ dạy ân cần của Bác Hồ trong ngày về thăm cơ quan Huyện ủy Kim Bôi 19/9/1964 đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Sau lần đó, Đảng bộ huyện qua các nhiệm kỳ đã bám sát "kim chỉ nam” về việc "Huyện ủy cần mạnh dạn chỉ đạo mọi mặt tốt hơn nữa”, đồng thời xác định rõ tư tưởng "Đảng bộ là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của phong trào ở địa phương”. Trải qua 22 kỳ đại hội, Đảng bộ huyện Kim Bôi đã không ngừng lớn mạnh, trở thành yếu tố tiên quyết góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quân và dân huyện Kim Bôi phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu vươn lên từ một huyện nghèo trở thành địa phương có tiềm lực trong nhiều lĩnh vực. Đúng như khẳng định của đồng chí Bùi Văn Dùm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện: "Chính tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã trở thành nguồn sức mạnh giúp Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Kim Bôi luôn vững vàng vượt qua thách thức và đạt những thành quả toàn diện”.

Cũng như huyện Kim Bôi, các địa phương trong tỉnh đã đạt nhiều thành quả dưới sự lãnh đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị. Sau 4 năm phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, sự phát triển hiện nay của toàn tỉnh có dấu ấn mạnh mẽ của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực tế 4 năm qua, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh HTLT tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định đây là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Tỉnh ủy đã đưa nội dung HTLT Bác Hồ vào chương trình hành động, chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. 100% địa phương, đơn vị đã đưa việc HTLT Bác Hồ vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp toàn khóa và hàng năm. 100% cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề HTLT Bác hàng năm. Đặc biệt, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong HTLT tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.777 mô hình, điển hình về HT< Bác Hồ… Những kết quả này cho thấy sức lan tỏa sâu rộng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang tạo ra những giá trị tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tiếp tục xác định vai trò quan trọng của việc HTLT Bác Hồ, chuyên đề năm 2020 đang được BTV Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai ngay từ những ngày đầu năm. Tại cấp tỉnh, chuyên đề được quán triệt tới đầy đủ cán bộ chủ chốt của tỉnh, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc thông qua hội nghị trực tuyến từ Trung ương tới tỉnh và 11 điểm cầu các huyện, thành phố. Sau đó, BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 259-KH/TU, ngày 13/1/2020 về học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 trong Đảng bộ tỉnh. Cũng như những năm trước, chuyên đề năm nay tiếp tục được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Bằng cách đó, góp phần tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.     

Theo chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức CT-XH, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả việc tổ chức HTLT Bác chuyên đề năm 2020. Về thời gian tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề, BTV Tỉnh ủy yêu cầu: Đối với các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, phải tổ chức bằng hình thức hội nghị và hoàn thành trong tháng 2/2020. Đối với các chi, Đảng bộ cơ sở, hoàn thành trong quý I/2020. Đến thời điểm này, nội dung chuyên đề đang bắt đầu được triển khai đến các cấp ủy Đảng, hệ thống chính quyền, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị và định hướng tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể nhân dân. Điều này đồng nghĩa với việc, chặng đường phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Bình trong năm nay tiếp tục được soi sáng bởi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tăng cường khối đại đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, từ đó, tạo thành nguồn sức mạnh tổng hợp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thu Trang

Các tin khác


Kỷ luật cảnh cáo đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Từ ngày 1 - 4/6, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ 45. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Huyện Đà Bắc: Sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 42

(HBĐT) - Từ cuối tháng 4 đến nay, việc rà soát, lên danh sách, tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện Đà Bắc xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Với tinh thần sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, việc triển khai chi trả đợt 1 được huyện tổ chức theo đúng tinh thần "đúng, đủ, kịp thời”, không để xảy ra sai sót lớn, được người dân đánh giá cao và đồng tình, ủng hộ.

Hơn 4,3 triệu lượt dự thi tìm hiểu lịch sử ngành Tuyên giáo sau 10 tuần

Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” sau 10 tuần thi đã thu hút hơn 4,3 triệu lượt thi từ hơn 700 nghìn tài khoản tham gia thi trên mạng VCNet; có 122 cá nhân ở 35 tỉnh, thành phố đoạt giải.

Đại hội Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh lần thứ VII 

(HBĐT) - Ngày 4/6, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Đảng bộ Quân sự tỉnh: Hoàn thành 100% Đại hội các Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 -2025

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tính đến hết ngày 28/5, các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Quân sự tỉnh gồm: Đảng bộ các Phòng: Tham Mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật và Trung đoàn 814 cùng 10 Đảng bộ Quân sự huyện, thành phố đã hoàn hành đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy: Tập thể điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05

(HBĐT) - Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy là tập thể điển hình của toàn tỉnh trong 4 năm (2016 - 2020) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục