(HBĐT) - Sáng 1/7, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban Khối các cơ quan Đảng tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý II, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý III năm 2020.
Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. 

Trong quý II năm 2020, các cơ quan Khối Đảng tỉnh đã bám sát các kế hoạch, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy kịp thời triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các cơ quan trong Khối đã thực hiện tốt việc tham mưu phục vụ các nội dung hoạt động của cấp ủy tỉnh; ban hành văn kiện của cấp ủy tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, QP-AN, đối ngoại, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát kịp thời, đúng quy định; tham mưu nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội; tăng cường bám sát cơ sở, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, kịp thời giải quyết kiến nghị của Nhân dân... 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại và phân tích nguyên nhân. Đồng thời đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh trong quý III. Trong đó có những vấn đề cần được khắc phục ngay như: Việc thực hiện một số chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy còn chưa kịp thời; nhiệm vụ giám sát thường xuyên có lúc, có việc chưa sâu sát...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả các cơ quan trong Khối đã đạt được và cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ được đề ra trong quý III. Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt ở mức thấp. Các cơ quan Đảng tỉnh cần phối hợp chặt chẽ để tham mưu cho cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế, vừa tập trung chống dịch hiệu quả. Đồng chí yêu cầu, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu tốt việc thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 233 ngày 20/8/2019 của Tỉnh ủy về quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là trong việc ban hành quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đối với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tiếp tục chủ động trong việc tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình KTGS năm 2020 và các chương trình KTGS theo kế hoạch của BTV Tỉnh ủy. Ban Dân vận Tỉnh ủy đẩy mạnh dân vận ở cơ sở, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là một số địa phương sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đề nghị: Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho BTV Tỉnh ủy xử lý tốt đơn, thư khiếu nại, nhất là các vụ việc phức tạp mới phát sinh, đơn, thư khiếu nại kéo dài; Báo Hòa Bình tiếp tục tuyên truyền toàn diện các nhiệm vụ chính trị, thời sự, KT-XH, QP-AN của tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp... Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, bổ sung, hoàn thiện báo cáo.


Khánh Linh 


Các tin khác


Đơn vị tiêu biểu trong công tác phát triển Đảng

(HBĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (BQL) là đơn vị tiểu biểu của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh trong công tác phát triển đảng viên, chăm lo, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh toàn diện, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn.

Dấu ấn công tác tổ chức xây dựng Đảng

(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2015- 2020, công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao; công tác quản lý, phát triển đảng viên, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thực hiện hiệu quả… Đồng chí Phạm Xuân Triển, Phó Bí thư TT Đảng ủy Khối khẳng định: Có được kết quả đó phải kể đến những đóng góp không nhỏ của tập thể cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.

Chi bộ Bảo trợ xã hội và chăm sóc trẻ em: Hiệu quả từ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(HBĐT) - Chi bộ Bảo trợ xã hội và chăm sóc trẻ em là chi bộ ghép, gồm 3 bộ phận chuyên môn trực thuộc Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH, hiện có 11 đảng viên. Nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ chính là tham mưu giúp lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện các chính sách về bảo trợ xã hội, Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao

(HBĐT) - Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, có đặc điểm riêng và có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, bao gồm các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng cơ quan tham mưu trực tiếp giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 75 chi, Đảng bộ trực thuộc với trên 4.200 đảng viên.


Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

(HBĐT) - Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh hiện có 47 Đảng bộ, 28 chi bộ cơ sở, gồm các tổ chức Đảng cơ quan, ban, sở, ngành, đoàn thể CT-XH, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp và một số doanh nghiệp. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng và đảng viên có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa giữ vững được sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy được tính chủ động, sáng tạo của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ XXVII

(HBĐT) - Ngày 4/8, Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy cùng 269 đại biểu đại diện cho trên 8.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục