Tuổi cao chẳng quản dốc đèo
Thăm Điện Biên Phủ một chiều tháng Tư
Điện Biên trời thoảng mây mù
Mờ trong sương khói lá cờ chiến công
Máu đào nhuộm đỏ non sông
Làm nên chiến thắng lẫy lừng năm châu
Chiến trường xưa đã lùi sâu
Giờ đây thành phố một màu tươi xanh
Các di tích vẫn lưu danh
Him Lam, Hồng Cúm… Mường Thanh thuở nào
Đồi A1 ở trên cao
Hầm ngầm, lô cốt, chiến hào dọc ngang
Hầm Đờ Cát đã ố vàng
Chứng tích giặc Pháp đầu hàng Việt Nam
Điện Biên Phủ, một tiếng vang
Cho ngày thống nhất Bắc Nam một nhà
Thăm Điện Biên Phủ bây giờ
Càng thêm tin tưởng sắc cờ Việt Nam.

Nguyễn Quốc Lập


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục