CÔNG TY CP TÀI CHÍNH ĐẤU GIÁ HÒA BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 416/TB-ĐG

Hoà Bình, ngày 14 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình (gọi tắt là Công ty Đấu giá Hòa Bình), tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 1.121,4 m2 đất ở tại khu 8, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Tên cơ quan:Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình;

2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

3.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 1.121,4 m2 đất ở tại đô thị;

3.2. Các thông số chủ yếu của tài sản: Loại đất ở tại đô thị; Tổng diện tích đất 1.121,4 m2; Tổng số lô đất bán đấu giá: 09 lô; Diện tích: Lô nhỏ nhất 109,4 m2, lô lớn nhất: 143,1 m2; Mục đích sử dụng đất: Xây dựng nhà ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; Địa điểm, vị trí của tài sản: Tại khu 8, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (Có bảng kê chi tiết kèm theo).

4.Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 07/12/2017. Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình; Tại thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

5. Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 2.803.500.000 đồng (Hai tỷ tám trăm linh ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).Giá trên chưa bao gồm: Phí trước bạ và các lệ phí khác.

6. Tiền đặt trước: (Cụ thể có bảng kê chi tiết kèm theo)

6.1. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Cổ phần tài chính đấu giá Hòa Bình;

6.2. Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Tài chính đấu giá Hòa Bình;

6.3. Số tài khoản: 45510000415557 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.

7. Tổ chức xem tài sản:

7.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Ngày 15/11/2017 đến ngày 04/12/2017 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hòa Bình;

7.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 16/11/2017 đến ngày 04/12/2017 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại khu 8, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giátài sản.

8.1. Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 14/11/2017 đến ngày 04/12/2017; Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hòa Bình và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình (Trong giờ hành chính); Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng /hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng trên một hồ sơ đấu giá);

8.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 04/12/2017.

8.3. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại quy chế của Công ty Đấu giá Hòa Bình.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Đấu giá Hòa Bình: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình: Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Niêm yết tại:

- Nơi trưng bày tài sản;

- Nơi tổ chức bán đấu giá;

- Trụ sở Công ty cổ phần tài chính đấu giá Hòa Bình;

- Báo chí;

- Lưu VT, HSĐG.

ĐẤU GIÁ VIÊN

Nguyễn Thị Lợi Quỳnh


BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Thông báo bán đấu giá số 416/TB-ĐG ngày 14/11/2017 về việc đấu giá quyền sử dụng

1.121,4 m2 đất ở tại khu 8, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình)Số TT

Ký hiệu

lô đất

Diện tích từng lô

(m2)

Đơn giá khởi điểm bán đấu giá QSD đất (Đồng/m2)

Giá khởi điểm bán đấu giá QSD đất (Đồng/lô)

Tiền đặt

trước từng lô (Đồng)

Bước giá tối thiểu từng lô (Đồng)

Phí tham gia đấu giá (Đồng/hồ sơ)

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

588

121,1

2.500.000

302.750.000

60.000.000

5.000.000

200.000


2

589

124

2.500.000

310.000.000

62.000.000

5.000.000

200.000


3

590

127

2.500.000

317.500.000

63.000.000

5.000.000

200.000


4

591

143,1

2.500.000

357.750.000

71.000.000

5.000.000

200.000


5

592

109,5

2.500.000

273.750.000

54.000.000

5.000.000

200.000


6

593

109,4

2.500.000

273.500.000

54.000.000

5.000.000

200.000


7

594

159,7

2.500.000

399.250.000

79.000.000

5.000.000

200.000


8

595

112,5

2.500.000

281.250.000

56.000.000

5.000.000

200.000


9

596

115,1

2.500.000

287.750.000

57.000.000

5.000.000

200.000


Tổng cộng

1.121,4


2.803.500.000Các tin khác


Thông cáo báo chí: Ra mắt dự án Zen Village

Hoà Bình, ngày 23/10/2018 – Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp xin thông báo về sự kiện ra mắt dự án ZenVillage với những nội dung chính như sau:

Thông báo mời tham gia xét chọn thầu thiết kế, may áo đồng phục

(HBĐT) - Ban quản lý chương trình ChildFund huyện Kim Bôi thông báo xét chọn nhà thầu thiết kế, in, may áo đồng phục cho các cầu thủ tại 10 xã dự án ChildFund Pass It Back huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.