(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.Bùi Thị Niềm

Giám đốc Sở VH-TT&DL

Ở phần thứ nhất "Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020", liên quan đến thành tựu đạt được của ngành VH-TT&DL, tôi thấy dự thảo văn kiện đã đánh giá tóm lược những ý chính, bám sát chỉ tiêu được giao của nhiệm kỳ, như: công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai thực hiện có hiệu quả; phong trào văn nghệ quần chúng phát triển; bản sắc văn hóa dân tộc Mường được phát huy và khẳng định rõ nét. Trong đó, mo Mường và nghệ thuật chiêng Mường được công nhận là di sản văn hóa cấp quốc gia. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm thực hiện. Phong trào TD-TT phát triển, công tác phòng, chống bạo lực gia đình được quan tâm. Về lĩnh vực du lịch, nhiều nghị quyết chuyên đề đã được ban hành, thực hiện hiệu quả. Ở phần tồn tại đã chỉ ra được hạn chế về hệ thống thiết chế văn hóa, TD-TT còn thiếu đồng bộ...

Qua nghiên cứu, tôi thấy các chỉ tiêu đề ra cơ bản phù hợp, không có chỉ tiêu nào khó đạt. Tôi tâm đắc với một số các giải pháp quan trọng thúc đẩy công tác VH-TT&DL, lĩnh vực gia đình (ở phần B về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có nhiệm vụ 10.1 và 10.2), cụ thể là tăng cường phát huy giá trị văn hóa và chuẩn mực con người; huy động nguồn lực bảo tồn, tôn tạo và phát huy bản sắc văn hóa miền núi đặc sắc; đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh; đẩy mạnh phát triển thể thao thành tích cao. Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, dòng họ. Quan tâm phát triển thể thao, gia đình, thông tin và truyền thông...

Nếu được bổ sung, tôi có một đề xuất, mong muốn là đưa việc xây dựng các thiết chế văn hóa vào nghị quyết của đại hội, cụ thể về xây dựng bảo tàng, nhà hát, nhà thi đấu... làm căn cứ, cơ sở để đánh giá khi đến cuối nhiệm kỳ.


Bùi Thị Niềm

Giám đốc Sở VH-TT&DLCác tin khác


Hỗ trợ nông dân sản xuất, cải thiện sinh kế bền vững

(HBĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, đóng góp xây dựng quê hương

(HBĐT) - Với sự tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cố gắng của các cấp, các ngành, môi trường kinh doanh của tỉnh đã từng bước được cải thiện, tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển.

Tuổi trẻ sắt son niềm tin, tiến bước theo Đảng

(HBĐT) - Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua lập thành tích của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, những ngày này, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh ta nói chung, ĐV-TN xã Bắc Phong (Cao Phong) nói riêng cũng triển khai nhiều hoạt động, phần việc, công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Bổ sung thêm trong đánh giá, nhiệm vụ, giải pháp về công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới trong các lĩnh vực

(HBĐT) - Tôi nhất trí cao với các nội dung được soạn thảo, dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa soi sáng thực tiễn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục