(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.Bùi Thị Niềm

Giám đốc Sở VH-TT&DL

Ở phần thứ nhất "Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020", liên quan đến thành tựu đạt được của ngành VH-TT&DL, tôi thấy dự thảo văn kiện đã đánh giá tóm lược những ý chính, bám sát chỉ tiêu được giao của nhiệm kỳ, như: công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai thực hiện có hiệu quả; phong trào văn nghệ quần chúng phát triển; bản sắc văn hóa dân tộc Mường được phát huy và khẳng định rõ nét. Trong đó, mo Mường và nghệ thuật chiêng Mường được công nhận là di sản văn hóa cấp quốc gia. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm thực hiện. Phong trào TD-TT phát triển, công tác phòng, chống bạo lực gia đình được quan tâm. Về lĩnh vực du lịch, nhiều nghị quyết chuyên đề đã được ban hành, thực hiện hiệu quả. Ở phần tồn tại đã chỉ ra được hạn chế về hệ thống thiết chế văn hóa, TD-TT còn thiếu đồng bộ...

Qua nghiên cứu, tôi thấy các chỉ tiêu đề ra cơ bản phù hợp, không có chỉ tiêu nào khó đạt. Tôi tâm đắc với một số các giải pháp quan trọng thúc đẩy công tác VH-TT&DL, lĩnh vực gia đình (ở phần B về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có nhiệm vụ 10.1 và 10.2), cụ thể là tăng cường phát huy giá trị văn hóa và chuẩn mực con người; huy động nguồn lực bảo tồn, tôn tạo và phát huy bản sắc văn hóa miền núi đặc sắc; đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh; đẩy mạnh phát triển thể thao thành tích cao. Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, dòng họ. Quan tâm phát triển thể thao, gia đình, thông tin và truyền thông...

Nếu được bổ sung, tôi có một đề xuất, mong muốn là đưa việc xây dựng các thiết chế văn hóa vào nghị quyết của đại hội, cụ thể về xây dựng bảo tàng, nhà hát, nhà thi đấu... làm căn cứ, cơ sở để đánh giá khi đến cuối nhiệm kỳ.


Bùi Thị Niềm

Giám đốc Sở VH-TT&DLCác tin khác


Xây dựng đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

(HBĐT) - Bám sát chỉ đạo của T.Ư, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng bộ máy trong hệ thống chính trị hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với chính quyền... Từ đó góp phần đưa nhanh nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến mới trong phong trào phụ nữ

(HBĐT) - Việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ (PN) tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào cuộc sống là nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến mới trong phong trào PN toàn tỉnh. Phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với đồng chí Hoàng Thị Duyên, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh xung quanh vấn đề này.

Huyện Lương Sơn - điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên

(HBĐT) - Năm 2021, Đảng bộ huyện Lương Sơn kết nạp được 121 đảng viên, vượt 34,4% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, đã kết nạp được 2 đảng viên trong doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước (thuộc Công ty CP sản xuất đá xây dựng Lương Sơn, Công ty TNHH nông nghiệp VIBA). Kết quả này có được là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương với hàng loạt giải pháp hiệu quả.

Tiếp xúc, đối thoại giúp Đảng gần dân

(HBĐT) - Ngày 10/11/2021, Thành ủy Hoà Bình tổ chức tiếp xúc, đối thoại (TX, ĐT) trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với Nhân dân phường Thịnh Lang. Nhân dân đã phát biểu ý kiến liên quan đến một số nội dung về: Quy trình, căn cứ thu hồi đất, giá đất đền bù; giải quyết việc làm cho người dân sau khi thu hồi đất; công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn phường; bố trí quỹ đất để xây dựng chợ; xử lý sai phạm liên quan đến sử dụng đất; tạo điều kiện về quỹ đất xây dựng nhà văn hoá tổ dân phố; quan tâm, làm tốt hơn công tác môi trường... Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, cơ quan chuyên môn đã giải đáp, làm rõ những ý kiến trong phạm vi thẩm quyền; thông tin thêm về chính sách, quy định của Nhà nước trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để người dân nắm rõ, chia sẻ với chính quyền, tạo điều kiện cho các dự án triển khai thuận lợi hơn trong thời gian tới.

Ghi nhận từ giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2021

(HBĐT) - Giải báo chí về xây dựng Đảng "Búa liềm vàng" của tỉnh được tổ chức ngày càng bài bản, chuyên nghiệp góp phần tạo ra động lực, khí thế, lan tỏa, từng bước đáp ứng nguyện vọng, tâm huyết của các nhà báo, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng đến với người dân, xây dựng cầu nối mật thiết, chặt chẽ giữa Đảng với Nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2022

(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 14/2/2022 về phát triển đảng viên (ĐV) năm 2022. Trên cơ sở chỉ tiêu kết nạp, số lượng quần chúng dự nguồn đối tượng kết nạp theo kế hoạch của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và đặc điểm, tình hình của các đảng bộ. BTV Tỉnh ủy xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phấn đấu năm 2022 kết nạp được 1.600 ĐV mới trở lên và giao chỉ tiêu kết nạp ĐV cho các đảng bộ trực thuộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục