(HBĐT) - Ông Bùi Xuân Tiến (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết công tác quản lý Nhà nước về phòng thủ dân sự gồm những nội dung gì?


Trả lời: Khoản 1, Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 2/1/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự (PTDS) quy định nội dung quản lý Nhà nước về PTDS gồm:

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch, đề án, dự án về PTDS;

- Ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về PTDS;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về PTDS;

- Chỉ đạo, điều hành PTDS;

- Tổ chức đào tạo, huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng, trang bị, phương tiện, công trình PTDS;

- Quy định và hướng dẫn bảo đảm ngân sách cho hoạt động PTDS;

- Thẩm định, phê duyệt các dự án, thiết kế và nghiệm thu công trình xây dựng về PTDS; kiểm định và chứng nhận các điều kiện an toàn về phương tiện và an toàn PTDS;

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến tiến bộ khoa học và công nghệ về PTDS;

- Hợp tác quốc tế về PTDS;

- Kiểm tra, thanh tra nhà nước về PTDS;

- Tổ chức thống kê Nhà nước về PTDS;

- Sơ kết, tổng kết, khen thưởng, xử lý vi phạm về PTDS.

 

V.H (TH)

Các tin khác


Quy định nội dung công khai, minh bạch trong phòng, chống tham nhũng

(HBĐT) - Bà Bùi Thu Hiền (Kỳ Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về những nội dung phải công khai, minh bạch trong phòng, chống tham nhũng?

Xử phạt vi phạm quy định về sử dụng điện để khai thác thủy sản

(HBĐT) - Ông Đinh Văn Tiến (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về sử dụng điện để khai thác thủy sản bị xử phạt như thế nào?

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thảo (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi vi phạm quy định về xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân bị xử phạt như thế nào?

Quy định thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thoa (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa được quy định như thế nào?

Quy định nguyên tắc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Hải (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước được thực hiện theo những nguyên tắc nào?

Xử phạt vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại hộ gia đình

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Trang (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại hộ gia đình thì bị xử phạt như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục