(HBĐT) - Ông Bùi Xuân Tiến (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết công tác quản lý Nhà nước về phòng thủ dân sự gồm những nội dung gì?


Trả lời: Khoản 1, Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 2/1/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự (PTDS) quy định nội dung quản lý Nhà nước về PTDS gồm:

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch, đề án, dự án về PTDS;

- Ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về PTDS;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về PTDS;

- Chỉ đạo, điều hành PTDS;

- Tổ chức đào tạo, huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng, trang bị, phương tiện, công trình PTDS;

- Quy định và hướng dẫn bảo đảm ngân sách cho hoạt động PTDS;

- Thẩm định, phê duyệt các dự án, thiết kế và nghiệm thu công trình xây dựng về PTDS; kiểm định và chứng nhận các điều kiện an toàn về phương tiện và an toàn PTDS;

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến tiến bộ khoa học và công nghệ về PTDS;

- Hợp tác quốc tế về PTDS;

- Kiểm tra, thanh tra nhà nước về PTDS;

- Tổ chức thống kê Nhà nước về PTDS;

- Sơ kết, tổng kết, khen thưởng, xử lý vi phạm về PTDS.

 

V.H (TH)

Các tin khác


Phạm vi bảo vệ kè giao thông đường thủy nội địa

Ông Đinh Văn Tuấn (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết phạm vi bảo vệ kè giao thông đường thủy nội địa được quy định như thế nào?

Xử phạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa không đăng ký với UBND cấp xã

Bà Lê Thị Hòa (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa không đăng ký với UBND cấp xã thì bị xử phạt như thế nào?

Xử phạt vi phạm quy định về thăm dò khoáng sản độc hại

Ông Nguyễn Văn Lâm (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về thăm dò khoáng sản độc hại bị xử phạt như thế nào?

Xử phạt vi phạm về tuyển dụng lao động làm việc cho tổ chức nước ngoài

(HBĐT) - Bà Lê Thị Thủy (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về tuyển dụng người lao động (NLĐ) Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài (NN) tại Việt Nam bị xử phạt như thế nào?

Nội dung thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thùy (Lạc Sơn): Đề nghị cho biết quy định pháp luật về nội dung thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ)?

Thời hạn điều tra vụ việc cạnh tranh

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Huân (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định về thời hạn điều tra vụ việc cạnh tranh như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục