(HBĐT) - Ông Bùi Xuân Tiến (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết công tác quản lý Nhà nước về phòng thủ dân sự gồm những nội dung gì?


Trả lời: Khoản 1, Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 2/1/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự (PTDS) quy định nội dung quản lý Nhà nước về PTDS gồm:

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch, đề án, dự án về PTDS;

- Ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về PTDS;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về PTDS;

- Chỉ đạo, điều hành PTDS;

- Tổ chức đào tạo, huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng, trang bị, phương tiện, công trình PTDS;

- Quy định và hướng dẫn bảo đảm ngân sách cho hoạt động PTDS;

- Thẩm định, phê duyệt các dự án, thiết kế và nghiệm thu công trình xây dựng về PTDS; kiểm định và chứng nhận các điều kiện an toàn về phương tiện và an toàn PTDS;

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến tiến bộ khoa học và công nghệ về PTDS;

- Hợp tác quốc tế về PTDS;

- Kiểm tra, thanh tra nhà nước về PTDS;

- Tổ chức thống kê Nhà nước về PTDS;

- Sơ kết, tổng kết, khen thưởng, xử lý vi phạm về PTDS.

 

V.H (TH)

Các tin khác


Quy định đối tượng giao rừng phòng hộ không thu tiền sử dụng rừng

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Khiêm (Kỳ Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết những đối tượng nào được Nhà nước giao rừng phòng hộ không thu tiền sử dụng rừng?

Quy định về quyền và nghĩa vụ của nhóm người sử dụng đất

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hải (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết nhóm người sử dụng đất có chung quyền sử dụng đất thì có các quyền và nghĩa vụ gì?

Quy định xử phạt tội lập quỹ trái phép

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Loan (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết người phạm tội lập quỹ trái phép bị xử phạt như thế nào?

Chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân xuất ngũ

(HBĐT) - Ông Đinh Văn Hùng (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân xuất ngũ được hưởng những quyền lợi gì?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục