(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thu (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết, cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD) sử dụng lao động là người khuyết tật (NKT), người dân tộc thiểu số (DTTS) để được ưu tiên vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm cần những giấy tờ gì chứng minh?

Trả lời:
Theo quy định tại Nghị định số 74/2019/NĐ-CP, ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, giấy tờ chứng minh gồm:

- Đối với cơ sở SXKD sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là NKT: Bản sao quyết định về việc công nhận cơ sở SXKD sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là NKT do Sở LĐ-TB&XH cấp;

- Đối với cơ sở SXKD sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người DTTS: Danh sách lao động là người DTTS, bản sao chứng minh nhân dân, hoặc sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú và bản sao hợp đồng lao động, hoặc quyết định tuyển dụng của những người lao động trong danh sách;

- Đối với cơ sở SXKD sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là NKT và người DTTS: Danh sách lao động là NKT và người DTTS, bản sao giấy xác nhận khuyết tật của những người lao động là NKT do UBND cấp xã cấp, bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, hoặc sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của những người lao động là người DTTS và bản sao hợp đồng lao động, hoặc quyết định tuyển dụng của những người lao động trong danh sách.

                                                       V.H (TH)

Các tin khác


Các hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng lực lượng dự bị động viên

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Thành (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị cấm trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên (DBĐV)?

Quy định về nâng ngạch công chức

(HBĐT) - Bà Lê Thị Loan (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về nâng ngạch công chức? Trả lời: Theo khoản 8, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14, quy định về nâng ngạch công chức như sau:

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thư viện

Bà Bùi Thị Loan (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động thư viện?

Quy định độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ

(HBĐT) - Ông Trần Văn Hùng (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết quy định pháp luật về độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ (DQTV) trong thời bình?

Các trường hợp chịu trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức về quản lý đất

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết người đứng đầu của tổ chức chịu trách nhiệm đối với việc quản lý đất trong các trường hợp nào?

Quy định về vận chuyển vật liệu nổ quân dụng

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Thiện (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc vận chuyển vật liệu nổ quân dụng (VLNQD) được quy định như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục