(HBĐT) - Sau nhiều năm triển khai, tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình đã đưa vào khai thác, mở ra cơ hội lớn phát triển KT-XH của tỉnh và khu vực. Tuy nhiên đang xuất hiện tình trạng san đất, xây dựng dọc 2 bên tuyến đường. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương tham mưu triển khai các giải pháp quản lý mốc giới, hành lang an toàn giao thông (HLATGT) đường Hòa Lạc - Hòa Bình và mốc giới trong phạm vi quy hoạch đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình trong tương lai.


Hoạt động san hạ đồi diễn ra dọc tuyến đường Hòa Lạc- Hòa Bình

Tình trạng san đất, xây dựng dọc tuyến đường

Tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình dài gần 26 km, trong đó qua địa bàn tỉnh 19,3 km, đi qua các xã: Yên Quang, Phúc Tiến, Mông Hóa, Dân Hạ, thị trấn Kỳ Sơn (huyện Kỳ Sơn) và xã Trung Minh (TP Hòa Bình). Từ khi đi vào khai thác đến nay đã xuất hiện tình trạng có nhiều xe quá khổ, quá tải chở đất, đá lưu thông với tốc độ lớn, gây mất an toàn giao thông. Cùng với đó là tình trạng nhiều tổ chức, cá nhân khai thác, san hạ đất, xây dựng diễn ra khá sôi động dọc tuyến đường. Dọc hai bên đường Hòa Lạc có nhiều tổ chức, cá nhân cố tình san hạ, đào mái taluy dương, tự ý đấu nối vào tuyến đường, nhất là các khu vực thôn Trung Mường, Chằm Cun, xã Yên Quang; thôn Quyết Tiến, xã Phúc Tiến; xóm Nút, xã Dân Hạ… Ngoài ra, là tình trạng xe chở đất, đá lưu thông với tốc độ lớn gây mất an toàn giao thông và vệ sinh trên tuyến đường…

Ông Bùi Quang Bát, Giám đốc Công ty TNHH BOT QL 6 - Hòa Lạc - Hòa Bình cho biết: Để bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, quản lý mốc giới quy hoạch đường Hòa Lạc- Hòa Bình, Công ty đã đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện chở quá tải trọng lưu thông; kiểm tra, rà soát, có biện pháp xử lý tổ chức, cá nhân khai thác đất dọc tuyến đường không vệ sinh môi trường, cố tình đào phá mái taluy dương, tự ý đấu nối vào tuyến đường. Ông Bát cũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Công ty đã cắm mốc quy hoạch giải phóng mặt bằng phạm vi mở rộng thành đường cao tốc và đề nghị các địa phương quản lý quy hoạch đã được cắm mốc.

Ngày 6/4/2016, Bộ GTVT có Văn bản số 3790/BGTVT-CQLXD về chủ trương cắm cọc giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình theo quy mô đường cao tốc hoàn chỉnh. Theo đó, Bộ GTVT đã chấp thuận chủ trương và giao cho Công ty TNHH BOT QL6 – Hòa Lạc – Hòa Bình tổ chức thực hiện công tác lập hồ sơ và cắm cọc chỉ giới, cọc giải phóng mặt bằng (GPMB) đường Hòa Lạc – Hòa Bình theo quy mô đường cao tốc hoàn chỉnh để bàn giao cho các địa phương quản lý. Phạm vi cắm cọc hành lang an toàn giao thông đường (HLATĐB) được căn cứ điều 15, Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 3/9/2013 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2010. Theo đó, phạm vi cắm cọc (HLATĐB) như sau: Đối với đường cao tốc ngoài đô thị là 17 m, tính từ đất của đường bộ ra mỗi bên, khi có đường gom tính từ cọc GPMB của đường gom ra 4 - 9m (tương ứng từ cấp VI-cấp IV), 20 m tính từ mép ngoài của kết cấu ngoài cùng ra mỗi bên đối với cầu cạn và hầm. Đối với đường đô thị, giới hạn HLATĐB là chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch.

Theo rà soát của cơ quan chức năng, tổng diện tích mặt bằng sử dụng tuyến cao tốc tăng thêm so với giai đoạn 1 khoảng 159,25 ha, gồm: Đất sản xuất nông nghiệp 25,13 ha, đất lâm nghiệp61,85 ha, đất ở 64,45 ha, đất giao thông 3,45 ha, đất suối và kênh mương là 2,15 ha, đất nghĩa địa 1,25 ha, đất quốc phòng 0,97 ha. Trong số diện tích tăng thêm so với giai đoạn 1 của dự án thì diện tích đã giải phóng mặt bằng còn lại từ nhà đầu tư BT là 45,3 ha (TP Hòa Bình 7,3ha, huyện Kỳ Sơn 38ha). Diện tích đất phải bổ sung giải phóng mặt bằng để xây dựng cao tốc 56 ha. Diện tích hạn chế quyền sử dụng đất do cắm cọc HLATGT: 57,88 ha. Cũng theo rà soát, về cơ bản các dự án dọc tuyến đường Hòa Lạc- Hòa Bình được bố trí ngoài phạm vi cọc (HLATGTĐB), nhưng cũng có một số dự án được bố trí sát tuyến đường cần phải rà soát để điều chỉnh nhằm bảo đảm an toàn theo quy định. Nhằm quản lý mốc giới HLATGT, UBND tỉnh giao các ngành chức năng tham mưu thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý, xử lý vi phạm mốc lộ giới, hành lang đường Hòa Lạc- TP Hòa Bình và mốc quy hoạch đường cao tốc Hòa Lạc- Hòa Bình.

Quy trách nhiệm khi xảy ra xây dựng, san mặt bằng trái phép

Ông Trần Thanh Tùng, Trưởng Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Kỳ Sơn cho biết: Theo quy định của pháp luật thì chính quyền địa phương có vai trò quan trọng trong quản lý các hoạt động xây dựng, đất đai, HLATGT . Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương, ngày 26/9/2018, UBND huyện Kỳ Sơn đã ban hành Văn bản số 1070/UBND-KTHT về việc quản lý cọc giải phóng mặt bằng và hoạt động xây dựng dọc hai bên tuyến đường Hòa Lạc- Hòa Bình, yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các xã: Yên Quang, Phúc Tiến, Mông Hóa, Dân Hạ, thị trấn Kỳ Sơn phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn. Trong đó nhấn mạnh: UBND các xã, thị trấn dọc tuyến đường có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý các cọc giải phóng mặt bằng đã được bàn giao; quản lý hành lang giao thông và hoạt động xây dựng dọc hai bên tuyến đường Hòa Lạc- Hòa Bình. Phối hợp với Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện rà soát, đánh giá chi tiết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phần diện tích đất đã được đề bù, giải phóng mặt bằng của toàn bộ các hộ gia đình dọc hai bên tuyến đường, báo cáo bằng văn bản gửi các Phòng Kinh tế - hạ tầng, TN&MT, NN&PTNT, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư trước ngày 15/11 để quản lý. Xây dựng kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể trong việc quản lý cọc giải phóng mặt bằng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, kịp thời phát hiện,ngăn chặn không để tình trạng các tổ chức, cá nhân trên địa bàn vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông, tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng nhà cửa, lều quán trái phép trong phạm vi giới hạn của cọc GPMB dọc hai bên tuyến đường Hòa Lạc- Hòa Bình.

Đối với các trường hợp đã tự ý xây dựng trái phép trong phạm vi cọc giải phóng mặt bằng và đã được đền bù giải phóng mặt bằng , yêu cầu, các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ trả lại nguyên trạng ban đầu và có biện pháp xử lý theo quy định. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng nhà cửa, lều quán trái phép trong phạm vi giới hạn cọc giải phóng mặt bằng và vi phạm hành lang giao thông dọc 2 bên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình. Đảng ủy, HĐND các xã, thị trấn coi việc quản lý GPMB và hoạt động xây dựng dọc 2 bên tuyến đường Hòa Lạc- Hòa Bình là nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn không vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông, không tự ý san lấp mặt bằng, không xây dựng lều quán trái phép trong phạm vi giới hạn của cọc giải phóng mặt bằng dọc 2 bên tuyến đường Hòa Lạc- Hòa Bình. MTTQ và các tổ chức đoàn thể vận động hội viên, đoàn viên cơ sở gương mẫu chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.


Một khu đất vừa được tôn cao ngang mặt đường Hòa Lạc- Hòa Bình

Bí thư Đảng ủy xã Yên Quang Lý Bình Thạch cho biết: Đường Hòa Lạc- Hòa Bình qua địa bàn xã Yên Quang dài khoảng 6 km, đi qua các xóm: Trung Mường 1, 2, xóm Rợn và Mùn 5. Từ khi tuyến đường được đưa vào sử dụng đã xuất hiện tình trạng san đất, xây dựng dọc tuyến đường. Theo chỉ đạo của tỉnh và huyện, xã đang triển khai công tác tuyên truyền người dân không tự ý san gạt, xây dựng, thực hiện rà soát phạm vi quy hoạch 2 bên đường để tổ chức quản lý. Trên địa bàn xã đã giải phóng mặt bằng một phần theo quy hoạch của đường cao tốc từ nhà đầu tư trước, hiện người dân đang tận dụng trồng hoa màu. Xã đã tổ chức ký cam kết đối với các hộ dân trả lại đất khi Nhà nước trưng dụng sau này. Xã đang rà soát các hoạt động xây dựng, san hạ đất, kiên quyết đình trì vi phạm mốc giải phóng mặt bằng theo quy hoạch. Tuy nhiên, việc quản lý hoạt động xây dựng rất khó khăn vì từ trước tới nay, khi xây dựng nhà ở nông thôn, người dân chưa quen làm các thủ tục xây dựng, thường xây nhà chỉ báo với chính quyền chứ không phải xin phép. Mặt khác nhu cầu tách hộ, chuyển đổi đất, tách thửa của người dân rất lớn, trong khi đó dự thảo của cơ quan tài nguyên không cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã được cấp. Xã cũng mong muốn các dự án đầu tư trên địa bàn sớm triển khai để thúc đẩy KT-XH địa phương. 

LC


Xử lý vi phạm lấn chiếm hành lang đường Hòa Lạc- Hòa Bình

Trước tình trạng người dân tự ý đào phá kết cấu công trình, xâm phạm đất đường bộ trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình, ngày 5/11/2018, Bộ GTVT ban hành Văn bản số 12517/BGTVT-KCHT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan hỗ trợ nhà đầu tư là Công ty TNHH BOT QL 6- Hòa Lạc- Hòa Bình trong công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ; xử lý các hành vi vi phạm lấn chiếm hành lang đường Hòa Lạc- Hòa Bình; đồng thời tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định của pháp luật bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ như: Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ, Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 3/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP; Thông tư số 50/TT-BGTVT ngày 23/5/2015 của Bộ GTVT về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP. Công văn yêu cầu Nhà đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; đồng thời phải có biện pháp bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và HLATGTĐB theo quy định; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, kiểm tra thường xuyên, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm lấn chiếm (HLATĐB) để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Bộ GTVT giao Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông chỉ đạo nhà đầu tư và đơn vị tư vấn rà soát, khôi phục lại toàn bộ hệ thống mốc lộ giới, cọc giải phóng mặt bằng, phạm vi giới hạn đất của đường bộ và HLATGTĐB đã được Bộ GTVT phê duyệt đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1393/QĐ-BGTVT ngày 16/4/2014 để bàn giao cho nhà đầu tư theo quy định.


Các tin khác


Bạo lực gia đình - vấn đề nhức nhối của xã hội

(HBĐT) - Từ ngày 1/7/2008, Luật phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) có hiệu lực, là công cụ pháp luật để xử lý những hành vi BLGĐ, bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân, duy trì sự ổn định của gia đình và xã hội. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng BLGĐ vẫn diễn ra thường xuyên, trở thành vấn đề nhức nhối tại tỉnh ta. BLGĐ gây nên những tổn hại nghiêm trọng đối với cá nhân và ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội.

Chung tay hỗ trợ gia đình liệt sỹ

(HBĐT) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau của bao gia đình liệt sỹ và cũng là niềm đau đáu của cả dân tộc Việt Nam vẫn còn đó. Theo thống kê, toàn quốc hiện còn khoảng 200 nghìn liệt sỹ chưa tìm được hài cốt và khoảng 300 nghìn mộ liệt sỹ đã quy tập nhưng chưa có tên. Riêng với tỉnh Hòa Bình, qua 2 cuộc kháng chiến có khoảng 5.800 liệt sỹ, nhưng đến nay mới có gần 1.200 liệt sỹ đã tìm thấy mộ, còn lại là các phần mộ chưa xác định được danh tính hoặc chưa tìm thấy để quy tập về nghĩa trang. Cần thêm nữa những tấm lòng nhiệt huyết để tri ân liệt sỹ, gia đình liệt sỹ.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã - cần sự tập trung cao độ

(HBĐT) - Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương đúng để thực hiện mục tiêu hợp lý các đơn vị hành chính, phù hợp với xu thế phát triển KT-XH của tỉnh. Một mặt, góp phần đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện không dễ dàng bởi những vấn đề phát sinh như: dôi dư cán bộ, thừa - thiếu cơ sở vật chất, chất lượng công vụ, chế độ, chính sách cho người dân vùng khó khăn… Để thực hiện thành công cần có quyết tâm chính trị, tinh thần, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Nâng cao hiệu quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý

(HBĐT) - Tại Hội nghị giao ban chuyên đề thực trạng, giải pháp "Nâng cao hiệu quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý” được tổ chức vào trung tuần tháng 6 vừa qua, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Phải làm thật tốt công tác phối hợp để việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân phải hướng đến mục tiêu thực chất và hiệu quả, tập trung nâng cao chất lượng kết nạp đảng và đảng viên, kiên quyết sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

Việc làm cho lao động mất đất: Làm gì để người nông dân không bị bỏ rơi

(HBĐTT) - Theo thống kê, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 200 dự án đầu tư, thu hồi hàng nghìn ha đất, chủ yếu là đất nông nghiệp, đất rừng. Ngoài ra, toàn tỉnh đang triển khai 8 dự án về khu đô thị mới có thu hồi đất của nông dân. Trong đó, huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình là những địa phương nông dân bị thu hồi đất sản xuất nhiều nhất. Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa là một tất yếu nhằm thúc đẩy KT-XH phát triển. Tuy nhiên, mặt trái của quá trình đô thị hóa là những người nông dân mất đất, mất nghề. Làm gì để những người nông dân không bị bỏ lại phía sau là trăn trở của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

Không để cầu dân sinh trở thành hiểm họa

(HBĐT) - Theo thống kê của Sở GTVT, trên địa bàn tỉnh hiện có 347 cây cầu dân sinh, trong đó có 65 cầu treo, còn lại chủ yếu là cầu bê tông cốt thép. Hệ thống này được phân bố rải rác trên những địa hình đồi núi cao, bị chia cắt phức tạp, đan xen với mạng lưới đường giao thông nông thôn, hiện có nhu cầu đầu tư rất lớn do xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Giữ vai trò trọnag yếu trong kết nối giao thông tại các địa bàn còn nhiều khó khăn, những cây cầu dân sinh lâu nay luôn là lựa chọn không thể thay thế nhưng cũng chính vì vậy, khi đã xuống cấp nghiêm trọng mà chưa có điều kiện sửa chữa, chúng thực sự trở thành những hiểm họa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục