(HBĐT) - Tiến độ giải ngân nguồn vốn NSNN những năm qua của tỉnh luôn ở mức trung bình thấp của cả nước. Tại hội nghị đánh giá thực trạng, bàn giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: "Cần thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu tư xây dựng cơ bản. Làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Khắc phục tình trạng có tiền không tiêu được, không nhân nhượng dự án chậm tiến độ, nghiên cứu cơ chế bố trí vốn ưu tiên cho những công trình, dự án trọng điểm, tạo sức lan tỏa, thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI”.Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ giải ngân dự án hồ Cánh Tạng (Lạc Sơn).

Chỉ rõ nguyên nhân chậm giải ngân

Theo báo cáo của UBND tỉnh, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. Bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư đạt chưa cao, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Đến ngày 30/6/2019, số kế hoạch vốn đầu tư công giao từ năm 2016 - 2019 đã giải ngân đạt 64% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 34% dự toán Chính phủ giao và 26% kế hoạch HĐND tỉnh. Đến hết tháng 8/2019, tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân đạt 886 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao và 49% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tỷ lệ giải ngân của tỉnh thấp hơn mức bình quân chung của cả nước khoảng 5%. So với cùng kỳ năm 2018, tỷ lệ giải ngân thấp hơn 11% so với kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh đạt tỷ lệ thấp hơn 19%, vốn ngân sách T.Ư giải ngân thấp hơn 10%. So với tỷ lệ giải ngân chung của cả nước thấp hơn 1,39%.

UBND tỉnh đã rà soát, phân tích nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư do: Nguồn vốn chưa đáp ứng nhu cầu vốn của các dự án theo tổng mức đầu tư và tiến độ đã được phê duyệt. Khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công không bảo đảm theo dự kiến ban đầu. Nhiều công trình, dự án đã được phê duyệt vào danh mục kế hoạch trung hạn nhưng không được bố trí vốn. Có khoảng 32 dự án do không đủ vốn đã thực hiện giãn, hoãn tiến độ đến điểm dừng kỹ thuật. Trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, có một số dự án quan trọng phát sinh cần được bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn. Theo đó, phải điều chỉnh kế hoạch nhiều lần.

Chất lượng công tác lập quy hoạch, khảo sát, tính toán, lập hồ sơ thiết kế dự toán dự án đầu tư còn thấp. Nguồn vốn đầu tư công từ thu sử dụng đất, sổ xố kiến thiết không bảo đảm kế hoạch giao, làm ảnh hưởng đến khả năng cân đối, bố trí kế hoạch vốn, vì vậy, cuối năm phải hủy dự toán. Bên cạnh đó, trách nhiệm, năng lực của một số chủ đầu tư trong công tác quản lý dự án đầu tư, quản lý sử dụng vốn đầu tư chưa cao, còn nhiều đơn vị tư vấn, nhà thầu xây lắp có năng lực yếu. Các dự án điều chỉnh, bổ sung hạng mục đầu tư do quá trình khảo sát, lập dự án chưa phù hợp, gây khó khăn việc cân đối, bố trí vốn thực hiện. Các dự án mới khởi công chậm. Các thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, công tác GPMB còn gặp nhiều vướng mắc (đường 435). Một số dự án chưa chủ động hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán.

Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân cần khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, giao kế hoạch vốn chậm và hay điều chỉnh. Bên cạnh đó phải đẩy nhanh tiến độ GPMB để triển khai thi công xây lắp. Việc lập kế hoạch, phân bổ vốn đầu tư phải căn cứ vào quy hoạch, chiến lược phát triển KT-XH của tỉnh. Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB, phân cấp mạnh gắn với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và chủ đầu tư, đặc biệt phải khắc phục tình trạng thanh toán vốn vào dịp cuối năm, đi đôi với tăng cường kiểm tra chất lượng các dự án để bảo đảm công trình, dự án sớm đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.


Sở GTVT đang chỉ đạo nhà thầu thi công Dự án đường kết nối đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 12 đi quốc lộ 1, phấn đấu hoàn thành vào năm 2020.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 theo Nghị quyết số 94, ngày 29/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, chỉ đạo các cấp, ngành, huyện, thành phố, chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư công. Thực hiện rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác chuẩn bị đầu tư. Tăng cường rà soát để bảo đảm các chương trình, dự án bố trí trong kế hoạch trung hạn và hàng năm phải có đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định. Quản lý, kiểm soát tốt việc sử dụng nguồn vốn dự phòng, bảo đảm chỉ sử dụng cho các mục tiêu cần thiết, cấp bách theo quy định. Thực hiện nghiêm nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công hàng năm; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng điều chỉnh để thúc đẩy giải ngân, thực hiện có hiệu quả vốn đầu tư. Kiểm soát chất lượng các đơn vị tư vấn, giám sát, xây lắp và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị không đủ năng lực. Tập trung xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

Tại cuộc họp đánh giá thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công mới đây, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc chậm giải ngân vốn đầu tư công ảnh hưởng lớn tới tăng trưởng kinh tế. Cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Năm 2019, phải có thái độ xử lý dứt khoát đối với tổ chức, cá nhân chậm giải ngân, sử dụng vốn đầu tư công không hiệu quả làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống lợi ích nhóm trong đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ GPMB, minh bạch trong thực hiện quy trình đấu giá quyền sử dụng đất. Rà soát, quản lý chặt chẽ quy hoạch ngành, lĩnh vực đồng bộ để triển khai các dự án đầu tư đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh thu hút đầu tư các nguồn vốn ngoài ngân sách để phát triển kết cấu hạ tầng. Đồng thời Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các ngành nghiên cứu xây dựng cơ chế chỉ bố trí vốn theo hướng không bố trí vốn tạm ứng cho nhà thầu trong khi chưa giải quyết được mặt bằng, ưu tiên bố trí vốn cho những công trình, dự án trọng điểm, tạo sức lan tỏa, thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

  

Bố trí vốn thực hiện dứt điểm dự án đường 438B

Bùi Văn Trường

Phó Bí thư TT Huyện ủy Lạc Thủy

Dự án cải tạo, nâng cấp đường 438B dài 24,2 km, đi qua các xã: Khoan Dụ, Liên Hòa, An Lạc, An Bình (Lạc Thủy) được khởi công từ năm 2016 với thời gian thực hiện hợp đồng 42 tháng. Thế nhưng, do khó khăn về nguồn vốn dự án, nằm trong diện cắt giảm, phải thi công đến điểm dừng kỹ thuật, hiện mới hoàn thành phần thi công hệ thống thoát nước ngang trên trục đường. Hiện tại, đường xuống cấp nghiêm trọng, gây trở ngại cho đi lại, giao thương kinh tế, dân sinh. Trước đây, đi từ huyện đến các xã khoảng 30 phút nay thời gian tăng lên gấp đôi. Đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm bố trí vốn để thực hiện dứt điểm dự án để bảo đảm hiệu quả đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng huyện trở thành huyện NTM vào năm 2020.

 

Thực hiện nghiêm các quy định về đầu tư xây dựng

Phạm Tiến Dũng

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Nguyên nhân dẫn đến giải ngân vốn đầu tư công chậm có thể thấy do xây dựng kế hoạch vốn chưa sát, trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng phức tạp, rườm rà, mất nhiều thời gian. Từ đó dẫn đến nợ đọng trong xây dựng cơ bản, nguồn vốn không phát huy được hiệu quả. Rõ ràng đây là cơ chế phối hợp chưa tốt. Thông qua thanh tra phát hiện nhiều sai phạm trong đầu tư xây dựng. Một dự án đầu tư xây dựng có rất nhiều cơ quan thẩm định, triển khai nhưng tại sao vẫn sai sót? Để khắc phục tiến độ giải ngân chậm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư NSNN, cần tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan, nâng cao chất lượng lập kế hoạch, bố trí vốn, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về đầu tư xây dựng. Cơ quan thanh tra đang thực hiện các quy định của pháp luật trong thanh tra hoạt động đầu tư xây dựng. Theo đó, yêu cầu thi công lại những công trình sai phạm về kết cấu công trình.

  

Lê Chung


Các tin khác


Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh

(HBĐT) - Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt, giúp đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên và cấp ủy giao. Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Xuất phát từ vai trò quan trọng đó, năm 2016, BTV Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đã ban hành Đề án số 03 về nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt cấp ủy và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Sau 5 năm, đề án đã tạo nên những chuyển biến đáng ghi nhận.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025

(HBĐT) - Sáng 22/9, tại Cung văn hóa tỉnh đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, giai đoạn 2020-2025.Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, UV BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) T.Ư. Tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ; Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh;lãnh đạo các huyện, thành phố và 396 đại biểu ưu tú, điển hình tiên tiến xuất sắc được bầu chọn từ cơ sở.

Quyết liệt ngăn chặn làn sóng Covid-19 thứ 2

(HBĐT) - Trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19 thứ nhất, từ tháng 1 - 7/2020, Hòa Bình đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, được xếp vào nhóm các địa phương có nguy cơ thấp. Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại (tạm gọi làn sóng Covid-19 thứ 2) với tâm dịch là Đà Nẵng, Quảng Nam và đã lây lan tới nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV tỉnh (gọi tắt là BCĐ nCoV) xác định rõ: Hòa Bình cũng nằm trong nhóm nguy cơ cao. Theo đó, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai quyết liệt.

  Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết kiến nghị của Nhân dân 

(HBĐT) - Thực hiện "Năm dân vận chính quyền 2019”, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ, nghiêm túc. Qua đó, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở thông qua tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; xây dựng hình ảnh người cán bộ "trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với Nhân dân”; tạo sự đồng thuận thúc đẩy phát triển KT-XH.

Ngăn chặn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp

(HBĐT) - Tỉnh có diện tích đất lâm nghiệp trên 298.000 ha, chiếm 64% tổng diện tích tự nhiên. Tỷ lệ độ che phủ rừng ổn định 51,5%. Bên cạnh những lợi ích rừng mang lại, người dân được hưởng lợi từ hoạt động quản lý, bảo vệ rừng (BVR). Tuy nhiên, thời gian qua, đã có những hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của rừng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đơn vị chức năng đã lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Giữ bản sắc du lịch cộng đồng

(HBĐT) - Nhiều bản làng du lịch cộng đồng (DLCĐ) đang bị tác động bởi quá trình đô thị hóa; phong tục, tập quán có sự lai tạp; dịch vụ thương mại phát triển đan xen... Đây là những căn nguyên khiến DLCĐ đang dần mai một đi bản sắc vốn từng hấp dẫn du khách.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục