(HBĐT) - Sở TN&MT đã tích cực tham mưu giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh xây dựng, triển khai các giải pháp cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật, tạo hành lang pháp lý để tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn.

 

Năm 2016, Chi cục bảo vệ môi trường (BVMT) thực  hiện việc phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường (ÔNMT), gây ÔNMT nghiêm trọng; tham mưu cho Sở trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách các cơ sở gây ÔNMT, ÔNMT nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh năm 2015. Tổ chức đôn đốc các cơ sở, doanh nghiệp thực hiện quan trắc môi trường và nộp báo cáo kết quả quan trắc môi trường được 170 cơ sở, doanh nghiệp; báo cáo UBND tỉnh, Bộ TN&MT tình hình quản lý CTNH; đôn đốc các cơ sở doanh nghiệp đã được cấp sổ chủ nguồn thải CTNH và các đơn vị hành nghề quản lý chất thải nguy hại thực hiện báo cáo tình hình quản lý, phát sinh CTNH năm 2016. Hướng dẫn, xem xét, thẩm định và trình Sở cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) cho 11 đơn vị, trong đó cấp lần đầu cho 8 cơ sở, doanh nghiệp, cấp lại cho 3 cơ sở, doanh nghiệp; thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký chủ nguồn CTNH cho 13 đơn vị. Phối hợp với Phòng TN&MT các huyện, thành phố rà soát danh sách cơ sở, doanh nghiệp thuộc đối tượng thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp năm 2016. Thông báo nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp các đơn vị thuộc đối tượng nộp phí cố định năm 2016. Dự kiến năm 2016 thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp là 650 triệu đồng. Đồng thời phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ: Báo cáo quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Hòa Bình năm 2016; điều tra, khảo sát, quan trắc và phân tích chất lượng môi trường tại các cơ sở khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Lương Sơn.

Lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng tham gia thu gom rác thải hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6.

Bên c?nh đó, Sở đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường cho 23 dự án đầu tư, trong đó có 13/23 dự án đã có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành các công trình, biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành cho 4 dự án. Hướng dẫn lập đề án BVMT chi tiết cho 5 đơn vị, trong đó, 4/5 đơn vị đã có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. Theo dõi, đôn đốc và giám sát việc thực hiện quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt đề án cải tạo, phục hồi môi trường đối với các dự án. Hướng dẫn lập kế hoạch BVMT cho 10 cơ sở và hướng dẫn lập kế hoạch BVMT đơn giản cho 3 cơ sở. Triển khai và báo cáo kết quả thực hiện các nội dung cụ thể theo chương trình, kế hoạch của Bộ TN&MT, UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn về BVMT. Với các giải pháp cụ thể trên đã góp phần đưa hoạt động quản lý BVMT đi vào nề nếp. Giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm do hoạt động sản xuất - kinh doanh gây ra, đồng thời tạo nguồn thu để chi trả cho các hoạt động BVMT.

Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về BVMT được chú trọng. Sở đã tiến hành 13 cuộc kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về TN-MT đối với 34 tổ chức, cá nhân đóng trên địa tỉnh. Sở đã phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra và xử lý việc gây ôNMT tại Công ty cổ phần mía đường Hòa Bình, Nhà máy chế biến tinh bột sắn Tân Hiếu Hưng (huyện Lạc Sơn); kiểm tra và xử lý hoạt động khai thác đất, đá tại khu vực xã Hòa Sơn (Lương Sơn) theo phản ánh của Báo Thương hiệu và Công luận. Phối hợp kiểm tra công tác BVMT đối với 30 tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 10 tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi; 2 Nhà máy sản xuất giấy, 2 Nhà máy chế biến nông, lâm sản; 18 đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản, 2 tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực khác. Chỉ đạo xử lý kịp thời việc gây ÔNMT tại một số trang trại chăn nuôi lợn tại xã Cư Yên, huyện Lương Sơn; tại sông Bưởi, huyện Lạc Sơn; hoạt động khai thác đất, đá tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn; vụ việc gây ÔNMT tại Nhà máy sản xuất quặng đồng An Phú tại xã Yên Thượng (Cao Phong) theo phản ánh của nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng. Đến nay, tình hình đã ổn định, việc khắc phục hậu quả của các đối tượng vi phạm đã được thực hiện. 

Mặc dù vậy, sau 2 năm triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường nam 2014  còn một số vướng mắc: Nhận thức về công tác BVMT của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân về bảo vệ môi trường chưa đầy đủ. Một số cơ sở, doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm túc Luật BVMT; trì trệ trong việc lập, nộp tờ khai phí BVMT; chưa tiến hành lập thủ tục xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; chưa lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH và báo cáo tình hình quản lý CTNH định kỳ theo quy định. ý thức về BVMT vẫn chưa thành thói quen, nếp sống của nhân dân. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT của một số nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thấp, chưa chủ động, tự giác thực hiện, phần lớn vẫn chạy theo lợi nhuận, coi nhẹ trách nhiệm BVMT... Sở TN&MT đang tham mưu, kiến nghị các giải pháp để giải quyết khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả QLNN về môi trường.

 

                                                                                                 L.C

 

Các tin khác


Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Ngày 22/3, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ, nghiệp vụ ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội và hoạt động tài chính toàn diện cho 50 lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN 18 tỉnh khu vực phía Bắc.

Hội thảo về Dự báo, cảnh báo dựa trên tác động thực tiễn

(HBĐT) - Hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới, sáng 22/3, tại Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) tỉnh, Tổng cục KTTV phối hợp Trung tâm Phòng, chống thiên tai châu Á (ADPC) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề Dự báo, cảnh báo dựa trên tác động "Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau".

Nhiều khó khăn trên hành trình chuyển đổi số ở huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Mặc dù là một trong những huyện đầu tiên của tỉnh tự bố trí nguồn vốn ngân sách huyện đầu tư hoàn thiện hệ thống "Phòng họp trực tuyến” đến tất cả các xã, thị trấn, cũng là huyện đầu tiên trong tỉnh triển khai việc khám, chữa bệnh (KCB) bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử tích hợp thẻ BHYT ở các cơ sở y tế đăng ký KCB BHYT, tuy nhiên, huyện Đà Bắc đang đứng trước nhiều khó khăn trên hành trình chuyển đổi số (CĐS) theo mục tiêu Đề án 06/CP.

Phát động chương trình trồng rừng hưởng ứng ngày Quốc tế về rừng 21/3

(HBĐT) - Ngày 21/3, tại xã Vũ Bình (Lạc Sơn), Hợp phần Quản lý rừng bền vững thuộc Dự án Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ NN&PTNT, Tỉnh Đoàn Hòa Bình, Sở NN&PTNT tổ chức lễ phát động chương trình trồng rừng nhân kỷ niệm ngày Quốc tế về rừng 21/3.

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với huyện Lương Sơn về hoạt động của các mỏ khai thác đá

(HBĐT) - Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác vừa làm việc với huyện Lương Sơn về đề nghị nâng công suất hoạt động các mỏ khai thác đá và một số nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

Thủ đoạn lợi dụng ChatGPT để lan truyền tin sai sự thật

Là một phần mềm thảo luận trực tuyến mới đi vào hoạt động nhưng ChatGPT lập tức thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng. Lợi dụng điều này, một số đối tượng chống phá, phản động đã khai thác những hạn chế của ChatGPT để biến thành phương tiện lan truyền thông tin sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, chống phá chế độ. Ðây là một thủ đoạn mới cần kịp thời nhận diện, ngăn chặn, góp phần bảo đảm sự lành mạnh trên môi trường mạng và giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục