Sau 20 năm đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trong quá trình phát triển đất nước, khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế xã hội của nước ta, góp phần tạo chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá; tạo ra những công nghệ đổi mới trong các ngành công nghiệp.

 

Cùng với giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ (KHCN) được xác định là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế xã hội, là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. CNH, HĐH đất nước phải bằng và dựa vào KHCN. KHCN đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp trong nền kinh tế.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng trong bài phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngành KHCN mới đây cũng cho rằng, bước sang năm 2010, nhiệm vụ đặt ra cho các nhà khoa học VN là rất nặng nề, trong đó yêu cầu đội ngũ khoa học nước nhà phải có những nỗ lực to lớn. Đó là KHCN cần phải làm tốt khả năng dự báo tình hình sự phát triển khoa học trong nước và quốc tế. Từ đó, cùng với khoa học xã hội nhân văn nghiên cứu tìm giải pháp, giải quyết những thách thức của đất nước.

Ngành KHCN cần đẩy mạnh và phát triển thị trường công nghệ để từ nghiên cứu cơ bản chuyển giao nhanh sang doanh nghiệp tạo ra sản phẩm phục vụ đời sống xã hội. Chính phủ sẵn sàng cùng với ngành KHCN tháo gỡ vướng mắc về cơ chế để phát triển KHCN, đặc biệt là những khó khăn khi đưa sản phẩm ra thị trường. Trong định hướng phát triển ngành KHCN trong thời gian tới, Bộ KHCN cũng đề ra nhiều mục tiêu cụ thể.

Thúc đẩy liên kết “ba nhà”

Mối liên kết ba nhà này bao gồm Nhà nước - Nhà Doanh nghiệp - Nhà khoa học. Trong mối liên kết này, Nhà doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, chủ động đầu tư nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đứng bên cạnh doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ là các thể chế tài chính với các cơ chế thích hợp để có hỗ trợ về vốn cho doanh nghiệp. Nhà nước xây dựng môi trường pháp lý, môi trường về thông tin, tài trợ để khuyến khích liên kết giữa các tổ chức KHCN (viện, trường) với các doanh nghiệp và người sản xuất.

Các tập đoàn các tổng công ty nhà nước phải đóng vai trò là lực lượng chủ  và tiên phong trong việc đầu tư cho đào tạo, nghiên cứu làm chủ những công nghệ chiến lược và công nghệ mũi nhọn để sản xuất sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao  theo định hướng xuất khẩu.

Các doanh nghiệp chủ động đưa ra các yêu cầu về đổi mới công nghệ và kết hợp với các nhà khoa học để tập trung nghiên cứu đáp ứng nhu cầu của sản xuất, của doanh nghiệp, các hoạt động nghiên cứu của tổ chức KHCN phải hướng theo nhu cầu của khách hàng.

Xây dựng tiềm lực KHCN quốc gia

Hợp tác ký kết tại chợ thiết bị công nghệ.

Bộ KHCN xác định, nhanh chóng xây dựng cơ ở hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng đựơc nhu cầu nghiên cứu  phát triển và tạo ra công nghệ mới trong giai đoạn tới: Xây dựng các chương trình quốc gia về tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho nghiên cứu - triển khai một cách tương đối đồng bộ từ các viện, các trường đại học đến các đơn vị nghiên cứu triển khai ở các địa phương, các doanh nghiệp. Chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp thành lập và xây dựng các tổ chức KHCN, phát triển doanh nghiệp KHCN.

Bên cạnh đó, Bộ chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực KHCN: nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở các cơ sở đào tạo bậc đại học. Đồng thời đa dạng hoá các hình thức đào tạo lại, trong đó ưu tiên thực hiện giải pháp đào tạo theo êkíp trong nghiên cứu khoa học.

Ngoài ra, đổi mới cơ chế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của nhà nước cho KHCN nói chung cũng như vốn đầu tư phát triển cho KHCN nói riêng để sao cho vốn đầu tư phát triển KHCN được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Hàng năm Bộ KHCN sẽ dành một phần thích đáng kinh phí đầu tư phát triển để có thể trực tiếp hỗ trợ các bộ, ngành và địa phương tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị , đáp ứng nhiệm vụ đột xuất của nền kinh tế và yêu cầu của Chính phủ.

Xã hội hoá hoạt động KHCN và đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Bộ KHCN xác định xã hội hoá KHCN là bước quan trọng trong việc phát triển KHCN. Do đó, xây dựng và thực thi các cơ chế chính sách huy động được nhiều nguồn lực tham gia vào các hoạt động KHCN.

Trong đó lưu ý là các chính sách về hỗ trợ tài chính, về ưu đãi tín dụng, ưu đãi về thuế và điều kiện khác cho các doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và đổi mới công nghệ chính sách về khuyến khích phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, khơi dậy sức sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân.

Bộ cũng sẽ tạo mọi điều kiện để các thành phần kinh tế thành lập các tổ chức KHCN, huy động các doanh nghiệp trích lợi nhuận trước thuế đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Đối với việc hợp tác KHCN trong giai đoạn tới không chỉ là để tranh thủ hỗ trợ về chuyên gia, về đào tạo cán bộ, về tài chính của thế giới phục vụ cho sự phát triển KHCN trong nước mà cần chú trọng hơn tới việc hợp tác nghiên cứu các vấn đề cùng quan tâm, hợp tác mua bán trao đổi công nghệ, hợp tác đầu tư phát triển các tổ chức, các doanh nghiệp KHCN.

Bộ sẽ xây dựng các chính sách thu hút các nhà khoa học nước ngoài, đặc biệt là người VN ở nước ngoài đến làm việc tại các tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập và đưa vào hoạt động các tổ chức KHCN có vốn nước ngoài ở VN, từng bước đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực KHCN.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng: Mục tiêu đặt ra đến năm 2020, nước ta phải cơ bản đứng vào nước công nghiệp phát triển ở mức trung bình tiên tiến, do đó ngành KHCN cần tập trung giải quyết một số những vấn đề để tạo sự chuyển biến ngay từ bây giờ. KHCN cần đổi mới và hoàn chỉnh các chính sách và cơ chế quản lý phục vụ phát triển KHCN.

Để KHCN mang lại nhanh giá trị, hiệu quả kinh tế cho đất nước thì KHCN cần phải đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tạo ra những sản phẩm thiết thực đáp ứng nhu cầu xã hội. Các chương trình KHCN trọng điểm quốc gia phải nhanh chóng được triển khai để đưa vào cuộc sống, từng bước giải quyết những khó khăn trong thực tế.

Bên cạnh đó ngành KHCN cần tập trung thúc đẩy các hoạt động hình thành và phát triển các doanh nghiệp KHCN, hợp tác quốc tế, nhất là trong lĩnh vực ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học của thế giới, tôn vinh các nhà khoa học có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển KHCN.

 

                                                                                Theo BLĐ

Các tin khác


Mưa to kéo dài gây thiệt hại nặng nề về người, sản xuất và tài sản

(HBĐT) - Do ảnh hưởng rãnh áp thấp, từ ngày 21 - 24/5, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa lớn nhất đạt 348,4 mm tại xã An Bình (Lạc Thủy). Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh, mưa lớn đã gây thiệt hại trên địa bàn 8/10 huyện, thành phố là Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy, Lạc Sơn và TP Hòa Bình.

Hội thảo “Khu công nghiệp Lương Sơn hướng đến phát triển năng lượng điện mặt trời mái nhà, góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường”

(HBĐT) - Ngày 24/5, tại huyện Lương Sơn, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh, Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng thông minh Đức Anh (Đức Anh Energy) và Công ty CP bất động sản An Thịnh Hoà Bình đồng chủ trì hội thảo "KCN Lương Sơn hướng đến phát triển năng lượng điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), góp phần giảm thải, bảo vệ môi trường (BVMT). Tham gia tại hội thảo có đại diện các đơn vị Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam, Điện lực huyện Lương Sơn, các đối tác trong và ngoài nước cùng đại diện 17 doanh nghiệp KCN huyện Lương Sơn.

“Siết” nợ thuế doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản

(HBĐT) - Thời gian qua, việc chấp hành quy định pháp luật của các doanh nghiệp (DN) có hoạt động khai thác khoáng sản (KTKS) còn hạn chế, phần lớn các DN lỗ nhiều năm, trong khi đó vẫn hoạt động khá rầm rộ, nợ thuế cao. Cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý thuế trong lĩnh vực KTKS.

Mưa lớn gây thiệt hại ở một số địa phương

(HBĐT) - Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, thời tiết khu vực tỉnh Hòa Bình từ ngày 21/5 đến 15h ngày 23/5 có mưa vừa, mưa to tại các địa phương, lượng mưa lớn nhất đạt 249,8 mm (tại xã Độc Lập, TP Hòa Bình). Mưa kéo dài đã gây thiệt hại trên địa bàn các huyện Tân Lạc, Lương Sơn và TP Hòa Bình.

Huy động trên 17 nghìn ngày công làm thuỷ lợi đợt 1

(HBĐT) - Thực hiện chiến dịch toàn dân làm giao thông nông thôn, thuỷ lợi nội đồng đợt I năm 2022, huyện Lạc Thuỷ đã tổ chức phát động chiến dịch toàn dân làm giao thông nông thôn, thuỷ lợi nội đồng trên địa bàn toàn huyện trong tháng 4.

Huyện Lương Sơn: Uớc thiệt hại khoảng 200 triệu đồng do mưa lũ

(HBĐT) - Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Lương Sơn, từ ngày 20/5 đến 13 giờ ngày 23/5, mưa lũ đã gây thiệt hại về nhà ở, hoa màu của một số hộ dân trên địa bàn huyện. Ước tổng thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục