(HBĐT) - Năm 2011, khi bắt tay vào xây dựng NTM, xã Nà Phòn (cũ), huyện Mai Châu mới đạt 3 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo là 25,5%, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 10 triệu đồng/người/năm. Từ nhận thức xây dựng NTM là làm cho chính mình đã tạo ý thức và sự đồng thuận cao trong nhân dân. Người dân với vai trò chủ thể cùng Đảng bộ, chính quyền chung sức xây dựng NTM, đến hết năm 2019, xã đã đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân đầu người là 32,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,6%. Xã không còn hộ thiếu đói, không còn nhà tạm, nhà ở dột nát.


Hệ thống đường giao thông nông thôn xã Nà Phòn (Mai Châu) được đầu tư xây dựng đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân. 

Theo thống kê, trong 9 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Nà Phòn huy động nguồn lực 71.837 triệu đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 18.630 triệu đồng. Từ các nguồn vốn, xã đầu tư xây dựng hạ tầng KT-XH và phát triển sản xuất, đáng kể là thực hiện tiêu chí giao thông. Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã dành trên 24 tỷ đồng triển khai thực hiện các nội dung tiêu chí. Nhờ đó, hệ thống đường liên thôn, liên xã được xây dựng, cải tạo, nhiều tuyến đường được bê tông hóa, tạo nên hệ thống giao thông thuận lợi và phát triển nhanh so với các xã trong huyện, đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển KT-XH trên địa bàn.

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập là nhiệm vụ trọng tâm, từ các nguồn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình NTM, dự án Ngân hàng Thế giới và ngân sách huyện, kinh tế của xã có những chuyển biến tích cực. Nhờ áp dụng các tiến bộ KHKT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nắm bắt thị trường, thu nhập của người dân trong xã ngày càng được nâng lên. Xã tiếp tục mở rộng hỗ trợ xây dựng và phát triển các mô hình có hiệu quả để nhân rộng như sản xuất rau an toàn, cải tạo, phát triển chăn nuôi, phát triển du lịch cộng đồng...

Đồng chí Lò Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Nà Phòn cho biết: Sau khi nhập xã Nà Mèo vào xã Nà Phòn, nhân dân trong xã rất phấn khởi. Xã Nà Phòn mới đang tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức, các tổ chức đoàn thể và chỉ đạo nhân dân sản xuất vụ chiêm xuân; phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Xã xác định rõ xây dựng NTM không chỉ là xây dựng cơ sở hạ tầng mà còn phải tạo được sự chuyển biến trong tư duy, nhận thức, tập quán sản xuất, nếp sống sinh hoạt của mỗi gia đình theo hướng văn minh nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Thành công trong xây dựng NTM của xã là có sự thống nhất, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân, lấy xóm làm địa bàn, lấy nhân dân làm chủ thể xây dựng NTM. Cấp ủy Đảng, chính quyền đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thụ động trong triển khai thực hiện. Việc xây dựng NTM được tiến hành công khai, dân chủ, có sự bàn bạc, thống nhất trong nhân dân. Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đồng bộ từ xã đến xóm, xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể.

Để làm tốt hơn nữa công tác xây dựng NTM trong thời gian tới, xã tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí; tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng KT-XH nông thôn, phát triển sản xuất. Phát triển nông thôn theo quy hoạch, gắn nông nghiệp với phát triển dịch vụ, du lịch, thương mại; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa; xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp; nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, sát dân, gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân.


Hải Linh

Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục