(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 16/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) về phổ biến, tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Báo Hòa Bình và UBKT Tỉnh ủy đã phối hợp xây dựng quy chế, kế hoạch tuyên truyền nhiệm vụ KTGS và kỷ luật Đảng năm 2021.

Từ đó, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, phóng viên tuyên truyền đậm nét về công tác KTGS của Đảng, đặc biệt chú trọng tuyên truyền nội dung các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, quyết định, quy chế, hướng dẫn của BCH T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT T.Ư, Tỉnh ủy, BTVTU, UBKT Tỉnh ủy liên quan đến công tác KTGS, kỷ luật Đảng. Tập trung tuyên truyền những kết quả cụ thể về công tác KTGS, kỷ luật Đảng của cấp ủy và UBKT các cấp hàng tháng; chú trọng phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền, ngành kiểm tra Đảng phát động và trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTGS. 

Đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm TT UBKT Tỉnh ủy cho biết: Báo Hoà Bình tập trung tuyên truyền toàn diện nhiệm vụ KTGS theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kết luận số 156-KL/TW, ngày 1/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư (khóa X) "Về tăng cường công tác KTGS của Đảng”; giải pháp thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư về xây dựng Đảng, công tác KTGS phục vụ nhiệm vụ của cấp mình. Báo Hòa Bình đã triển khai tuyên truyền các quy định, hướng dẫn quan trọng của T.Ư, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng như: Tuyên truyền những nội dung cốt lõi của Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của BCH T.Ư khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng; một số nội dung sửa đổi, bổ sung mới trong Quy định số 24-QĐ/TW; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của BCH T.Ư khóa XIII về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng; một số nội dung sửa đổi, bổ sung mới trong Quy định số 22-QĐ/TW; tuyên truyền hướng dẫn của UBKT T.Ư về những điều đảng viên không được làm… 

Năm 2021, Báo Hòa Bình đã đăng tải khoảng 600 lượt, tin, bài, ảnh, phóng sự về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng; chủ động phối hợp cấp ủy, UBKT các cấp duy trì chuyên mục tuyên truyền công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng trên cả 2 ấn phẩm báo in và Báo Hòa Bình điện tử. Tiếp tục duy trì chuyên mục hỏi đáp, có nhiều loạt tin, bài, tuyến bài, phóng sự nổi bật về công tác KTGS của các cấp ủy Đảng. Thông tin, công khai các kết luận, thông báo kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên… Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy duy trì chuyên mục "Sổ tay người giám sát” với nhiều tuyến bài nhận diện, cảnh báo những vấn đề thời sự về trách nhiệm nêu gương, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Các đồng chí lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy có tin, bài, tác phẩm về công tác KTGS trên Báo Hòa Bình, tuyên truyền, phổ biến những quy định mới về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng; tổng kết, đánh giá, phương phướng thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Các cấp ủy, UBKT các cấp như: Đảng bộ, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các huyện: Yên Thủy, Mai Châu, Đà Bắc, TP Hòa Bình, quân sự, công an đã phối hợp khá tốt với Báo Hòa Bình tuyên truyền hoạt động KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, đặc biệt là thông tin kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên… Nhiều tin, bài có chất lượng tốt, phản ánh chân thực ưu, khuyết điểm, những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm rút ra từ hoạt động thực tiễn của công tác KTGS của Đảng bộ tỉnh... thu hút được sự quan tâm của dư luận xã hội. Thông qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác KTGS của Đảng trong tình hình mới. Công tác KTGS của cấp ủy và UBKT các cấp ngày càng được thực hiện toàn diện, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả nâng lên rõ rệt, giúp các tổ chức Đảng, đảng viên giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

 L.C


Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - "Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát (KTGS) được nâng lên, đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục, xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành; kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, xử lý kịp thời các vi phạm. Nhờ đó có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm trong tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Huyện Mai Châu: Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Những năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) hai cấp huyện Mai Châu đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS), góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; tạo sự đoàn kết trong Đảng bộ, đồng thuận trong Nhân dân.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - HỎI: Đảng viên Nguyễn Văn A. vi phạm pháp luật bị truy tố và bị áp dụng biện pháp tạm giam thì thời hạn đình chỉ sinh hoạt Đảng theo quy định là bao nhiêu ngày?

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét trách nhiệm một số tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc tại Công ty Việt Á

Từ ngày 28 - 31/3/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 13. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh: Thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 9 đảng viên

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh (đã tiến hành các kỳ họp tháng 3/2021, đã xem xét, đề nghị và  kết luận một số nội dung sau:

Huyện Yên Thủy: Kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm trong thực hiện Điều lệ Đảng

(HBĐT) - "Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã Yên Trị đã tiến hành kiểm tra đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã thực hiện quy định của Huyện ủy về "dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong đảng bộ”, và nghị quyết của Đảng ủy xã về phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí ủy viên BTV, Uỷ viên BCH Đảng bộ xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục