(HBĐT) - Năm 2021, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu đã chủ trì, phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, tập trung vào thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.


Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Mai Châu bàn giải pháp triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2022.

Đồng chí Vì Thị Thuỳ Dung, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết: UBKT Huyện ủy đã chủ trì, phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy ban hành chương trình KTGS của cấp ủy; điều chỉnh chương trình KTGS của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo hướng rõ về nội dung, đối tượng, thời gian thực hiện; bổ sung chương trình KTGS năm 2021 theo chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy; hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ huyện xây dựng chương trình KTGS năm 2021 phù hợp lĩnh vực chuyên môn được giao, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, đã tham mưu giúp BTV Huyện ủy ban hành kế hoạch phát động và tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực kiểm tra Đảng của Đảng bộ huyện năm 2021; kế hoạch phổ biến, tuyên truyền về công tác KTGS nhiệm kỳ 2020 - 2025; quy định về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; quy định về chế độ báo cáo, theo dõi, KTGS việc thực hiện các kết luận kiểm toán, thanh tra, KTGS; kế hoạch khắc phục khuyết điểm theo Thông báo kết luận số 51-TB/UBKTTU, ngày 29/7/2021 của UBKT Tỉnh ủy về việc thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật Đảng đối với BTV Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Mai Châu; tham mưu việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các hướng dẫn về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng…

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy đã tích cực tham mưu giúp BTV Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành tốt các cuộc KTGS theo chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác KTGS của Đảng bộ được thực hiện khá toàn diện theo quy định; đối tượng KTGS được mở rộng, đi vào trọng tâm, trọng điểm, nhất là những vấn đề gây bức xúc dư luận, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm.

Năm 2021, UBKT Huyện ủy đã phối hợp giúp Huyện ủy kiểm tra được 9 tổ chức Đảng (TCĐ) và 7 đảng viên (ĐV); giám sát 10 TCĐ, 5 ĐV, nội dung KTGS tập trung vào thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. UBKT Huyện ủy đã kiểm tra 2 TCĐ, 3 ĐV khi có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra kết luận 2 TCĐ có hạn chế, khuyết điểm đã được yêu cầu rút kinh nghiệm, 3/3 ĐV được kiểm tra vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật; kiểm tra TCĐ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng 3 TCĐ; giám sát 3 TCĐ, 7 ĐV.

Bên cạnh đó, UBKT đã tham mưu cho cấp ủy cơ sở triển khai công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng theo đúng quy định, hướng dẫn. Việc thi hành kỷ luật đúng thẩm quyền, bảo đảm đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục theo quy định. UBKT Huyện ủy làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến về công tác KTGS, kỷ luật Đảng được đẩy mạnh, nhất là việc công khai kết luận KTGS sau các kỳ họp của UBKT Huyện ủy cho báo chí đã góp phần định hướng dư luận, giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về công tác KTGS, kỷ luật Đảng.


Lê Chung


Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - "Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát (KTGS) được nâng lên, đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục, xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành; kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, xử lý kịp thời các vi phạm. Nhờ đó có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm trong tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Huyện Mai Châu: Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Những năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) hai cấp huyện Mai Châu đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS), góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; tạo sự đoàn kết trong Đảng bộ, đồng thuận trong Nhân dân.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - HỎI: Đảng viên Nguyễn Văn A. vi phạm pháp luật bị truy tố và bị áp dụng biện pháp tạm giam thì thời hạn đình chỉ sinh hoạt Đảng theo quy định là bao nhiêu ngày?

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét trách nhiệm một số tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc tại Công ty Việt Á

Từ ngày 28 - 31/3/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 13. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh: Thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 9 đảng viên

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh (đã tiến hành các kỳ họp tháng 3/2021, đã xem xét, đề nghị và  kết luận một số nội dung sau:

Huyện Yên Thủy: Kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm trong thực hiện Điều lệ Đảng

(HBĐT) - "Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã Yên Trị đã tiến hành kiểm tra đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã thực hiện quy định của Huyện ủy về "dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong đảng bộ”, và nghị quyết của Đảng ủy xã về phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí ủy viên BTV, Uỷ viên BCH Đảng bộ xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục