(HBĐT) - Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện xuống cơ sở đã vào cuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chuẩn bị tốt để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân, bầu ra những đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri trong huyện.Ủy ban bầu cử huyện Kim Bôi rà soát, đánh giá tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bám sát chỉ đạo của cấp trên, BTV Huyện ủy Kim Bôi đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử; thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) do Bí thư Huyện ủy làm trưởng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên triển khai nghiêm túc, trách nhiệm, hướng dẫn về công tác bầu cử. Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện cũng sớm được thành lập, gồm 13 thành viên, do đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Chủ tịch UBBC, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Đồng thời thành lập các tiểu ban: Thông tin, tuyên truyền bầu cử; nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm ANTT, an toàn xã hội và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh… BCĐ công tác bầu cử, UBBC cấp huyện, xã chủ động xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương. Thành viên UBBC tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử tại những đơn vị mình phụ trách. UBBC huyện đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử cho hơn 300 đại biểu. MTTQ tổ chức hướng dẫn các bước quy trình hiệp thương bầu cử, tập huấn công tác bầu cử cho các đồng chí ủy viên UB MTTQ các cấp.

UBBC huyện đã trình BTV Huyện ủy số lượng đại biểu HĐND huyện khóa XX, với 35 người, 9 đơn vị bầu cử. Thường trực HĐND huyện đã thông báo phân bổ số lượng đại biểu HĐND xã, thị trấn là 400 người, 107 đơn vị bầu cử và 148 điểm bỏ phiếu. Kết quả hiệp thương lần thứ nhất cơ bản bảo đảm về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Việc tổ chức hiệp thương được tiến hành dân chủ, đúng luật và sớm hơn thời gian quy định. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, được phân bổ 3 chỉ tiêu (được giới thiệu 8 đại biểu gồm: Bí thư Huyện ủy; Ban Dân vận Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy các xã: Tú Sơn, Xuân Thủy, Hùng Sơn, Đông Bắc, Nuông Dăm). Đối với cấp huyện, tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã có 100% đại biểu nhất trí số lượng đại biểu HĐND huyện khóa XX là 35 đại biểu, số đại biểu ứng cử là 70. Các xã, thị trấn tổ chức hội nghị hiệp thương để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử theo đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Xiêng, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBBC huyện cho biết: BCĐ, UBBC các cấp tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện đầy đủ các văn bản, hướng dẫn của cấp trên, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015. Thành viên BCĐ, UBBC các cấp đẩy mạnh chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác bầu cử đúng tiến độ; tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, lần thứ ba; tập trung truyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bầu cử; xây dựng các phương án bảo đảm ANTT, an toàn xã hội; đồng thời phân công các thành viên kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị các điều kiện thực hiện các bước, quy trình bầu cử bảo đảm yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương, đưa nhanh nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống.


L.C

Các tin khác

Không có hình ảnh

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh

(HBĐT) - Phát huy vai trò người đại biểu dân cử, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn là cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương, thời gian qua, HĐND tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác giám sát việc triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của HĐND các cấp. Từ đó, đưa ra nhiều quyết định quan trọng trên các lĩnh vực, thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đột phá với những nghị quyết sát thực tiễn

(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục