(HBĐT) - Tính đến hết tháng 2/2021, Kim Bôi là một trong những huyện đầu tiên tổ chức hội nghị thông báo phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và hướng dẫn các cơ quan có người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND về thủ tục, hồ sơ người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện.


Cán bộ UB MTTQ huyện Kim Bôi rà soát danh sách cơ cấu thành phần người ứng cử đại biểu HĐND huyện đảm bảo đúng hướng dẫn về quy trình hiệp thương.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện, ngay sau hội nghị triển khai công tác bầu cử của T.Ư tháng 1/2021, huyện đã tổ chức hội nghị trực tuyến đến tất cả các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai kế hoạch về công tác bầu cử; các văn bản chỉ đạo của T.Ư, tỉnh, kịp thời ra quyết định thành lập UBBC huyện. UBBC huyện cũng đã ban hành các quyết định thành lập tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại - tố cáo, tiểu ban thông tin và tuyên truyền bầu cử, tiểu ban an ninh và y tế.

Đặc biệt, đối với công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã, Ủy ban MTTQ huyện kịp thời phối hợp UBND, HĐND huyện thống nhất cao về số lượng, cơ cấu, thành phần người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Ủy ban MTTQ huyện đã bám sát Nghị quyết số 1187 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết liên tịch số 09 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam về hướng dẫn quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức triển khai thành công hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đảm bảo các tiêu chí về cơ cấu, thành phần. Theo đó, đối với HĐND cấp huyện, tổng số đại biểu được bầu là 35, tổng số đại biểu do hội nghị hiệp thương giới thiệu là 70, đạt tỷ lệ số dư 2%. Trong đó, thành phần chuyên trách Đảng 5 ứng cử viên, chính quyền 21 ứng cử viên, chuyên trách mặt trận 1 ứng cử viên, tổ chức thành viên mặt trận 5 ứng cử viên, doanh nghiệp 3 ứng cử viên, thành phần khác 35 ứng cử viên; có 16 người tái cử. Về cơ cấu kết hợp, có 25 ứng cử viên nữ, đạt 35,7%; dân tộc thiểu số 65 ứng cử viên, đạt 93%; tuổi trẻ dưới 40 tuổi 11 ứng cử viên, đạt 15,7%; người ngoài Đảng 7 ứng cử viên, đạt 10%.

Đối với đại biểu HĐND các xã, thị trấn, tổng số đại biểu được bầu là 400; tổng số đại biểu do hội nghị hiệp thương lần thứ nhất là 794 đại biểu, trong đó, 16/17 xã giới thiệu đạt số dư 2%. Riêng xã Vĩnh Tiến tỷ lệ giới thiệu so với số đại biểu được bầu là 1,74%. Đến nay, đã hoàn thành điều chỉnh, vì vậy, về tỷ lệ số dư trên số đại biểu được bầu đảm bảo theo quy định là 2%.

Ngay sau khi có thông báo chính thức của UBBC huyện đối với cơ cấu, thành phần, số lượng người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, MTTQ huyện đã triển khai hội nghị thông báo cơ cấu, thành phần số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện, để các cơ quan triển khai các bước hội nghị giới thiệu người ứng cử tại cơ quan mình, đồng thời hoàn thiện hồ sơ thủ tục gửi UBBC huyện đảm bảo trước thời gian diễn ra hội nghị hiệp thương lần thứ hai.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường nhấn mạnh: Tại hội nghị, MTTQ huyện đã quán triệt một lần nữa Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức T.Ư về lựa chọn người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, để các cơ quan có người được giới thiệu ứng cử nắm rõ các tiêu chí, tiêu chuẩn, lựa chọn đúng người, đúng đối tượng, đặc biệt đảm bảo là những người tiêu biểu, xuất sắc, có uy tín, trách nhiệm giới thiệu ứng cử để đảm bảo hội nghị hiệp thương lần thứ hai thành công. Cùng với đó, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật liên quan đến công tác bầu cử để mỗi cán bộ, cử tri trong đơn vị hiểu vai trò, trách nhiệm của mình trong việc giới thiệu người ứng cử.

Đinh Hòa


Các tin khác

Không có hình ảnh

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh

(HBĐT) - Phát huy vai trò người đại biểu dân cử, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn là cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương, thời gian qua, HĐND tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác giám sát việc triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của HĐND các cấp. Từ đó, đưa ra nhiều quyết định quan trọng trên các lĩnh vực, thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đột phá với những nghị quyết sát thực tiễn

(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục