(HBĐT) - Ngày 15/6, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) công tác bầu cử tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Báo Hòa Bình điện tử xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủyĐồng chí Ngô Văn Tuấn, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Công tác bầu cử tỉnh.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới toàn thể các đại biểu dự Hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Như chúng ta đã biết, cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn,bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết quả của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã thành công tốt đẹp. Tại Hội nghị hôm nay, chúng ta tiến hành đánh giá tổng thể những kết quả đạt được sau gần 1 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện; phân tích, làm rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan, đúc rút bài học kinh nghiệm và đề ra một số nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới. Trên cơ sở báo cáo tổng kết và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, tôi nhấn mạnh một số điểm cụ thể như sau:

1. Thành công của cuộc bầu cử là kết quả khẳng định Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, UBBC tỉnh đã thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết tâm cao đối với các nhiệm vụ chuẩn bị công tác bầu cử, trong đó với những điểm mới, cách làm hay, sáng tạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương để tổ chức thành công, đạt kết quả cao của cuộc bầu cử trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt là tại các tổ bầu cử, trong điều kiện dịch bệnh đã rất nỗ lực, cố gắng đưa hòm phiếu đến tận các địa điểm phong tỏa, điểm cách ly… tạo điều kiện cho cử tri thực hiện quyền lợi của mình.

- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, phổ biến, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy được triển khai kịp thời, bài bản, khoa học, hiệu quả. Có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các cơ quan, ban, ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở.

- Công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, thận trọng, bài bản, gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và chuẩn bị phương án nhân sự Đại hội Đảng các cấp.

- Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại liên quan đến cuộc bầu cử được xử lý đầy đủ, chính xác, kịp thời, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của Pháp luật.

- Các cấp, các ngành, các địa phương đã chỉ đạo và thực hiện làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử. Đã phát huy sáng tạo, vận dụng tốt khoa học kỹ thuật số hiện nay; áp dụng linh hoạt các hình thức thông tin, tuyên truyền, tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh.

- Công tác đảm bảo an ninh, an toàn xã hội và y tế cho bầu cử được đặc biệt chú trọng, chủ động xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ sớm, từ xa, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử và các biện pháp để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra phức tạp, Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh đã lựa chọn thành phố Hòa Bình tổ chức diễn tập bầu cử với đầy đủ các tình huống trong thực tế; kết quả cuộc diễn tập đã được phổ biến rộng rãi trong toàn tỉnh.

- Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử để kịp thời phát hiện, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở các địa phương cơ sở.

- Công tác bố trí kinh phí, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân lực, tập huấn nghiệp vụ và các điều kiện cần thiết cho bầu cử được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả.

Với những kết quả nêu trên, chúng ta có thể khẳng định: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ 99,04% cử tri đi bầu cử; 5 huyện có 100% cử tri đi bầu; kết quả trên địa bàn tỉnh đã bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần; lựa chọn được các ứng cử viên ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

2. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận rằng vẫn còn một số hạn chế như:

- Có thời điểm vẫn còn lúng túng trong công tác triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác chuẩn bị bầu cử. Việc rà soát lập danh sách cử tri ở một số nơi thực hiện chưa đồng bộ, thiếu khoa học dẫn đến một số thông tin trong danh sách cử tri chưa chính xác, phải chỉnh sửa nhiều lần, ảnh hưởng đến việc niêm yết tại các khu vực bỏ phiếu.

- Một số ít địa phương xác định số lượng đại biểu HĐND cấp xã được bầu cao hơn quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Một số đơn vị cấp xã chưa làm tốt công tác hiệp thương, nhất là nhân sự giới thiệu người ra ứng cử chưa đảm bảo số dư theo yêu cầu của các bước hiệp thương.

- Một số ít đơn vị chưa bầu đúng hoàn toàn cơ cấu dự kiến; một số cấp xã chưa bầu đủ số lượng đại biểu được ấn định; việc in ấn tiểu sử tóm tắt, danh sách trích ngang những người ứng cử vẫn còn một số sai sót; việc in phiếu bầu đại biểu HĐND cấp xã ở một số ít đơn vị bị nhầm và phải in lại;...

Những tồn tại, hạn chế nêu trên chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận và nghiêm túc rút kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Tôi nhất trí với Báo cáo tổng kết do UBBC tỉnh trình bày tại hội nghị.Trong thời gian tới, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, địa phương cần tập trung thực hiện nghiêm túc một số công việc sau:

Một là, UBBC các cấp hoàn thành việc xác nhận tư cách đại biểu và cấp giấy xác nhận đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với người trúng cử để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Hai là, đối với các địa phương, đơn vị chưa tổ chức tổng kết thì sớm hoàn thành việc tổng kết công tác bầu cử, đảm bảo quy định và hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Ba là, căn cứ quy định của pháp luật và các hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp để sớm bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Ban của HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND cùng cấp; HĐND cấp tỉnh, cấp huyện bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân cùng cấp theo quy định.

Bốn là, đối với các đại biểu trúng cử cần bắt tay ngay vào việc thực hiện Chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Cùng với những kết quả thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tôi tin rằng, với việc phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí, khát vọng vươn lên, nỗ lực đổi mới, sáng tạo, năng động, chủ động vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cùng với cả hệ thống chính trị, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đặc biệt là những vị ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ này sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tôi xin biểu dương và chúc mừng các tập thể, các nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

Xin chúc các đồng chí đại biểu dự hội nghị mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công.

Trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do Báo Hòa Bình điện tử đặt.

Các tin khác


Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Luật Người cao tuổi (NCT) được Quốc hội (QH) thông qua ngày 23/11/2009 tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa XII. Đến nay, một số điểm đã không còn phù hợp, đề nghị QH sớm sửa đổi để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật và phù hợp với giai đoạn hiện nay” (sau Kỳ họp thứ 3).

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành Văn bản số 306/ ĐĐBQH-CTQH, ngày 16/11/2022 về việc thông tin kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV. Báo Hòa Bình trích đăng một số nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã vùng Nam huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Tại UBND xã Liên Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn; Nguyễn Thể Thao, Chủ tịch UBMTTQ xã Liên Sơn (Lương Sơn); Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba (Lương Sơn) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri các xã: Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao, Thanh Sơn.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Phối hợp chuẩn bị nội dung tham dự Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV 

(HBĐT) - Chiều 17/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị phối hợp công tác chuẩn bị nội dung tham dự Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.  Đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

HĐND huyện Lương Sơn: Phát huy vai trò, trách nhiệm người đại biểu dân cử

(HBĐT) - Thời gian qua, HĐND huyện Lương Sơn không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, khẳng định vị trí, vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Các đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đã thể hiện vai trò cầu nối, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(HBĐT) - Ngày 29/8/2022, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 179/NQ-HĐND về phân bổ dự toán vốn sự nghiệp nguồn ngân sách T.Ư năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục